Staramy się, aby nasze zajęcia spełniały oczekiwania najbardziej wymagających. Oferujemy nieszablonowe kursy online w konkurencyjnych cenach i w dwóch formułach: kursy grupowe (maksymalnie pięcioosobowe) oraz szkolenia indywidualne w trzech wariantach. Każdy może wybrać najbardziej optymalny format dopasowany do preferencji czy sytuacji zawodowej.

Nasi lektorzy to specjaliści o wysokich kompetencjach językowych i metodycznych. Autorska metoda pozwala na szybkie zdiagnozowanie poziomu startowego słuchacza i dobranie narzędzi wspierających szybkie postępy. Stawiamy na doskonalenie umiejętności mówienia, rozumienia, słuchania i wymowy. Nasze podejście gwarantuje efekty i przyspieszone postępy w obszarze praktycznych umiejętności językowych.

Wybierz spośród trzech formatów nauki indywidualnej lub grupowej

(zajęcia prowadzą lektorzy polsko i obcojęzyczni )

Wszystkie formaty zajęć indywidualnych do porównania

NAJPOPULARNIEJSZY

FULL
zajęcia z lektorem

kurs z gwarancją skuteczności
i możliwością rezygnacji

od 89 PLN / 60 minut
80 - 120 godzin
1 godzina = 60 minut
 • Dla KOGO polecane, jak ZORGANIZOWANE?

  Kurs Full przeznaczony jest dla osób, na każdym poziomie językowym, którym zależy na osiągnięciu pełnej biegłości językowej. W trakcie kursu słuchacz spotka się z lektorami z obcojęzycznymi, aby przygotować się do różnych sytuacji życiowo językowych.

          Słuchacz ma przypisanego również lektora prowadzącego (który rozumie język polski). Zajęcia planowane są na podstawie postępów obserwowanych na kolejnych zajęciach. Ilość godzin w kursie zależy od twojego poziomu startowego oraz celów językowych. Zajęcia prowadzone są na dedykowanej platformie.

  Istotne szczegóły:
  1. Gwarancja skuteczności.
  2. Możliwość rezygnacji z kursu w ciągu 14 dni od podpisania umowy (ustawowo) oraz kolejnych 30 dni od rozpoczęcia zajęć.

 • Gratis: autorskie materiały w cenie kursu.

 • Gratis: 0 PLN za aktywację do systemu.

 • Gwarancja skuteczności.

 • Ścisły nadzór metodyczny (codzienny monitoring na podstawie nagrania i raportów lektorskich). Dobór materiałów oraz lektora dokonywany przez metodyka.

 • Lektor polskojęzyczny i anglojęzyczny. Proporcja zajęć dobierana przez metodyka na podstawie postępów słuchacza. Nie wrzucamy Cię na głęboką wodę (jeśli jesteś początkujący większość zajęć z lektorem polskojęzycznym), stopniowe zwiększanie udziału zajęć z lektorem anglojęzycznym.

 • Możliwość odwoływania zajęć (zajęcia nie przepadają).

 • Elastyczny harmonogram zajęć (zajęcia rano, po południu lub wieczorem).

 • Lektorzy: korzystają z autorskich animacji wyjaśniających gramatykę.

 • Lektorzy: ilustrują zajęcia grafikami.

 • Lektorzy anglojęzyczni z wielu zakątków świata.

 • Lektorzy: korzystają z dynamicznych materiałów tekstowych.

 • Lektorzy: wyposażeni w mikrofony HD i studyjne.

 • Słuchacze: wykonują interaktywne zadania korzystając z myszy i klawiatury.

 • Słuchacze: mają dostęp do zapisu zajęć.

 • Słuchacze: nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania.

 • Słuchacze: dostęp do dodatkowych ćwiczeń powtórkowych online. Treść ćwiczeń jest skorelowana z materiałami realizowanymi na zajęciach

 • System online zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami noProblem. HD Audio, zaawansowane narzędzia dydaktyczno-multimedialne.

KRÓTKA UMOWA

FLEXI
zajęcia z lektorem

nauka indywidualna w krótkich modułach
po 30 godzin

3250 PLN / 30 godzin
1 godzina = 60 minut
 • Dla KOGO?

  Dla osób, które chcą podpisać umowę na krótki okres, a jednocześnie chcą mieć zagwarantowaną cenę kontynuacji. Rekomendowany poziom startowy A2. Zajęcia prowadzone na dedykowanej platformie.


 • Gratis: 0 PLN za aktywację dostępu do systemu.


 • Gratis: autorskie materiały w cenie kursu.

 • Kurs składa się z trzech modułów 30 godzinnych. Umowa na 30 godzin z możliwością każdorazowego przedłużenia i kontynuacji kursu. Ty decydujesz czy podpisać kolejną umowę z gwarancją ceny na kolejny moduł.

 • Gwarancja ceny kolejnych dwóch modułów przy kontynunuacji kursu.

 • Dostęp do dodatkowych ćwiczeń do pracy samodzielnej. Treść ćwiczeń jest skorelowana z materiałami realizowanymi na zajęciach.

 • Dobór lektorów na podstawie poziomu startowego.

 • 15 minutowe konsultacje z metodykiem po ukończeniu pierwszego i drugiego modułu 30 godzinnego.

 • Możliwość przekładania zajęć (zajęcia nie przepadają).

 • Zajęcia z lektorami polskojęzycznymi oraz regularnie z lektorami anglojęzycznymi z różnych zakątków świata.

 • Lektorzy: korzystają z autorskich animacji wyjaśniających gramatykę.

 • Lektorzy: ilustrują zajęcia grafikami.

 • Lektorzy: korzystają z dynamicznych materiałów tekstowych. Słuchacz jest zaangażowany podczas zajęć (dopisywanie, przeciąganie, łączenie zdań wyrazów itd.).

 • Lektorzy: wyposażeni w mikrofony HD i studyjne.

 • Stały nadzór metodyczny.

 • Słuchacze: wykonują interaktywne zadania korzystając z myszy i klawiatury.

 • Słuchacze: mają dostęp do zapisu zajęć.

 • Słuchacze: nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania.

 • System online zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami noProblem. HD Audio, zaawansowane narzędzia dydaktyczno-multimedialne.

BEZ UMOWY

FLOW
zajęcia z lektorem

konwersacje bez wiążącej umowy

Ceny kursów online 1
1300 PLN 10 godzin
2400 PLN 20 godzin
3300 PLN 30 godzin
1 godzina = 60 minut
 • Dla KOGO?

  Rekomendowane dla osób od poziomu B1, które chcą rozbudować swoje słownictwo i poprawić swoją płynność językową. Zajęcia prowadzone na dedykowanej platformie.

 • Gratis: 0 PLN za aktywację dostępu do systemu.

 • Kurs konwersacyjny, bez umowy. Samodzielnie wybierasz ilość godzin.

 • Możliwość wyboru lektora.

 • Możliwość wyboru tematyki zajęć.

 • Szkoła zapewnia uporządkowane autorskie materiały.

 • Szkoła przesyła listę słówek przed zajęciami (na życzenie).

 • Możliwość odwoływania zajęć (zajęcia nie przepadają).

 • Zajęcia z lektorami anglojęzycznymi z różnych zakątków świata.

 • Regularna rotacja lektorów pozwalająca ćwiczyć rozumienie i umiejętności adaptacyjne w czasie rozmowy.

 • Lektorzy: wyposażeni w mikrofony HD i studyjne.

 • Słuchacz: ma dostęp do zapisu zajęć.

 • Słuchacz: nie musi instalować dodatkowego oprogramowania.

 • System online zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami noProblem. HD Audio.

 • Poziom startowy: praktyczny B2.

Zajęcia indywidualne lektorem z gwarancją skuteczności w szczegółach

NAJPOPULARNIEJSZY

FULL
zajęcia z lektorem

kurs z gwarancją skuteczności
i możliwością rezygnacji

od 89 PLN / 60 minut
80 - 120 godzin
1 godzina = 60 minut
 • Dla KOGO polecane, jak ZORGANIZOWANE?

  Kurs Full przeznaczony jest dla osób, na każdym poziomie językowym, którym zależy na osiągnięciu pełnej biegłości językowej. W trakcie kursu słuchacz spotka się z lektorami z obcojęzycznymi, aby przygotować się do różnych sytuacji życiowo językowych.

          Słuchacz ma przypisanego również lektora prowadzącego (który rozumie język polski). Zajęcia planowane są na podstawie postępów obserwowanych na kolejnych zajęciach. Ilość godzin w kursie zależy od twojego poziomu startowego oraz celów językowych. Zajęcia prowadzone są na dedykowanej platformie.

  Istotne szczegóły:
  1. Gwarancja skuteczności.
  2. Możliwość rezygnacji z kursu w ciągu 14 dni od podpisania umowy (ustawowo) oraz kolejnych 30 dni od rozpoczęcia zajęć.

 • Gratis: autorskie materiały w cenie kursu.

 • Gratis: 0 PLN za aktywację do systemu.

 • Gwarancja skuteczności.

 • Ścisły nadzór metodyczny (codzienny monitoring na podstawie nagrania i raportów lektorskich). Dobór materiałów oraz lektora dokonywany przez metodyka.

 • Lektor polskojęzyczny i anglojęzyczny. Proporcja zajęć dobierana przez metodyka na podstawie postępów słuchacza. Nie wrzucamy Cię na głęboką wodę (jeśli jesteś początkujący większość zajęć z lektorem polskojęzycznym), stopniowe zwiększanie udziału zajęć z lektorem anglojęzycznym.

 • Możliwość odwoływania zajęć (zajęcia nie przepadają).

 • Elastyczny harmonogram zajęć (zajęcia rano, po południu lub wieczorem).

 • Lektorzy: korzystają z autorskich animacji wyjaśniających gramatykę.

 • Lektorzy: ilustrują zajęcia grafikami.

 • Lektorzy anglojęzyczni z wielu zakątków świata.

 • Lektorzy: korzystają z dynamicznych materiałów tekstowych.

 • Lektorzy: wyposażeni w mikrofony HD i studyjne.

 • Słuchacze: wykonują interaktywne zadania korzystając z myszy i klawiatury.

 • Słuchacze: mają dostęp do zapisu zajęć.

 • Słuchacze: nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania.

 • Słuchacze: dostęp do dodatkowych ćwiczeń powtórkowych online. Treść ćwiczeń jest skorelowana z materiałami realizowanymi na zajęciach

 • System online zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami noProblem. HD Audio, zaawansowane narzędzia dydaktyczno-multimedialne.

CZEGO
UCZYMY NA KURSIE FULL?
 • umiejętności szybkiego formułowania myśli w języku angielskim
 • szybkiego i poprawnego formułowania zdań
 • technik dzięki którym nie musisz polegać tylko na nauce pamięciowej
 • strategii szybkiego doboru i budowy słownictwa
 • gramatyki, ale tych jej aspektów które faktycznie są Ci potrzebne
 • nauka prowadzi do faktycznego zrozumienia mechanizmów j. angielskiego
 • poprawnej wymowy
 • języka business/technicznego i ogólnego
 • jak poradzić sobie w trakcie rozmowy o pracę
 • rozumienia native speakerów pochodzących z różnych krajów anglojęzycznych
 • myślenia w języku angielskim
 • faktycznych umiejętności, które pozostaną z Tobą na lata w myśl zasady "wędkę, a nie "rybę"

Zajęcia indywidualne z lektorem i z krótką umową w szczegółach

KRÓTKA UMOWA

FLEXI
zajęcia z lektorem

nauka indywidualna w krótkich modułach
po 30 godzin

3250 PLN / 30 godzin
1 godzina = 60 minut
 • Dla KOGO?

  Dla osób, które chcą podpisać umowę na krótki okres, a jednocześnie chcą mieć zagwarantowaną cenę kontynuacji. Rekomendowany poziom startowy A2. Zajęcia prowadzone na dedykowanej platformie.


 • Gratis: 0 PLN za aktywację dostępu do systemu.


 • Gratis: autorskie materiały w cenie kursu.

 • Kurs składa się z trzech modułów 30 godzinnych. Umowa na 30 godzin z możliwością każdorazowego przedłużenia i kontynuacji kursu. Ty decydujesz czy podpisać kolejną umowę z gwarancją ceny na kolejny moduł.

 • Gwarancja ceny kolejnych dwóch modułów przy kontynunuacji kursu.

 • Dostęp do dodatkowych ćwiczeń do pracy samodzielnej. Treść ćwiczeń jest skorelowana z materiałami realizowanymi na zajęciach.

 • Dobór lektorów na podstawie poziomu startowego.

 • 15 minutowe konsultacje z metodykiem po ukończeniu pierwszego i drugiego modułu 30 godzinnego.

 • Możliwość przekładania zajęć (zajęcia nie przepadają).

 • Zajęcia z lektorami polskojęzycznymi oraz regularnie z lektorami anglojęzycznymi z różnych zakątków świata.

 • Lektorzy: korzystają z autorskich animacji wyjaśniających gramatykę.

 • Lektorzy: ilustrują zajęcia grafikami.

 • Lektorzy: korzystają z dynamicznych materiałów tekstowych. Słuchacz jest zaangażowany podczas zajęć (dopisywanie, przeciąganie, łączenie zdań wyrazów itd.).

 • Lektorzy: wyposażeni w mikrofony HD i studyjne.

 • Stały nadzór metodyczny.

 • Słuchacze: wykonują interaktywne zadania korzystając z myszy i klawiatury.

 • Słuchacze: mają dostęp do zapisu zajęć.

 • Słuchacze: nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania.

 • System online zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami noProblem. HD Audio, zaawansowane narzędzia dydaktyczno-multimedialne.

CZEGO
UCZYMY NA KURSIE FLEXI?
 • opanowanie poniższych umiejętności rozłożone jest na na trzy moduły. Każdy moduł to 30 godzin.
 • umiejętności szybkiego formułowania myśli w języku angielskim
 • szybkiego i poprawnego formułowania zdań
 • technik dzięki którym nie musisz polegać tylko na nauce pamięciowej
 • strategii szybkiego doboru i budowy słownictwa
 • gramatyki, ale tych jej aspektów które faktycznie są Ci potrzebne
 • umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie utrzymać rozmowę, a brak słów nie będzie problemem.
 • nauka prowadzi do faktycznego zrozumienia mechanizmów j. angielskiego
 • poprawnej wymowy
 • języka business/technicznego i ogólnego
 • jak poradzić sobie w trakcie rozmowy o pracę
 • umiejętności prowadzenia rozmowy. Zadawania i odpowiadania na pytania, adekwatnej reakcji podczas rozmowy w języku angielskim.
 • rozumienia native speakerów pochodzących z różnych krajów anglojęzycznych.
 • myślenia w języku angielskim
 • faktycznych umiejętności które pozostaną z Tobą na lata w myśl zasady "wędkę, a nie "rybę"

Zajęcia indywidualne z lektorem bez umowy (konwersacje)

BEZ UMOWY

FLOW
zajęcia z lektorem

konwersacje bez wiążącej umowy

Ceny kursów online 1
1300 PLN 10 godzin
2400 PLN 20 godzin
3300 PLN 30 godzin
1 godzina = 60 minut
 • Dla KOGO?

  Rekomendowane dla osób od poziomu B1, które chcą rozbudować swoje słownictwo i poprawić swoją płynność językową. Zajęcia prowadzone na dedykowanej platformie.

 • Gratis: 0 PLN za aktywację dostępu do systemu.

 • Kurs konwersacyjny, bez umowy. Samodzielnie wybierasz ilość godzin.

 • Możliwość wyboru lektora.

 • Możliwość wyboru tematyki zajęć.

 • Szkoła zapewnia uporządkowane autorskie materiały.

 • Szkoła przesyła listę słówek przed zajęciami (na życzenie).

 • Możliwość odwoływania zajęć (zajęcia nie przepadają).

 • Zajęcia z lektorami anglojęzycznymi z różnych zakątków świata.

 • Regularna rotacja lektorów pozwalająca ćwiczyć rozumienie i umiejętności adaptacyjne w czasie rozmowy.

 • Lektorzy: wyposażeni w mikrofony HD i studyjne.

 • Słuchacz: ma dostęp do zapisu zajęć.

 • Słuchacz: nie musi instalować dodatkowego oprogramowania.

 • System online zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami noProblem. HD Audio.

 • Poziom startowy: praktyczny B2.

CZEGO
UCZYMY NA KURSIE FLOW?
 • doskonalenia umiejętności szybkiego formułowania myśli w języku angielskim
 • doskonalenia szybkiego i poprawnego formułowania zdań
 • technik, dzięki którym nie musisz polegać tylko na nauce pamięciowej
 • strategii szybkiego doboru i budowy słownictwa
 • praktycznego zastosowania słownictwa
 • umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie utrzymać rozmowę, a brak słów nie będzie problemem
 • umiejętności prowadzenia rozmowy na tematy bliskie twoim zainteresowaniom jak i na tematy, które są dla Ciebie zupełnie nowe
 • umiejętności adekwatnej reakcji podczas rozmowy w języku angielskim
 • doskonalenia poprawnej wymowy
 • formułowania dłuższej wypowiedzi na wybrany temat, prezentacji, autoprezentacji
 • grup słownictwa w blokach tematycznych
 • umiejętności rozumienia ze słuchu nagrań, rozmów telefonicznych, rozmów online
 • rozumienia native speakerów pochodzących z różnych krajów anglojęzycznych

Zajęcia grupowe z lektorem szczegółach


FIVE
zajęcia z lektorem

grupy nie większe niż 5 osób
(gwarantowane umową)

Ceny kursów online 5
3390PLN / 120 godzin
1 godzina = 45 minut
 • DLA KOGO:

  Dla osób którym zależy na osiągnięciu jednego poziomu zaawansowania i mogą na to poświęcić około 12 miesięcy. Nauka w grupach pięcioosobowych, skupiamy się na ogólnym języku angielskim. Poziomy od A0 do B2+. Zajęcia prowadzone na dedykowanej platformie.

  Istotne szczegóły:
  1. Możliwość rezygnacji z kursu w ciągu 14 dni od podpisania umowy (ustawowo) oraz kolejnych 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

 • Zapisz się kiedy chcesz (nie dzielimy roku na semestry).

 • Gratis: 0 PLN za aktywację dostępu do systemu.

 • Gratis: 0 PLN za materiały. Materiały w cenie kursu.

 • Promo: -100PLN za płatność z góry.

 • Promo: -100PLN za kontynuację nauki.

 • Promo: -100PLN za uczestniczącego w kursie członka rodziny lub znajomego.

 • Promocje mogą być łączone.

 • Możliwość podziału należności na raty.

 • Monitoring postępów: w czasie trwania kursu możemy zaproponować Ci przejście do grupy bardziej lub mniej zaawansowanej, abyś mógł/mogła robić szybsze postępy.

 • Lektorzy: korzystają z autorskich animacji wyjaśniających gramatykę.

 • Lektorzy: ilustrują zajęcia grafikami.

 • Lektorzy polskojęzyczni oraz częste zajęcia z lektorami anglojęzycznymi z wielu zakątków świata. Częstotliwość zajęć z lektorem anglojęzycznym zależy od poziomu startowego grupy.

 • Lektorzy: korzystają z dynamicznych materiałów tekstowych.

 • Lektorzy: wyposażeni w mikrofony HD.

 • Słuchacze: wykonują interaktywne zadania korzystając z myszy i klawiatury.

 • Słuchacze: mają dostęp do zapisu zajęć.

 • <p

  >Słuchacze: dostają mailowe przypomnienia o zajęciach.

 • Słuchacze: nie muszą instalować dodatkowego oprogramowania.

 • Słuchacze: dostęp do dodatkowych ćwiczeń powtórkowych online.

 • System online zmodyfikowany zgodnie z zaleceniami noProblem. HD Audio, zaawansowane narzędzia dydaktyczno-multimedialne.

CZEGO
UCZYMY NA KURSIE FIVE?
 • szybkiego formułowania zdań
 • poprawnego formułowania zdań
 • najczęściej używanych słów i zwrotów
 • wymowy i akcentowania
 • faktycznego zrozumienia mechanizmów j. angielskiego
 • jak poradzić sobie w trakcie rozmowy o pracę
 • języka codziennego
 • strategii szybkiego doboru słownictwa
 • strategii pozbywania się barier językowych
W znanych szkołach ONLINEW noProblem
Ilość osób w grupiedo 124-5 gwarantowane umową
Czy będę mieć zajęcia z native speakerem?brak informacjiRegularnie z lektorem posiadającym wykształcenie kierunkowe.
Używana platforma onlineSkype/Zoom/Teams/Hangouts
lub platformy typu offline
(samodzielne wykonywanie ćwiczeń)
– platforma specjalnie stworzona do nauki języka
angielskiego z lektorem w czasie rzeczywistym
– dostosowana do potrzeb metody noProblem
– wysokiej jakości kodeki audio
– studyjna jakość mikrofonów
– wirtualna tablica
– media player
– możliwość późniejszego
odtworzenia zajęć
– native speakerzy z różnych państw
anglosaskich oraz lektorzy polscy
Jak długo będziesz ćwiczyć mówienie
podczas całego kursu
450 minut2100 minut