Angielski średniozaawansowany Lublin

Zapewniamy materiały

Im dalej w las, tym więcej drzew. Im wyższy stopień zaawansowania językowego, tym więcej możliwości, aby "odpowiednie dać rzeczy słowo". W noProblem wiemy jak przełamać bariery językowe, z którymi borykają się Polacy. Uświadamiamy i eliminujemy błędy charakterystyczne dla rodaków uczących się języka angielskiego i głęboko przekonanych o tym, że brak tzw. „uzdolnień/predyspozycji humanistycznych” utrudnia albo wręcz uniemożliwia szybkie i efektywne nauczenie się języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, a potem rozszerzanie swoich kompetencji językowych aż do osiągnięcia poziomu zaawansowanego.

Jak sprawdzić swój poziom angielskiego?

Najczęściej używanym narzędziem do pomiaru stopnia zaawansowania językowego jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference) składający się z sześciu stopni: A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 to stopień najniższy, a C2 – najwyższy. Test sprawdzający nasz poziom znajomości języka angielskiego możemy napisać w szkole językowej, ale, znając wymagania na poszczególne stopnie skali, możemy też dokonać rzetelnej samooceny. W noProblem jednak Twój poziom językowy sprawdzimy w bardziej miarodajny sposób.

Angielski średniozaawansowany - jaki to poziom?


Znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym legitymujemy się wtedy, kiedy ukończyliśmy kurs na poziomie B1 albo B2. Wymagania na poszczególne stopnie prezentują się następująco:

 

Zapewniamy materiały

Kurs angielskiego B1 (Intermediate )


Słuchacz:
1. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
2. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
3. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
4. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Kurs angielskiego B2 (Upper-Intermediate)


Słuchacz:
1. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
2. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Masz pytania? Wątpliwości?

Zapytaj nas - no Problem!

Kurs angielskiego poziom średniozaawansowany - dla kogo?


Z kursów języka angielskiego dla średniozaawansowanych korzystają dorośli oraz starsza młodzież. To kursy dla tych, którzy kiedyś już mieli styczność z nauką języka angielskiego, komunikują się w tym języku, ale nie czują się z tym komfortowo i mają świadomość swoich niedostatków.

Już certyfikat B2 to dowód na umiejętności językowe, którymi warto pochwalić się w CV. Jeśli więc wybierasz kurs dla średniozaawansowanych z uwagi na konieczność doskonalenia zawodowego, jesteś na dobrej drodze. Twoja motywacja jest na tyle silna, że na pewno na tym poziomie nie pozostaniesz.

Jak podnieść swój poziom angielskiego?


Jeżeli od samego początku uczysz się języka angielskiego w NoProblem, na pewno doceniłeś już zalety naszych autorskich programów nauczania oraz nowatorskich metod dydaktycznych. Nie korzystamy ze standardowych podręczników, nie bazujemy na przestarzałych metodach nakazujących kursantom wypełnianie niezliczonej liczby ćwiczeń. Nasza metoda uwzględnia fakt, że słuchacze szkoły NoProblem mają... problem z wolnym czasem - dlatego nie chcą już mieć problemów z nieefektywnymi kursami językowymi.

Podnoszenie kompetencji językowych wymaga silnej motywacji wewnętrznej ze strony kursanta oraz dobranie odpowiednich metod pracy i pomocy naukowych ze strony lektora. Skuteczna nauka języka na każdym poziomie zaawansowania to m.in. nauczenie słuchaczy ogólnych mechanizmów językowych, które stoją za tworzeniem nowych słów i struktur gramatycznych. Dzięki świadomemu rozpoznaniu struktury języka oraz mechanizmów językowych, nasi słuchacze nie muszą niczego bezrefleksyjnie uczyć się na pamięć - "wkuwać". Im wyższy poziom zaawansowania, tym większa świadomość tego, jak precyzyjną maszyną jest angielska gramatyka i jak przyjazne dla użytkownika jest angielskie słowotwórstwo.

W noProblem bardzo dbamy o to, żeby nasi kursanci, przechodząc na kolejne poziomy zaawansowania, łamali kolejne mentalne bariery językowe, poprawnie i szybko formułowali myśli i nie bali się popełniania błędów, co jest naturalne w procesie przyswajania języka obcego.

Po kursie dla średniozaawansowanych można doskonalić swoje umiejętności na kursie dla zaawansowanych. Wymagania na stopień C1 są następujące:

noproblem angielski lublin najlepiej 2

Kurs angielskiego C1(Advanced)


Słuchacz:
1. Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
2. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania.
3. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
4. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.

Zobacz kto u nas był!

I jak ocenił naszą szkołę języka angielskiego!

UWAGA:
- egzamin/certyfikat CAE (Cambridge English: Advanced) odpowiada poziomowi C1
- CAE daje uprawnienia do nauczania,otwiera również drzwi do studiowania za granicą

Moda na kursy on-line sprawia, że ulegamy złudzeniu, iż żywego języka można dobrze nauczyć się w oderwaniu od autentycznych relacji międzyludzkich. Jeśli jednak naprawdę chcemy pozbyć się mentalnych barier językowych i maksymalnie zbliżyć się do wyznaczonego celu, czyli nieskrępowanego, swobodnego wypowiadania się w języku angielskim, osobisty kontakt z doświadczonym lektorem oraz innymi kursantami jest nie do przecenienia. Nasze kursy dla średniozaawansowanych to idealne rozwiązanie dla osób zmotywowanych, skłonnych do eksperymentowania i nastawionych na cel. My wiemy jak!

WARSZTATY
kurs w grupie

intensywna nauka mówienia i słuchania


18,65 PLN / godzina (45minut)

155 godzin w 9 miesięcy

155 godzin warsztatów w 9 miesięcy
nauka: szybkiego formułowania zdań ze zrozumieniem
nauka: poprawnego formułowania zdań
nauka: najczęściej używanych słów i zwrotów
nauka: poprawnej angielskiej wymowy
nauka: akcentowania
nauka prowadzi do faktycznego zrozumienia mechanizmów j. angielskiego
wielkość grup: max 4 osoby
ilość spotkań: 100 (155 godzin)
długość spotkania: 70 min
częstotliwość spotkań: 3/tydz
materiały autorskie: w cenie
 
 
SOLO
kurs indywidualny
negocjuj długość zajęć
negocjuj

ilość godzin szkolenia

negocjuj długość zajęć
negocjuj ilość godzin szkolenia
format: indywidualny
szkolenie: dostosowane do charakterystyki Twojej pracy
ilość spotkań: uzależniona od celu
częstotliwość spotkań: uzależniona od celu
długość spotkania: 60 minut
materiały autorskie: w cenie
spotkania: w naszej lub Twojej siedzibie
język: business / general / techniczny
 
 
 
 
WARSZTATY BIZNES
21,95 PLN / godzina (45minut)

155 godzin w 9 miesięcy

godzina (45 min)
155 godzin w 9 miesięcy
prowadzą: tylko doświadczeni lektorzy Business English
szkolenie rozszerzone o: elementy języka ogólnego
materiały szkoleniowe: dostosowane do specyfiki branży
szkolenie skoncentrowane na: umiejętności mówienia i rozumienia
szkolenie skoncentrowane na: pokonywaniu blokady językowej
szkolenie zawiera: strategie skutecznej komunikacji
szkolenie zawiera: strategie formułowania zdań w j.angielskim
szkolenie zawiera: strategie szybkiego doboru słownictwa
szkolenie zawiera: strategie poprawnej wymowy
szkolenie rozszerzalne o: komponent e-learning
wielkość grup: max 4 osoby
ilość spotkań cyklu: 100 (155 godzin)
FreshMail.pl
 
FreshMail.pl