Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

3D
Majdan Kozłowiecki 14a
e-mail: rodo(małpa)noproblem.edu.pl
telefon: 81 470 74 04

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin. Państwa dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook i Freshmail którzy są ich odbiorcami. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy zmienić z ustawienia przeglądarki.

Wpisając się do naszego newlettera zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz adresu e-mail w celach marketingowych przez firmię 3D z siedzibą w jak wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest Państw zgoda. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Jako użytkownicy mają Państwo prawo:

1. Do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
3. W razie wolia cofnięcia zezwolenia do przetwarzania danych osobowych prosimy o maila na rodo(małpa)noproblem.edu.pl.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod wyżej wymienionym adresem.