Pytanie o to, ile jest czasowników nieregularnych w języku angielskim, pojawiło się prawdopodobnie przynajmniej raz w głowach wielu osób, które spędziły trochę czasu nad nauką tego języka. Czasowniki nieregularne używane są dla wypowiedzi w czasie przeszłym, zatem stanowią integralną część języka angielskiego i są niezmiernie istotne dla każdej osoby, która stara się opanować ten język. Jak odróżnić czasowniki regularne od nieregularnych w angielskim? Czasowniki nieregularne, w przeciwieństwie do regularnych, nie stosują standardowego wzorca „-ed” w formach przeszłych (past simple i imiesłowie biernym). Każdy z nich ma swoje unikalne formy, które trzeba po prostu zapamiętać. Na przykład, czasownik „go” w formie przeszłej to „went”, a jego past participle, czyli imiesłów bierny to „gone”. Żadna z tych form nie przypomina standardowego wzorca „-ed”, co oznacza, że jest to czasownik nieregularny.

W dzisiejszym wpisie opowiemy szerzej o czasownikach nieregularnych w języku angielskim. Wyjaśnimy między innymi.: ile jest czasowników nieregularnych w języku angielskim, skąd się one wzięły oraz jak się ich nauczyć, a także, na końcu, dołożymy mały bonus. Zapraszamy do lektury!

Co Cię interesuje?

Czasowniki nieregularne w angielskim – o co chodzi? Jaka jest ich geneza?

Czasowniki nieregularne wywodzą się z historii języka angielskiego, a konkretnie od staroangielskiego i średnioangielskiego. Wiele z nich to czasowniki, które były używane codziennie i przez to utrzymały swoje pierwotne, nieregularne formy, podczas gdy inne czasowniki stały się regularne z upływem czasu i w wyniku zmian, jakie przechodził język angielski. Stąd taki podział.

Zrozumienie i opanowanie czasowników nieregularnych jest kluczowe dla płynnej i naturalnej komunikacji w języku angielskim, ponieważ są one powszechnie stosowane w mowie i piśmie. Dlatego nauka tych czasowników jest jednym z priorytetów w szkole noProblem.

Ile jest czasowników nieregularnych w angielskim?

Precyzyjne określenie liczby czasowników nieregularnych w języku angielskim nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Wynika to z różnic w klasyfikacji i zapisie tych czasowników w różnych źródłach. Spróbujmy jednak mimo wszystko odpowiedzieć na pytanie, ile jest czasowników nieregularnych w języku angielskim. W zależności od używanego słownika, liczba czasowników nieregularnych może wynosić od około 200 do ponad 400. Tak duża rozbieżność wynika częściowo z faktu, że niektóre słowniki zawierają wiele archaicznych lub rzadko używanych czasowników, które w większości przypadków nie są konieczne do efektywnej komunikacji w języku angielskim.

Ile jest czasowników nieregularnych w angielskim?

W szkole noProblem zwracamy uwagę na to, że choć istnieje duża liczba czasowników nieregularnych, nie wszystkie są równie powszechnie używane. Istotne jest skupienie się na tych, które najczęściej pojawiają się w mowie i piśmie. Właśnie te czasowniki są najczęściej ćwiczone przez naszych słuchaczy.

Różnica w liczbie czasowników nieregularnych w poszczególnych źródłach nie powinna zniechęcać do nauki. Nawet najbardziej obszerne listy składają się w dużej mierze z czasowników, które są rzadko używane, a niektóre z nich mogą być wręcz nieznane dla rodzimych użytkowników języka angielskiego.

Podczas nauki angielskiego, warto skoncentrować się na najbardziej powszechnych czasownikach nieregularnych, które pojawiają się często i są kluczowe dla płynnej komunikacji. Lista tych „najważniejszych” czasowników nieregularnych jest zdecydowanie krótsza i bardziej zrozumiała. Należy wybrać takie, które będą najbardziej przydatne dla słuchaczy w ich codziennym życiu i pracy.

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych w angielskim? Pomocne strategie

Nauka czasowników nieregularnych może wydawać się przytłaczająca, ale istnieją strategie, które mogą uczynić ten proces łatwiejszym i bardziej efektywnym. W szkole noProblem stosowane są różne metody, aby pomóc słuchaczom opanować te kluczowe elementy języka angielskiego.

Grupowanie czasowników

Jest to jedna z najskuteczniejszych strategii. Czasowniki nieregularne można podzielić na grupy według ich wzorców. Na przykład, czasowniki takie jak „begin”, „drink” i „sing” mają ten sam wzorzec w formach przeszłych („began”, „drank”, „sang”) i imiesłowach biernych („begun”, „drunk”, „sung”). Uczenie się czasowników z podziałem na grupy pomaga w zapamiętaniu ich form.

Fiszki

To kolejna popularna i skuteczna metoda nauki. Na jednej stronie fiszki zapisuje się formę podstawową czasownika, a na drugiej – jego formy przeszłe. Fiszki można przeglądać regularnie, co pomaga w utrwalaniu form czasowników.

Regularna praktyka i powtarzanie

Tak jak przy każdej umiejętności, praktyka czyni mistrza. Regularne powtarzanie i używanie czasowników nieregularnych w mowie oraz ich zapisywanie pomaga utrwalić je w pamięci.

Nauka w kontekście

Czasowniki nieregularne łatwiej zapamiętać, jeśli są używane w kontekście. W szkole noProblem słuchacze są zachęcani do używania czasowników w praktyce. To nie tylko pomaga w zapamiętaniu, ale także pomaga zrozumieć, jak używać tych czasowników w praktyce.

Narzędzia online i aplikacje

Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w nauce czasowników nieregularnych, np. w postaci dodatkowych ćwiczeń na platformie do nauki angielskiego. Są one świetnym uzupełnieniem tradycyjnych metod nauki, pozwalając na interaktywne i zabawne szlifowanie umiejętności językowych.

Narzędzia online i aplikacje

Co to jest imiesłów bierny?

Imiesłów bierny, znany także jako „past participle” w języku angielskim, to forma czasownika, która jest często używana do tworzenia różnych czasów gramatycznych oraz pasywnych konstrukcji zdań.

Załóżmy, że mamy czasownik „write” (pisać). Jego imiesłów bierny to „written”. Używamy go do tworzenia różnych form gramatycznych.

 • Present Perfect: „I have written a letter.” (Napisałem list.)
 • Past Perfect: „I had written a letter before you arrived.” (Napisałem list, zanim przyszedłeś.)
 • Strona bierna: „The letter was written by me.” (List został napisany przez mnie.)

Imiesłów bierny tworzymy dodając do podstawowej formy czasownika regularnego końcówkę „-ed” (na przykład „cooked”, „played”), ale dla czasowników nieregularnych formy te różnią się i trzeba je znać (np. „written”, „seen”, „gone”).

Jakie są czasowniki nieregularne w języku angielskim? Przykłady

Nauka przez praktykę jest kluczowa w nauce języka angielskiego, szczególnie jeśli chodzi o czasowniki nieregularne. W tej sekcji przedstawimy kilka kluczowych czasowników nieregularnych, ich formy i przykładowe zdania, w których są używane.

go (iść) – went – gone

 • „I need to go to the supermarket later.” (Muszę później pójść do supermarketu.)
 • „Yesterday, I went to the park.” (Wczoraj poszedłem/poszłam do parku.)
 • „He is not at home. He has gone to the gym” (Nie ma go w domu. Poszedł na siłownię.)

see (zobaczyć) – saw – seen

 • „I see my friend every day.” (Widzę mojego przyjaciela każdego dnia.)
 • „I saw him yesterday.” (Widziałem go wczoraj.)
 • „I have seen that movie three times.” (Obejrzałem/Widziałem ten film trzy razy.)

drink (pić) – drank – drunk

 • „I usually drink coffee in the morning.” (Zazwyczaj piję kawę rano.)
 • „I drank tea yesterday.” (Wypiłem/Wypiłam wczoraj herbatę.)
 • „I have already drunk my coffee.” (Już wypiłem/wypiłam moją kawę.)

begin (zacząć) – began – begun

 • „I begin my work at 8 am.” (Zaczynam pracę o 8 rano.)
 • „He began learning English last year.” (On zaczął uczyć się angielskiego w zeszłym roku.)
 • „The meeting has already begun.” (Spotkanie już się zaczęło.)

write (pisać) – wrote – written

 • „I write emails every day.” (Piszę maile codziennie.)
 • „I wrote a letter yesterday.” (Napisałem list wczoraj.)
 • „I have already written the report.” (Już napisałem raport.)

Powyższe zdania pomagają zrozumieć, jak stosować czasowniki nieregularne w różnych kontekstach. Podstawą do tego, jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych w angielskim, jest systematyczne ćwiczenie ich użycia. W takiej sytuacji staną się naturalne i łatwe do zapamiętania.

Wiedza o czasownikach nieregularnych jest kluczowym elementem opanowania języka angielskiego, a znalezienie solidnego źródła informacji na ten temat może wydawać się nieco przytłaczające. W szkole noProblem zalecane są pewne strategie i narzędzia, które pomagają w nauce tych ważnych elementów gramatyki angielskiej.

Dobre słowniki, zarówno w formie papierowej, jak i online, są nieocenione. Słownik Longman Dictionary of Contemporary English, Collins, Merriam-Webster czy Cambridge Dictionary to renomowane źródła, które oferują pełne listy czasowników nieregularnych. Te słowniki nie tylko zawierają formy czasowników, ale także przykłady ich użycia, synonimy, antonimy i wyjaśnienia gramatyczne.

Pamiętaj, że kluczem do skutecznego uczenia się czasowników nieregularnych jest systematyczne powtarzanie. Dlatego warto korzystać z różnych źródeł i technik nauki, aby urozmaicić proces i uczynić go bardziej efektywnym.

Czasowniki nieregularne angielskie a wyzwania związane z ich nauką

Nauka czasowników nieregularnych angielskich może stanowić wyzwanie, zwłaszcza dla osób, które zaczynają swoją przygodę z tym językiem. Jednym z problemów jest fakt, że nie istnieją jasne reguły, które by determinowały ich formy, co sprawia, że konieczne jest zapamiętanie każdego z nich indywidualnie. Dodatkowo, często spotykane są przypadki, kiedy forma czasownika pozostaje taka sama w zapisie, ale jej wymowa ulega zmianie, co może prowadzić do pomyłek.

Przykładem może być czasownik „read”, którego wszystkie formy są takie same w pisowni, ale różnią się wymową. W formie czasu teraźniejszego wymawiamy go przez długie „i” (jak w słowie „cheese”) jako /ri:d/, podczas gdy w formie przeszłej i imiesłowu przeszłego wymowa to /red/ – krótkie „e”, tak jak wymawiamy kolor czerwony po angielsku.

Innym przykładem jest czasownik „lead” (prowadzić, przewodzić) wym. /li:d/ – długie „i”, który w formie przeszłej i imiesłowu przeszłego staje się „led” wym. /led/ – krótkie „e”.

W szkole noProblem te i inne wyzwania związane z opanowaniem czasowników nieregularnych są podejmowane poprzez różnorodne metody, takie jak gry językowe, zadania słuchowe i ćwiczenie wymowy z lektorem. Słuchacze mają do dyspozycji dodatkowe materiały do wykorzystania poza zajęciami, które pomagają zrozumieć różnice i utrwalić nowo zdobytą wiedzę. Kluczowe jest sprawienie, aby nauka była jak najbardziej efektywna i jak najmniej frustrująca.

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych w angielskim? Skuteczne metody

W szkole noProblem stosowane są zróżnicowane metody nauczania czasowników nieregularnych, które mają na celu ułatwienie słuchaczom ich przyswojenia i efektywnego użycia. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Ćwiczenia interaktywne

Używane są różnego rodzaju interaktywne ćwiczenia, które angażują słuchaczy i pomagają im aktywnie uczyć się czasowników nieregularnych. Przykładem mogą być gry językowe, w których słuchacze muszą zastosować właściwe formy czasowników w praktyce.

Zadania w kontekście

Lektorzy szkoły noProblem dbają o to, aby słuchacze używali czasowników nieregularnych w realnych kontekstach, co pomaga w ich zrozumieniu i zapamiętaniu. Na przykład, zamiast jedynie powtarzać formy „go, went, gone”, słuchacze ćwiczą te formy w zdaniach, dialogach, scenkach.

Ćwiczenia dodatkowe do samodzielnej pracy poza zajęciami

Ćwiczenia dodatkowe do samodzielnej pracy poza zajęciami

Słuchaczom mają do dyspozycji również materiały do samodzielnej pracy, które mogą wykonywać w domu, w swoim własnym tempie. Może to obejmować listy czasowników do przeglądania, fiszki do zapamiętywania, a także ćwiczenia pisemne i słuchowe.

Ćwiczenia z nagraniami

To ważne narzędzie do nauki poprawnej wymowy form czasowników nieregularnych. Słuchacze mają możliwość posłuchania i powtórzenia form czasowników nieregularnych, co pomaga im zrozumieć i zapamiętać różnice między formami.

Inne metody nauczania czasowników nieregularnych, które stosujemy w noProblem

W szkole noProblem czasowniki nieregularne są również podzielone na grupy według ich wzorców, co pomaga słuchaczom zrozumieć i zapamiętać je. Na przykład:

 • grupa czasowników, które nie zmieniają formy (np. „put”, „cut”, „let”),
 • grupa czasowników, które zmieniają tylko samogłoskę (np. „begin”, „began”, „begun”),
 • grupa czasowników, które mają zupełnie inne formy (np. „go”, „went”, „gone”).

Bardzo ważnym aspektem jest tworzenie przez słuchaczy własnych zdań i pytań z użyciem uczonego czasownika. Przykładowo, po nauczeniu się czasownika „write”, słuchacze mogą stworzyć zdanie „I write a letter every week” oraz pytanie „Did you write a letter last week?”.

Kluczowym aspektem jest także nauka poprawnej wymowy form przeszłych czasowników nieregularnych. Wielu słuchaczy, którzy uczyli się języka angielskiego w szkole, zna formy pisemne tych czasowników, ale nie jest pewnych ich wymowy. W szkole noProblem szczególny nacisk kładziony jest na opanowanie poprawnej wymowy, co pomaga słuchaczom w lepszym zrozumieniu języka angielskiego, zwłaszcza podczas słuchania.

Na przykład, słuchacze mogą znać formę przeszłą czasownika „read” jako zapis „read”, ale nie zdawać sobie sprawy, że jego wymowa zmienia się z /ri:d/ na /rɛd/. Dlatego w szkole noProblem wymowa jest nawet ważniejsza jako, że ma bezpośrednie przełożenie na swobodną komunikację.

Słuchacze są zachęcani do szukania analogii między czasownikami. Istnieje wiele czasowników, które powstają na podstawie innych, już znanych słuchaczom. Przykładowo, jeżeli słuchacz zna odmianę czasownika „understand” (rozumieć), to z łatwością nauczy się odmiany czasownika „misunderstand” (źle zrozumieć). Podobnie, jeżeli zna „come” (przychodzić), to łatwiej przyswoi „become” (stawać się czymś), a „mistake” (pomylić) odmienia się analogicznie do czasownika „take”. W ten sposób, słuchacz może efektywnie zwiększyć swój zasób czasowników nieregularnych poszerzając swoją wiedzę o nowe formy na bazie już znanych.

W noProblem dążymy do tego, aby nauka języka angielskiego była jak najbardziej efektywna, praktyczna oraz bezstresowa dla słuchaczy. Czasowniki nieregularne mogą na początku wydawać się trudne, ale dzięki stosowanym w szkole noProblem metodom nauczania, każdy słuchacz ma szansę w końcu je opanować.

Chcesz uczyć się języka angielskiego w nowoczesny, efektywny sposób? Postaw na angielski Lublin w noProblem! Proponujemy internetową formę zajęć, dzięki czemu nie musisz mieszkać w Lublinie lub okolicach, aby zostać naszym słuchaczem. Na angielski online w noProblem zapisują się chętni z całej Polski! Nie ma się jednak czemu dziwić – oferujemy interesujące kursy prowadzone przez doświadczonych native speakerów oraz wykwalifikowanych lektorów polskojęzycznych. Na naszych zajęciach nie będziesz korzystać z nudnych podręczników. Pracujemy z użyciem innowacyjnych, autorskich materiałów dydaktycznych dopasowanych do potrzeb i zainteresowań kursantów. Warto podkreślić przy tym, że angielski online dla dorosłych to doskonała szansa na nabycie swobody językowej – zajęcia w noProblem mają warsztatowy charakter i bazują w dużej części na konwersacjach. Dzięki temu nasi słuchacze przełamują swoje bariery i uczą się płynnie formułować myśli po angielsku. Trema przechodzi im bardzo szybko, bo niezależnie od tego, czy zdecydują się na angielski w grupie, czy indywidualny kurs angielskiego online, to każde zajęcia przebiegają w bardzo przyjaznej atmosferze. W noProblem na kolejne zajęcia czeka się z podekscytowaniem i niecierpliwością!

Co ciekawe, w naszej ofercie znajduje się jeszcze więcej ciekawych propozycji, do których zaliczyć można m.in.:

Zapraszamy do kontaktu!

Bonus

Czasowniki nieregularne podzielone na kilka grup ze względu na podobieństwo ich odmian.

1. Czasowniki, które nie zmieniają swojej formy we wszystkich trzech czasach

 • put (kłaść) – put – put
 • cut (ciąć) – cut – cut
 • let (pozwalać) – let – let

2. Czasowniki, które zmieniają swoją formę tylko w czasie przeszłym, ale nie w imiesłowie biernym

 • come (przychodzić) – came – come
 • become (stawać się) – became – become
 • run (biegać) – ran – run

3. Czasowniki, które zmieniają swoją formę w czasie przeszłym i imiesłowie biernym

 • see (widzieć) – saw – seen
 • do (robić) – did – done
 • go (iść) – went – gone

4. Czasowniki, które zmieniają samogłoskę w czasie przeszłym i w imiesłowie biernym

 • drink (pić) – drank – drunk
 • sing (śpiewać) – sang – sung
 • begin (zacząć) – began – begun

5. Czasowniki z podobną formą przeszłą i imiesłowem biernym kończącym się na „-en”

 • write (pisać) – wrote – written
 • break (łamać) – broke – broken
 • speak (mówić) – spoke – spoken

6. Czasowniki z inną samogłoską w formie podstawowej, ale tą samą w przeszłej i imiesłowie biernym

 • sell (sprzedawać) – sold – sold
 • tell (opowiadać) – told – told
 • hold (trzymać) – held – held

7. Czasowniki, które zmieniają się zupełnie nieregularnie

 • go (iść) – went – gone
 • be (być) – was/were – been
 • do (robić) – did – done

8. Czasowniki, które w formie przeszłej i imiesłowie biernym zmieniają swoją końcówkę na „aught” lub „ought” – ich wymowa jest dla wielu słuchaczy wyzwaniem ze względu na pisownię

 • teach (uczyć) – taught – taught
 • catch (łapać) – caught – caught
 • fight (walczyć) – fought – fought

Rozpoznanie tych grup i przypisanie do nich nowych czasowników nieregularnych może znacznie ułatwić proces nauki. To nie tylko pomaga zapamiętać formy przeszłe, ale także ułatwia rozumienie, jak czasowniki są używane w kontekście.

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *