Tradycyjne metody nauki języka

Niemal każdy z nas spotkał się w swoim życiu z tradycyjnymi metodami nauki języka. „Przedstaw się, opowiedz gdzie się uczysz/pracujesz, powiedz jaka jest pogoda, zacznij opisywać przedmioty wokół siebie”. Legendarne „In the picture I can see…”, które stało się symbolem ustnej matury z języka angielskiego, chyba najlepiej oddaje tę ideę.

Trafienie w język angielski

Jednym słowem – tradycyjna nauka języka bazuje na perfekcjonizmie (nie uczymy się mowy potocznej, a „pięknych”, w pełni poprawnych wyrażeń, często już bardzo rzadko używanych na co dzień) oraz nauce na pamięć nowych słówek, które pomogą nam opisywać rzeczywistość wokół nas. Efektem jest duży zasób słów, elegancja w wymowie, ale często brak umiejętności zastosowania tego w praktyce.

Biegłe mówienie i myślenie po angielsku

Powyższe praktyki nie mają jednak zastosowania wówczas, gdy chcemy w pełni biegle władać językiem angielskim i mówić w taki sposób, by nie sprawiało nam to absolutnie żadnej trudności. Jeśli chcemy do tego dążyć, należy zacząć „mówić i myśleć po angielsku”, czyli rozmawiać w taki sposób, by słowa same pojawiały się w naszych ustach, bez angażowania do tego tłumaczeń, przeprowadzanych na bieżąco w głowie.

Możliwe jest to tylko wówczas, gdy wdrożymy nowoczesne metody nauczania języka, oparte na jego jak najczęstszym stosowaniu w praktyce. Konieczne jest tutaj uświadomienie sobie, że najważniejszą funkcją języka jest możliwość porozumiewania się za jego pomocą – nawet wówczas, gdy początkowo dzieje się to na poziomie podstawowym i z pewnymi trudnościami. Nie trzeba od razu mówić w sposób perfekcyjny, ze znajomością wszystkich niezbędnych słów i czasów.

Kluczem jest dostosowanie do potrzeb

Osoby, które nauczyły się „myśleć po angielsku” w trakcie mówienia, twierdzą, że bardzo dużo dało im „zanurzenie się w języku” – w postaci funkcjonowania w środowisku, w którym wszyscy się nim posługują (wyjazd za granicę) lub celowego czytania, oglądania i słuchania na co dzień tylko tego języka. Tak naprawdę istotą problemu jest poznanie naszych potrzeb, gdyż jeśli zależy nam na tym, by po prostu jak najszybciej płynnie porozumieć się z Brytyjczykiem czy Amerykaninem, to tradycyjne metody nauczania każą nam niestety czekać na efekty dużo dłużej.

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *