Make vs Do – kiedy używamy w języku angielskim?

Zagadnienie: „make” vs „do”, potrafi przysporzyć wiele kłopotów osobom uczącym się angielskiego. Język angielski, choć wydaje się prosty na pierwszy rzut oka, kryje wiele subtelności, które mogą stanowić wyzwanie dla słuchaczy. Jednym z często napotykanych problemów jest rozstrzygnięcie dylematu: kiedy „do”, a kiedy „make” będzie optymalnym wyborem. Na pozór podobne, te dwa słowa pełnią zupełnie różne funkcje w zdaniu, a ich zamienne użycie może prowadzić do nieporozumień lub zmiany znaczenia wypowiedzi. Rozumienie różnic między „do” i „make” w angielskim jest więc kluczowe nie tylko dla poprawności gramatycznej, ale także dla precyzji i zrozumienia w komunikacji.

Czasownik „do” zazwyczaj odnosi się do wykonywania czynności, działań lub zadań, które nie produkują fizycznego obiektu, natomiast „make” używamy, gdy mowa o tworzeniu, konstruowaniu, czy też produkowaniu czegoś, co ma materialną postać. To podstawowe rozróżnienie wydaje się proste, ale angielski obfituje w idiomy i wyrażenia stałe, gdzie te reguły nie zawsze mają zastosowanie, co dodatkowo komplikuje sprawę.

Znajomość tego, kiedy używamy „make”, a kiedy „do”, jest niezbędna każdemu, kto chce płynnie i prawidłowo posługiwać się językiem angielskim. Nie chodzi tylko o gramatyczną poprawność – właściwe użycie tych czasowników wpływa na naszą zdolność do wyrażania myśli, intencji i emocji. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom oraz zastosowaniom „do” i „make”, aby pomóc w lepszym zrozumieniu tego, jak i kiedy ich używać, co z kolei przełoży się na łatwiejszą i skuteczną komunikację w języku angielskim.

„Make” vs „Do” – definicja i zakres użycia „do”

Czasownik „do” pełni w języku angielskim istotną rolę, obsługując szeroki zakres działań, zadań i obowiązków. Jego podstawowe znaczenie koncentruje się na wykonaniu czynności, często takich, które nie są związane z tworzeniem materialnego produktu. Zamiast tego, „do” często używane jest w odniesieniu do działań abstrakcyjnych, rutynowych zadań, czynności zawodowych lub domowych, a także w odniesieniu do pomocy lub uczestnictwa w określonych działaniach.

W najprostszym ujęciu, „do” odnosi się do aktywności, czynności lub zadań, które można wykonać. Jest to czasownik o szerokim zastosowaniu, który może być używany jako główne działanie w zdaniu (np. „I do my homework every day”) lub jako pomocniczy czasownik w pytaniach i przeczeniach (np. „Do you do yoga?” lub „I do not do the dishes”).

„Make” vs „Do” – definicja i zakres użycia „do”

Przykłady użycia „do” w kontekście działań, zadań i obowiązków

Czasownik „do” znajduje zastosowanie w szerokiej gamie kontekstów, w których mowa o wykonywaniu czynności, które nie prowadzą do stworzenia fizycznego obiektu. Oto kilka przykładów.

 • W kontekście pracy i nauki: „do research” (prowadzić/robić badania), „do homework” (odrabiać/robić pracę domową), „do a project” (realizować projekt).
 • W kontekście codziennych czynności: „do the dishes” (zmywać naczynia), „do the laundry” (robić pranie), „do exercises” (wykonywać ćwiczenia).
 • W kontekście zawodowym i biznesowym: „do business” (prowadzić interesy), „do a job” (wykonywać pracę/zadanie).

Typowe wyrażenia z czasownikiem „do”

Niektóre wyrażenia z użyciem czasownika „do” stały się na tyle powszechne, że ich użycie wykracza poza proste tłumaczenia, stając się idiomatycznymi zwrotami w języku angielskim. Przykłady takich zwrotów to:

 • do homework,
 • do business,
 • do the dishes,
 • do good – czynić dobro, pomagać innym,
 • do harm – wyrządzać szkodę, krzywdzić.

„Make” – co to znaczy? Definicja i ogólny zakres użycia „make”

Czasownik „make” odgrywa równie istotną rolę w języku angielskim, co „do”, lecz koncentruje się na innych aspektach działania. Główne znaczenie „make” wiąże się z tworzeniem, konstruowaniem, przygotowywaniem lub powodowaniem czegoś. W przeciwieństwie do „do”, które jest używane w kontekście wykonywania czynności, „make” częściej odnosi się do procesów prowadzących do powstania nowych przedmiotów, sytuacji lub stanów.

„Make” jest czasownikiem o szerokim zakresie zastosowania, który może odnosić się do procesu tworzenia lub produkowania czegoś, co ma materialną postać, jak również do powodowania pewnych zdarzeń lub sytuacji. Użycie tego czasownika może dotyczyć fizycznej produkcji, ale również może być używane w sposób metaforyczny, odnosząc się do tworzenia abstrakcyjnych koncepcji lub sytuacji.

Przykłady użycia „make” w kontekście tworzenia, produkcji i powodowania

Aby lepiej zrozumieć to, na jakie słowo się zdecydować: „make” czy „do”, warto zapoznać się z przykładami zastosowania wyrazu „make”. Czasownik „make” znajduje zastosowanie w różnorodnych kontekstach, od fizycznego tworzenia przedmiotów po inicjowanie działań lub zmian. Spójrz na poniższe przykłady.

 • W kontekście produkcji i gotowania: „make a cake” (upiec ciasto), „make dinner” (przygotować obiad), „make a cup of tea” (zrobić filiżankę herbaty).
 • W kontekście tworzenia i konstruowania: „make a plan” (stworzyć plan), „make a model” (zrobić model), „make a drawing” (stworzyć/narysować rysunek).
 • W kontekście powodowania sytuacji: „make a mistake” (popełnić błąd), „make a decision” (podjąć decyzję), „make an impression” (zrobić wrażenie).

Typowe wyrażenia z „make”

Niektóre frazy z „make” stały się kluczowymi zwrotami w języku angielskim, reprezentując konkretne akcje, decyzje lub produkcje. Przykłady takich wyrażeń to:

 • „make a cake” – symbolizuje aktywność kulinarną, polegającą na pieczeniu ciasta
 • „make a decision” – odnosi się do procesu decyzyjnego, wybierania między różnymi opcjami
 • „make a difference” – wpływanie na zmianę, wywieranie wpływu na sytuację lub osoby
 • „make money” – zarabianie pieniędzy, generowanie dochodu
 • „make friends” – proces nawiązywania nowych znajomości lub przyjaźni

Znajomość i zrozumienie zastosowań czasownika „make” w tych i innych kontekstach pozwala na skuteczne i precyzyjne wyrażanie myśli oraz intencji w języku angielskim.

Rozróżnienie między „make” i „do”  oraz tego, kiedy używamy każdego z tych słów w języku angielskim, wydaje się być prostym zagadnieniem, ale w rzeczywistości, złożoność ich stosowania i subtelne różnice mogą stwarzać wyzwania nawet dla zaawansowanych uczniów. Kluczowe jest zrozumienie, że choć oba te czasowniki mogą opisywać akcje, to różnią się one kontekstem użycia, konotacjami i intencją, jaką niosą.

Kiedy używamy „make”, a kiedy „do”? Porównanie kontekstów i niuansów stosowania

„Do” jest czasownikiem, który zazwyczaj odnosi się do ogólnej aktywności, pracy lub zadań, które nie skutkują stworzeniem nowego, materialnego produktu. Używamy go, kiedy mówimy o działaniach rutynowych, pracy, ćwiczeniach lub obowiązkach, które są bardziej abstrakcyjne.

„Make”, z drugiej strony, jest używane, gdy rezultatem akcji jest coś twórczego lub materialnego, co można „stworzyć”, „zbudować” lub „wyprodukować”. „Make” niesie ze sobą ideę tworzenia czegoś nowego lub powodowania pewnych sytuacji.

„Make” vs „Do” – istotna rola kontekstu

Kontekst, w jakim używane są „do” i „make”, ma kluczowe znaczenie dla ich poprawnego zastosowania. „Do” jest często stosowane w kontekście pracy, nauki i czynności codziennych, gdzie akcentuje się na procesie wykonywania aktywności. „Make” z kolei znajduje zastosowanie, gdy chcemy podkreślić efekt, wynik naszej aktywności, szczególnie gdy coś jest tworzone lub produkowane. Podjęcie decyzji w zakresie tego, jaki czasownik wybrać: „make” czy „do”, może więc zależeć od tego, czy chcemy kłaść nacisk na proces działania, czy na jego efekt.

Zapoznaj się z poniższymi przykładami zdań pokazującymi, jak zmiana z „make” na „do” (i odwrotnie) modyfikuje znaczenie wypowiedzi.

1. „Do dinner” vs „Make dinner”

Poprawna forma to „make dinner”, co podkreśla akt przygotowania jedzenia. „Do dinner” nie jest poprawną formą, ponieważ przygotowanie posiłku to proces twórczy, który prowadzi do stworzenia czegoś materialnego – posiłku.

2. „Do a decision” vs „Make a decision”

„Make a decision” jest poprawne, ponieważ akcentuje się na procesie tworzenia wyboru lub rozwiązania. „Do a decision” jest niepoprawne, ponieważ decyzja jest wynikiem procesu myślowego, nie działania rutynowego.

3. „Do a bed” vs „Make a bed”

„Make a bed” jest poprawnym wyrażeniem, podkreślającym efekt działania. „Do a bed” nie jest używane, ponieważ ścielenie łóżka to akcja, która ma na celu stworzenie uporządkowanego miejsca do spania.

4. „Do friends” vs „Make friends”

„Make friends” odnosi się do procesu tworzenia nowych relacji, co jest efektem interakcji społecznych. „Do friends” nie ma sensu w języku angielskim, ponieważ przyjaźń nie jest zadaniem ani obowiązkiem.

Te przykłady pokazują, jak subtelna zmiana czasownika może całkowicie zmienić znaczenie zdania, podkreślając różnice między wykonywaniem czynności a tworzeniem lub powodowaniem czegoś.

„Make” vs „Do” – istotna rola kontekstu

„Make” i „do” – kiedy używamy każdego z nich? Praktyczne metody na zapamiętanie reguł

Rozróżnienie między „make” i „do” może początkowo sprawiać trudności, jednak istnieją skuteczne metody i techniki, które ułatwiają zapamiętanie, kiedy należy używać każdego z tych czasowników. Stosowanie mnemotechnik, reguł pomocniczych, a także regularne ćwiczenie i utrwalanie wiedzy mogą znacznie poprawić płynność i dokładność w użyciu tych dwóch często mylonych słów.

1. Skupienie na rezultacie vs działaniu

Pamiętaj, że „make” zazwyczaj odnosi się do tworzenia czegoś nowego, co ma materialną postać lub jest konkretnym wynikiem (np. „make a cake”, „make a decision”). Natomiast „do” używamy, gdy mówimy o działaniu, procesie lub aktywności, która nie skutkuje stworzeniem nowego obiektu (np. „do homework”, „do the dishes”).

2. Mnemotechniki

Aby lepiej zapamiętać różnicę w użyciu „do” i „make”, możesz wykorzystać poniższą mnemotechnikę, która opiera się na wizualizacji i skojarzeniach: „D” jak „Daily tasks” (codzienne zadania) i „M” jak „Materialize” (materializować).

 • Wyobraź sobie, że litera „D” w słowie „do” przypomina listę codziennych zadań (Daily tasks), takich jak robienie zakupów, sprzątanie czy ćwiczenia. Listę tę możesz wyobrazić sobie jako długą listę spraw do wykonania, co pomaga zapamiętać, że „do” odnosi się do rutynowych działań, zadań i obowiązków, które „wykonujemy” na co dzień.
 • Z kolei litera „M” w słowie „make” może kojarzyć się z aktem „materializowania” czegoś, tworzenia rzeczy, które można zobaczyć lub dotknąć. Pomyśl o „M” jak o magicznej różdżce, która tworzy materialne przedmioty lub nowe sytuacje. To skojarzenie pomoże Ci zapamiętać, że „make” używamy, kiedy mowa o tworzeniu, produkowaniu lub powodowaniu czegoś, co ma konkretny efekt lub formę.

3. Reguły pomocnicze

Cennym wsparciem w zapamiętaniu tego, kiedy używamy „make”, a kiedy „do”, jest opracowanie autorskich reguł pomocniczych. Stwórz własną regułę opartą na obserwacjach, jakie działania zazwyczaj wiążą się z „do”, a jakie z „make”. Na przykład, aktywności związane z rutynowymi obowiązkami domowymi lub zawodowymi łączą się z czasownikiem „do”, podczas gdy działania twórcze lub decyzyjne wymagają „make”.

„Make” vs „Do” – porady dotyczące ćwiczenia i utrwalania wiedzy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że podjęcie odpowiedniej decyzji, co wybrać: „make” czy „do”, sprawia sporo kłopotów wielu słuchaczom. Dlatego przygotowaliśmy kilka porad oraz ćwiczenie, które pomogą Ci w opanowaniu zasad korzystania z tych dwóch istotnych czasowników.

1. Codzienne stosowanie

Stosuj „make” i „do” w codziennych konwersacjach lub pisaniu. Nawet tworzenie prostych zdań dla praktyki może pomóc w utrwaleniu różnic.

2. Pisanie dziennika

Regularne zapisywanie myśli, działań i obserwacji, stosując przy tym „make” i „do” we właściwych kontekstach, może być nie tylko świetnym ćwiczeniem, ale też sposobem na śledzenie postępów w nauce.

3. Nauka w kontekście

Zamiast uczyć się słówek i wyrażeń z „make” i „do” oddzielnie, staraj się zapamiętywać całe frazy lub zdania. Kontekst pomoże Ci przypomnieć sobie, które słowo jest właściwe.

 • Ćwiczenie

Aby utrwalić rozróżnienie między „make” i „do”, proponujemy małe ćwiczenie, które pozwoli na praktyczne zastosowanie wiedzy. Po wykonaniu zadania, możesz sprawdzić swoje odpowiedzi, korzystając z klucza odpowiedzi poniżej i objaśnień do niego.

1. _____ your bed every morning to start your day right.

2. We need to _____ a decision about our holiday destination soon.

3. Could you please _____ your homework before watching TV?

4. Let’s _____ a cake for her birthday party.

5. He always _____ business with those he trusts.

6. I can’t believe she _____ such a big mistake in the report.

7. It’s important to _____ exercise if you want to stay healthy.

8. I will  _____ my best to learn English.

Odpowiedzi:

1. Make your bed every morning to start your day right. (Ścielenie łóżka traktowane jest jako „tworzenie” porządku lub przygotowanie łóżka do kolejnego użycia.)

2. We need to make a decision about our holiday destination soon. (Decyzja to coś, co „tworzymy” poprzez wybór jednej z możliwości.)

3. Could you please do your homework before watching TV? (Odrabianie pracy domowej to czynność, zadanie.)

4. Let’s make a cake for her birthday party. (Pieczenie ciasta jest procesem twórczym.)

5. He always does business with those he trusts. (Prowadzenie interesów to działanie, nie tworzenie materialnego produktu.)

6. I can’t believe she made such a big mistake in the report. (Popełnienie błędu traktowane jest jako „tworzenie” niepożądanej sytuacji.)

7. It’s important to do exercise if you want to stay healthy. (Wykonywanie ćwiczeń to działanie, aktywność.)

8. I will do my best to learn English. (Stosowanie najlepszych starań to działanie, wysiłek.)

Ćwiczenie to ma na celu nie tylko sprawdzenie zrozumienia tego, jaka jest między „make” a „do” różnica, ale również pokazanie, jak te czasowniki są używane w codziennym języku.

„Make” vs „Do” – porady dotyczące ćwiczenia i utrwalania wiedzy

„Make” vs „Do” – kiedy używamy w języku angielskim? Podsumowanie

Zrozumienie subtelnego rozróżnienia między czasownikami „make” i „do” w języku angielskim stanowi istotny krok w kierunku płynnej i poprawnej komunikacji. Jak wykazaliśmy  w tym artykule, każdy z tych czasowników pełni unikalną rolę w strukturze językowej, odnosząc się do różnych rodzajów działań i rezultatów. Zrozumienie i właściwe użycie „do” i „make” w różnych kontekstach pozwala na płynne nawigowanie po angielszczyźnie, podkreślając ważność tego czasownika w codziennej komunikacji. Dla słuchaczy języka angielskiego, opanowanie różnic między „make” a „do” i ich właściwe stosowanie w komunikacji jest kluczowe dla płynności i poprawności językowej.

Nauka języka to proces wymagający czasu, cierpliwości i regularności. Jednak wykorzystując metody i techniki przedstawione w artykule, w tym mnemotechniki i skojarzenia, możesz znacznie przyspieszyć ten proces. Te narzędzia pomagają w szybkim przypominaniu sobie, kiedy używamy „do”, a kiedy „make”, co z czasem pozwala na instynktowne wybieranie właściwego czasownika w zależności od kontekstu. Te i podobne strategie poznasz na naszych zajęciach, będziesz mógł lub mogła je również przećwiczyć w praktycznym kontekście z naszymi lektorami.

Podsumowując, zarówno „make”, jak i „do” są nieodłącznymi elementami języka angielskiego, które wymagają zrozumienia i praktyki dla skutecznego stosowania. Słuchacze języka angielskiego powinni zwrócić szczególną uwagę na te i inne idiomy, co pozwoli im na zwiększenie swojej biegłości i precyzji w używaniu tych czasowników. Ćwicząc i eksperymentując z użyciem „make” i „do” w bezpiecznym środowisku na zajęciach, a później w życiu codziennym, będziesz mógł lub mogła bez trudu i naturalnie stosować te czasowniki we właściwych sytuacjach, co znacznie poprawi Twoją pewność siebie oraz precyzję językową.

Szukasz sposobu na to, by systematycznie rozwijać swoje umiejętności językowe? Zapisz się na angielski Lublin w noProblem! Co sprawia, że warto zostać naszym słuchaczem? Oferujemy angielski online, który dzięki swojej wirtualnej formie jest doskonałą propozycją nie tylko dla mieszkańców Lublina, ale także dowolnej innej miejscowości w całym kraju. Nasze kursy wyróżniają się konwersacyjną formułą i naciskiem na praktyczną naukę języka. Zajęcia w ich ramach są prowadzone zarówno przez doświadczonych lektorów polskojęzycznych, jak i native speakerów, co pozwoli Ci zadbać o kompleksowy rozwój językowy. Angielski online dla dorosłych umożliwi Ci poznanie mechanizmów rządzących angielskimi oraz nauczenie się wykorzystywania ich do sprawniejszego formułowania myśli w rozmowie. Regularne konwersacje z native speakerami sprawią natomiast, że nabierzesz pewności siebie w dyskutowaniu po angielsku i uda Ci się przełamać towarzyszącą Ci blokadę językową.

Dużą zaletą noProblem jest to że proponujemy różne poziomy angielskiego, dzięki czemu naszymi słuchaczami zostają zarówno osoby uczące się języka „od zera”, jak i te z większym doświadczeniem i umiejętnościami. Co więcej, umożliwiamy słuchaczom wybór preferowanej formy kursu. Dla entuzjastów nauki w towarzystwie przygotowaliśmy warsztatowy angielski w grupie, natomiast miłośnikom pracy sam na sam z lektorem polecamy indywidualny kurs angielskiego online. W noProblem prowadzimy również różnego rodzaju kursy angielskiego online opracowane z myślą o określonych grupach słuchaczy, takie jak np. angielski dla studentów.

Zapraszamy do kontaktu!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *