Angielska gramatyka rodzi u uczących się jej osób wiele pytań. Jedno z nich brzmi: jak tworzymy przysłówki w języku angielskim? To istotna kwestia, ponieważ przysłówki stanowią kluczowy element języka, który pomaga nam dodać detali i precyzji do naszej komunikacji. Są niezbędne zarówno w języku angielskim, jak i polskim, jednak sposób ich tworzenia i używania może się różnić między tymi dwoma językami. Mając na uwadze, że przysłówki odgrywają tak istotną rolę, w niniejszym artykule omówimy, jak tworzymy przysłówki w języku angielskim, jakie są ich rodzaje, a także jak unikać najczęstszych błędów podczas ich używania.

Przysłówki angielskie a polskie – podstawowa różnica

Przysłówki w języku polskim często kończą się na „-o” lub „-e”, np.:

 • „szybko”,
 • „ostrożnie”,
 • „głośno”.

Natomiast w języku angielskim, większość przysłówków tworzy się przez dodanie końcówki „-ly” do przymiotników, np.:

 • „quickly”,
 • „carefully”,
 • „loudly”.

To podstawowa, ale nie jedyna różnica między przysłówkami w angielskim a przysłówkami w polskim. Jeżeli jesteś dorosłą osobą, która próbowała nauczyć się angielskiego, ale bezskutecznie; jeśli nie uczyłeś się angielskiego wcześniej, bo w szkole miałeś inny język obcy, na przykład niemiecki; albo jeżeli radzisz sobie w miarę z czytaniem i pisaniem po angielsku, ale mówienie sprawia Ci trudność, lub nie jesteś pewien swoich umiejętności gramatycznych i wymowy – ten artykuł jest dla Ciebie.

Czym są przysłówki?

Przypomnijmy na początku podstawy. Przysłówki to rodzaj słów, które pełnią w zdaniu funkcję modyfikatorów – dodają szczegółów, precyzji lub dodatkowego znaczenia do czasowników, przymiotników, innych przysłówków, a nawet całych zdań. W skrócie, przysłówki opisują „jak”, „kiedy”, „gdzie”, „jak często” i „dlaczego” coś się dzieje.

Rozpatrzmy to na przykładzie zdania:

 • „She runs.” (Ona biega.).

Jeśli dodamy przysłówek „quickly” („szybko”), zdanie stanie się bardziej konkretne.

 • „She runs quickly.” (Ona biega szybko.)

Tutaj przysłówek „quickly” dodaje informacji o sposobie, w jaki kobieta biega.

Ciekawe jest to, że w języku angielskim wiele przysłówków kończy się na „-ly”. Tworzy się je najczęściej poprzez dodanie „-ly” do przymiotników, na przykład:

 • „quick” staje się „quickly”,
 • „happy” zmienia się w „happily”,
 • a „beautiful” w „beautifully”.

To jednak nie jest reguła bez wyjątków. Niektóre przysłówki, takie jak „well” (dobrze), „fast” (szybko), „hard” (ciężko), nie mają typowej końcówki „-ly”.

Przysłówki mają różne funkcje i mogą opisywać różne aspekty akcji:

 • przysłówki czasu, takie jak „now”, „soon”, „yesterday”, opisują kiedy coś się dzieje,
 • przysłówki miejsca takie jak „here”, „there”, „everywhere”, mówią gdzie coś się dzieje.
 • przysłówki sposobu, na przykład „quickly”, „well”, „badly”, opisują w jaki sposób czynności są wykonywane,
 • a przysłówki stopnia, takie jak „very”, „quite”, „extremely”, podkreślają stopień intensywności czegoś.

Zrozumienie przysłówków i umiejętność ich prawidłowego używania jest kluczowe dla płynności w języku angielskim. Przysłówki mogą dodać głębi i koloru do naszych wypowiedzi, co czyni nasze zdania bardziej ekspresyjnymi i precyzyjnymi.

Jak tworzyć przysłówki w angielskim? Poznaj najważniejsze sposoby

Jak tworzyć przysłówki w angielskim? Poznaj najważniejsze sposoby

Tworzenie przysłówków w języku angielskim to proces, który choć na pierwszy rzut oka może wydawać się złożony, jest stosunkowo prosty, kiedy zrozumiemy podstawowe zasady. W większości przypadków przysłówki powstają poprzez dodanie końcówki „-ly” do przymiotnika. Na przykład, przymiotnik „quick” (szybki) staje się przysłówkiem „quickly” (szybko).

„She completed the task quickly.” (Ona szybko wykonała zadanie.)

Zwróć uwagę na umiejscowienie przysłówka w zdaniu angielskim w porównaniu ze zdaniem polskim.

Zamiana końcówki „-le” na „-ly”

Niektóre przymiotniki, jednak, wymagają małych zmian ortograficznych przed dodaniem „-ly”. Przykładowo, przymiotniki kończące się na „-le” zmieniają to „le” na „ly”, jak w „simple” (prosty) stającym się „simply” (po prostu).

 • „This is a simply amazing piece of art.” (To jest po prostu niesamowite dzieło sztuki.)

W przypadku „whole” (cały) dokonujemy natomiast na „wholly” (całkowicie).

„The area was wholly covered in snow.” (Obszar był całkowicie pokryty śniegiem.)

Zamiana końcówki „-y” na „-ily”

Przymiotniki kończące się na „-y” zmieniają „y” na „i” przed dodaniem „-ly”, czyli „happy” staje się „happily”.

 • „He greeted us happily.” (On powitał nas szczęśliwie).

Słowo „easy” (łatwy) staje się natomiast „easily” (łatwo).

 • „She solved the puzzle easily.” (Ona łatwo rozwiązała zagadkę.)

Tworzenie przysłówków w angielskim – wyjątki

Chociaż powyższe reguły są stosowane w większości przypadków, istnieje wiele wyjątków, które należy znać. Niektóre przymiotniki mają taką samą formę jak przysłówki, na przykład:

 • „fast” (szybko),
 • „hard” (ciężko),
 • „late” (późno).

Inne przysłówki, takie jak:

 • „well” (dobrze) i jego stopnie wyższe: „better” (lepiej), „the best” (najlepiej),
 • a także „badly” (źle) i jego stopnie wyższe: „worse” (gorzej), „worst” (najgorzej),

są nieregularne i trzeba je po prostu zapamiętać.

Poniżej prezentujemy przykładowe zdania z wymienionymi wyżej przysłówkami.

 • „He runs fast.” (On biega szybko.)
 • „She studies hard for her exams.” (Ona ciężko się uczy do egzaminów.)
 • „She arrived late for the meeting.” (Ona przybyła późno na spotkanie.)
 • „She plays the piano well.” (Ona gra dobrze na pianinie.)
 • „She performed better than anyone else.” (Ona zaprezentowała się lepiej niż ktokolwiek inny.)
 • „That was the best performance I’ve ever seen.” (To był najlepszy występ jaki kiedykolwiek widziałem.)
 • „Despite his efforts, he performed badly on the test.” (Pomimo swoich wysiłków, on źle poradził sobie z testem.)
 • „His condition got worse overnight.” (Jego stan pogorszył się w ciągu nocy.)
 • „That was the worst movie I’ve ever seen.” (To był najgorszy film jaki kiedykolwiek widziałem.)

Istotne jest także to, że nie wszystkie przysłówki są tworzone z przymiotników. Przysłówki takie jak:

 • „very” (bardzo),
 • „always” (zawsze),
 • „sometimes” (czasami),
 • „often” (często),
 • „here” (tu),
 • „there” (tam),

to słowa, które należy nauczyć się odrębnie, gdyż nie pochodzą od żadnych przymiotników.

Tworzenie przysłówków jest więc procesem, który wymaga nie tylko znajomości reguł, ale także zapamiętania wyjątków. Jednak im częściej będziemy korzystać z przysłówków w mowie i piśmie, tym łatwiejsze stanie się dla nas ich używanie. W końcu, przysłówki to kluczowe narzędzie do dodawania szczegółów i precyzji do naszej komunikacji, czyniąc język bardziej kolorowym i ekspresyjnym.

Choć mogą wydawać się skomplikowane na początku, z czasem i praktyką, przysłówki stają się intuicyjne. Klucz do opanowania ich leży w codziennym użyciu, czytaniu i słuchaniu języka angielskiego. Pamiętaj, że nauka języka to proces, który wymaga czasu i cierpliwości, ale wynagradza nieskończonymi możliwościami komunikacji. Więc nie bój się korzystać z przysłówków – one naprawdę mogą wzbogacić Twoją mowę i pisanie!

Stopniowanie przysłówków w angielskim – na czym polega?

Stopniowanie przysłówków w angielskim – na czym polega?

Podobnie jak przymiotniki, przysłówki również mogą być stopniowane, co pozwala na porównywanie intensywności, stopnia czy częstotliwości zjawisk, cech czy działań. Istnieją trzy stopnie przysłówków: stopień równy (the positive degree), stopień wyższy (the comparative degree) oraz stopień najwyższy (the superlative degree).

 1. Stopień równy: jest to najprostsza forma przysłówka, na przykład „quickly”, „slowly” czy „badly”. Przykładowe zdanie: „He runs quickly.”
 2. Stopień wyższy: używamy go, gdy porównujemy dwie rzeczy lub osoby. Do jednosylabowych przysłówków dodajemy „-er”, a do przysłówków wielosylabowych dodajemy „more” na początku. Na przykład, „faster” i „more quickly”. Przykładowe zdanie: „He runs faster than his friend.” lub „He runs more quickly than his friend.”
 3. Stopień najwyższy stosujemy go, gdy porównujemy więcej niż dwie rzeczy lub osoby. Do jednosylabowych przysłówków dodajemy „-est”, a do przysłówków wielosylabowych dodajemy „the most” na początku. Na przykład, „the fastest” i „the most quickly”. Przykładowe zdanie: „He runs the fastest of all.” lub „He runs the most quickly of all.”

Ważne jest jednak pamiętanie o nieregularnych formach przysłówków, które nie podlegają standardowym regułom stopniowania, tak jak:

 • „well”, „better”, „the best”,
 • „badly”, „worse”, „the worst”.

Przykładowe zdania:

 • „He runs better than his friend.”,
 • „Of all the players, he plays the worst.”.

Jak tworzymy przysłówki w języku angielskim? Przysłówki z dwiema formami

Niektóre przysłówki w języku angielskim posiadają dwie formy, które mają zupełnie różne znaczenia. Poniżej prezentujemy kilka przykładów.

„Hard” i „Hardly”.

 • Przysłówek „hard” jest używany w kontekście fizycznego wysiłku lub intensywności pracy. Przykładowe zdanie: „She works hard every day.” (Ona ciężko pracuje każdego dnia.)
 • Przysłówek „hardly”, pomimo podobieństwa do „hard”, ma zupełnie inne znaczenie. „Hardly” oznacza „prawie nie” lub „ledwo”. Przykładowe zdanie: „I hardly know her.” (Prawie jej nie znam.)

„Late” i „Lately”

 • Przysłówek „late” oznacza „późno” i jest używane do opisania czegoś, co dzieje się później niż powinno. Przykładowe zdanie: „He always arrives late.” (On zawsze przyjeżdża późno.)
 • Przysłówek „lately” oznacza „ostatnio” lub „w ostatnim czasie” i jest używane do opisania czegoś, co dzieje się teraz, ale nie zawsze tak było. Przykładowe zdanie: „Have you seen her lately?” (Czy widziałeś ją ostatnio?)

„High” i „Highly”

 • Przysłówek high oznacza „wysoko” lub „dużo” i jest używany do opisania poziomu lub pozycji. Przykładowe zdanie: „The bird flies high in the sky.” (Ptak lata wysoko w niebie.)
 • Przysłówek highly jest używany do opisania dużej ilości lub stopnia czegoś, często w kontekście oceny lub szacunku. Przykładowe zdanie: „She is highly skilled in programming.” (Ona jest bardzo biegła w programowaniu.)

Są to doskonałe przykłady na to, jak ważne jest zrozumienie i poprawne użycie przysłówków w języku angielskim, aby uniknąć nieporozumień. Pomimo podobieństwa form, różnica w znaczeniu może być istotna. Dobrym sposobem na zapamiętanie tych subtelnych różnic jest praktyka i użycie tych przysłówków w różnych kontekstach.

Jak tworzyć przysłówki w angielskim? Przysłówki frazowe

Przysłówki frazowe, zwane również przysłówkami wielowyrazowymi, są wyrażeniami złożonymi z kilku słów, które razem działają jak przysłówek. Oto kilka najczęstszych przykładów.

 • Przysłówek „on time” oznacza „punktualnie” lub „na czas”. Przykładowe zdanie: „She always arrives on time for her appointments.” (Ona zawsze przybywa punktualnie na swoje spotkania.)
 • Przysłówek „in the end” oznacza „ostatecznie” lub „w końcu”. Przykładowe zdanie: „In the end, they decided to cancel the trip due to bad weather.” (W końcu zdecydowali odwołać wyjazd z powodu złej pogody.)
 • Przysłówek „at first” oznacza „początkowo” lub „na początku”. Przykładowe zdanie: „At first, he didn’t like the idea, but he eventually agreed.” (Na początku nie podobała mu się ta idea, ale ostatecznie się zgodził.)
 • Przysłówek „by heart” oznacza „na pamięć”. Przykładowe zdanie: „She knows all the state capitals by heart.” (Ona zna na pamięć wszystkie stolice stanów.)
 • Przysłówek „for good” oznacza „na dobre” lub „na zawsze”. Przykładowe zdanie: „After the accident, he quit racing for good.” (Po wypadku, zrezygnował z wyścigów na dobre.)

Przysłówki frazowe są często używane w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Poprawne rozumienie i użycie tych wyrażeń jest kluczowe dla płynności w języku angielskim.

Przysłówki angielskie a intonacja

Przysłówki często odgrywają istotną rolę w kształtowaniu intonacji i nacisku w zdaniu w języku angielskim. Oto kilka przykładów.

 • Przysłówek „actually” oznacza „właściwie” lub „faktycznie” i jest często używany do wyrażenia kontrastu lub niespodzianki. Przykładowe zdanie: „I actually liked the movie, contrary to my initial expectations.” (Właściwie film mi się podobał, wbrew moim początkowym oczekiwaniom.)
 • Przysłówek „definitely” oznacza „zdecydowanie” lub „na pewno” i jest używany do podkreślenia pewności lub decyzyjności. Przykładowe zdanie: „I will definitely attend the meeting.” (Zdecydowanie wezmę udział w spotkaniu.)
 • Przysłówek „fortunately” oznacza „na szczęście” i jest używany do wyrażenia pozytywnego wyniku lub okoliczności. Przykładowe zdanie: „Fortunately, we arrived at the station just in time to catch our train.” (Na szczęście, dotarliśmy na stację akurat na czas, aby złapać nasz pociąg.)
 • Przysłówek „probably” oznacza „prawdopodobnie” i jest używany do wyrażenia prawdopodobieństwa. Przykładowe zdanie: „It will probably rain tomorrow.” (Prawdopodobnie jutro będzie padać.)
 • Przysłówek „suddenly” oznacza „nagle” i jest używany do opisania niespodziewanego zdarzenia. Przykładowe zdanie: „Suddenly, the power went out and we were in complete darkness.” (Nagle wyłączyli prąd i byliśmy w kompletnych ciemnościach.)
 • Przysłówek „usually” oznacza „zwykle” lub „zazwyczaj” i jest używany do opisania rutyny lub częstości. Przykładowe zdanie: „She usually goes to the gym in the morning.” (Ona zazwyczaj chodzi na siłownię rano.)

Jak tworzymy przysłówki w języku angielskim? Błędy, których należy unikać

Język angielski, mimo swojej bogatej różnorodności, może być pełen pułapek, zwłaszcza gdy chodzi o przysłówki. Oto kilka typowych błędów, które można popełnić podczas tworzenia przysłówków, i wskazówki, jak ich unikać.

Mylenie przymiotników z przysłówkami

Mylenie przymiotników z przysłówkami

To bardzo częsty błąd, który wynika z niezrozumienia różnicy między przymiotnikami i przysłówkami. Przymiotniki opisują rzeczowniki, podczas gdy przysłówki opisują czasowniki, przymiotniki, inne przysłówki lub całe zdanie. Przykładowo, „He runs quick” to błąd, ponieważ przymiotnik „quick” nie może opisywać czasownika „runs”. Poprawne zdanie to „He runs quickly” (On biega szybko), gdzie „quickly” to przysłówek opisujący, jak biega. Kolejny przykład: „He drives safely.” (On prowadzi bezpiecznie).

Używanie niewłaściwej formy przysłówka

Niektóre przysłówki mają nieregularne formy, które nie kończą się na „-ly”. Na przykład, „hard” to przysłówek, a nie „hardly” (ledwo), który ma inne znaczenie, o czym pisaliśmy wyżej. „She works hard” (Ona ciężko pracuje) jest poprawne, ale „She works hardly” ma zupełnie inne znaczenie, sugerując, że ona prawie nie pracuje. Kolejne przykłady: „She sings beautifully” (Ona śpiewa pięknie), „He works efficiently” (On pracuje efektywnie).

Niewłaściwe umieszczenie przysłówka w zdaniu

Jak już wspomnieliśmy, umieszczenie przysłówka w zdaniu jest ważne dla przekazania właściwego znaczenia. Często błędem jest umieszczenie przysłówka w niewłaściwym miejscu, co może prowadzić do niejasności lub błędnej interpretacji. Na przykład, „I only have read this book” jest niepoprawne. Poprawne zdanie to „I have only read this book”, co oznacza, że jedyną rzeczą, którą zrobiłem z tą książką, jest jej przeczytanie. Kolejne przykłady: „She can only speak English.” (Ona potrafi mówić tylko po angielsku.), „I just saw him yesterday.” (Właśnie go widziałem wczoraj).

Pamiętaj, że kluczem do unikania tych błędów jest zrozumienie, jak i kiedy używać przysłówków. Regularna praktyka, czytanie i słuchanie angielskiego na pewno pomogą Ci opanować tę umiejętność.

Jak tworzymy przysłówki w języku angielskim? Podsumowanie

Przysłówki są nieodłącznym elementem języka angielskiego, dodającym szczegółów i koloru naszej mowie i piśmie. Pamiętaj, że przysłówki opisują czasowniki, przymiotniki, inne przysłówki lub całe zdania, a ich właściwe użycie i umieszczenie ma kluczowe znaczenie dla przekazywania odpowiedniego znaczenia. Unikaj typowych błędów, takich jak mylenie przymiotników z przysłówkami, używanie nieprawidłowej formy przysłówka, czy niewłaściwe umieszczenie przysłówka w zdaniu. Pamiętaj, że nauka języka to podróż – regularna praktyka, czytanie i słuchanie angielskiego z pewnością pomogą Ci opanować użycie przysłówków. Nie przestawaj się uczyć i eksplorować języka angielskiego!

Zależy Ci na tym, aby skutecznie nauczyć się angielskiego? Zapisz się na angielski Lublin w noProblem! Nasze kursy prowadzimy przez internet, dzięki czemu możesz zostać naszym słuchaczem, nawet jeśli mieszkasz na drugim krańcu Polski. Angielski online to zajęcia, które odbywają się pod czujnym okiem wykwalifikowanych native speakerów i doświadczony lektorów polskojęzycznych. Uczęszczając na angielski online dla dorosłych w noProblem, masz możliwość nauki języka w praktyce. Stosujemy nowoczesne, autorskie metody nauczania, które duży nacisk kładą na konwersacje. Ten sposób pracy sprzyja wypracowaniu swobody językowej i zrozumieniu, że popełnienie małego błędu gramatycznego w mowie nie jest końcem świata. U nas możesz zapisać się na angielski w grupie lub indywidualny kurs angielskiego online, w zależności od tego, co preferujesz. Warto dodać, że w naszej ofercie znajdują się także m.in.:

Serdecznie zachęcamy do kontaktu i rozpoczęcia językowej przygody w noProblem!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *