Kurs angielskiego dla dorosłych – poziom średnio zaawansowany

Kurs angielskiego dla dorosłych - poziom średnio zaawansowany 1

Im wyższy stopień zaawansowania językowego, tym więcej możliwości, aby „odpowiednie dać rzeczy słowo” (cytat. K. Norwid). Angielski dla średnio zaawansowanych w noProblem to szansa na postawienie kolejnego kroku naprzód w rozwoju językowym. Skutecznie pracujemy nad przełamaniem barier językowych uczestników naszych warsztatów grupowych i szkoleń indywidualnych. Uświadamiamy i eliminujemy błędy charakterystyczne dla rodaków uczących się języka angielskiego i głęboko przekonanych o tym, że brak tzw. „predyspozycji humanistycznych” utrudnia albo wręcz uniemożliwia szybkie i efektywne nauczenie się języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, a potem rozszerzanie swoich kompetencji językowych aż do osiągnięcia poziomu zaawansowanego.

Zapraszamy do zapoznania się z tym, jak wygląda język angielski dla średnio zaawansowanych w noProblem.

Praktyczne sprawdzenie umiejętności kursanta

W noProblem wyznajemy zasadę, że na samym starcie współpracy bardzo ważną rolę odgrywa diagnostyka poziomu językowego kursanta. Wiele osób sądzi, że szkoła języka angielskiego może skutecznie zweryfikować umiejętności kursanta, dając mu do wypełnienia specjalny test diagnostyczny. U nas wygląda to zupełnie inaczej. Jak sprawdzamy, czy kurs angielskiego dla średnio zaawansowanych będzie odpowiedni w Twoim przypadku?

Wszystko odbywa się podczas niezobowiązującej rozmowy online ustalonej w dogodnym dla Ciebie terminie. W trakcie naszych kursów będziesz kształtować umiejętność swobodnego komunikowania się po angielsku, dlatego diagnozowanie Twojego poziomu zaawansowania językowego powinno odbywać się w praktyce. Dzięki krótkiej rozmowie możemy skutecznie sprawdzić Twoje mocne i słabsze strony. Weryfikacja stopnia zaawansowania językowego w postaci wypełnienia testu nie miałaby w tym przypadku żadnego sensu. Nie zależy nam na pozornym oszacowaniu poziomu gramatycznego,

Angielski średnio zaawansowany – jaki to poziom?

Znajomością języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym legitymujemy się wtedy, kiedy ukończyliśmy kurs na poziomie B1 albo B2.

Wymagania na poszczególne stopnie prezentują się następująco:

Kurs angielskiego dla dorosłych - poziom średnio zaawansowany 3

Kurs angielskiego B1 (Intermediate)

Słuchacz:

  1. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
  2. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
  3. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
  4. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Kurs angielskiego B2 (Upper-Intermediate)

Słuchacz:

  1. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
  2. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Angielski dla średnio zaawansowanych – do kogo kierujemy nasze kursy?

Rozpoczęcie nauka angielskiego dla średnio zaawansowanych w noProblem sprawi, że poczynisz znaczące postępy w posługiwaniu się tym językiem. Prowadzimy online zajęcia grupowe i kursy indywidualne skierowane wyłącznie do osób dorosłych w różnym wieku. Na praktyczną naukę języka angielskiego w noProblem decydują się kursanci, którym przyświecają różne cele.

Bardzo często naszymi Słuchaczami są osoby, które mają doświadczenia z językiem angielskim i potrafią się komunikować na poziomie podstawowym, odczuwają jednak dyskomfort w trakcie rozmowy po angielsku oraz zauważają swoje niedoskonałości. Niejednokrotnie decyzja o tym, aby poprawić swój angielski poprzez kurs dla średnio zaawansowanych w noProblem, jest także podyktowana chęcią awansu zawodowego lub przebranżowienia.

Nasze warsztaty grupowe i szkolenia indywidualne są skuteczniejszym sposobem na wypracowanie swobody językowej niż tradycyjny kurs języka angielskiego z certyfikatem B1 czy kurs języka angielskiego z certyfikatem B2. W przypadku tego typu kursów nacisk położony jest na bardziej schematyczną naukę „pod certyfikat”, natomiast w noProblem stawiamy na przełamanie blokady językowej oraz rozumienie mechanizmów rządzących angielskim, dzięki czemu nasi słuchacze bez trudu odnajdują się w różnych życiowych sytuacjach, gdzie jest wymagana umiejętność skutecznej komunikacji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby po ukończeniu kursu angielskiego dla średnio zaawansowanych w noProblem przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego. Jeśli bowiem chcesz doprowadzić swój angielski do poziomu B1 lub B2, to nasz kurs pozwoli Ci to osiągnąć.

Skuteczny kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych w noProblem

Jeżeli od samego początku uczysz się języka angielskiego w noProblem, na pewno doceniłeś już zalety naszych autorskich programów nauczania oraz nowatorskich metod dydaktycznych. Nie korzystamy ze standardowych podręczników oraz nie bazujemy na przestarzałych koncepcjach nakazujących kursantom wypełnianie niezliczonej liczby ćwiczeń. Nasza metoda uwzględnia fakt, że słuchacze szkoły noProblem mają… problem z wolnym czasem – są bardzo zajęci i dlatego nie chcą już brać udziału w nieefektywnych kursach językowych.

Podnoszenie kompetencji językowych wymaga silnej motywacji własnej ze strony kursanta oraz dobranie odpowiednich metod pracy i pomocy naukowych ze strony szkoły. Skuteczna nauka języka na każdym poziomie zaawansowania to m.in. zrozumienie mechanizmów językowych, które umożliwiają tworzenie nowych słów „ad hoc”, bez wcześniejszego, pamięciowego ich opanowania. Tak to możliwe i naturalne dla każdego, świadomego użytkownika języka angielskiego. Dzięki temu nasi Słuchacze nie muszą bezrefleksyjnie uczyć się słownictwa na pamięć. Eliminuje to w znacznym stopniu „kucie” znane z lat szkolnych.

Im wyższy poziom zaawansowania, tym większa świadomość tego, jak precyzyjną „maszyną” jest angielska gramatyka i jak przyjazne dla użytkownika jest angielskie słowotwórstwo. Tego rodzaju wiedzy i umiejętności nie pozwala zdobyć zwykła szkoła językowa i schematyczna nauka angielskiego do certyfikatu B1 czy B2.

Możesz dołączyć do nas w każdej chwili.
Zadzwoń lub napisz. Już dziś.

Efektywna nauka angielskiego online z wykwalifikowanym (zawodowym) lektorem

W noProblem bardzo dbamy o to, żeby nasi kursanci, przechodząc na kolejne poziomy zaawansowania, łamali kolejne mentalne bariery językowe, poprawnie i szybko formułowali myśli, a także nie bali się popełniania błędów, które są naturalne w procesie przyswajania języka obcego. Słuchacze naszych warsztatów grupowych i kursów indywidualnych uczą się zarówno z lektorami polskojęzycznymi (lektorzy języka angielskiego dla których język polski jest językiem ojczystym), jak i lektorami anglojęzycznymi (lektorami języka angielskiego, którzy nie znają języka polskiego). Takie podejścia umożliwia szybki i wszechstronny rozwój językowy. Kurs angielskiego na poziomie B1 w noProblem, a także późniejsze zajęcia na poziomie B2, prowadzone w formie online, stanowią przepustkę do dalszego doskonalenia swoich umiejętności na kursie dla zaawansowanych.

Praktyczna nauka języka angielskiego przez Internet z lektorem to idealne rozwiązanie dla osób zmotywowanych, otwartych na nowoczesne metody i nastawionych na cel. Dzięki temu, że zajęcia odbywają się online, mogą w nich uczestniczyć słuchacze całej Polski. Co więcej, nie musisz w tym celu nawet wychodzić z domu, pozwali Ci to zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy, które musiałyby być przeznaczone na dojazdy.

Interesuje Cię efektywna nauka angielskiego dla średnio zaawansowanych? Skontaktuj się z nami i przekonaj się, że to noProblem!

Skontaktuj się z nami

Najszybszą formą kontaktu z nami jest rozmowa telefoniczna. Jeśli preferują państwo e-mail prosimy o wysłanie pierwszej wiadomości za pomocą poniższego formularza. Zawsze odpisujemy, podając bezpośredni adres. Tutaj znajduje się mapka z naszą lokalizacją. Poniżej znajdą Państwo dane kontaktowe. Jesteśmy dostępni za pośrednictwem poniższego formularza.