Tryby warunkowe w angielskim są bardzo często i chętnie wykorzystywane zarówno w mowie, jak i w piśmie. Warto na nie zwrócić uwagę, szczególnie ze względu na to, że w dzisiejszym świecie, dobra znajomość języka angielskiego jest niemal niezbędna. Umożliwia ona nie tylko komunikację z ludźmi na całym świecie, ale również otwiera wiele drzwi, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jednak, aby w pełni czerpać korzyści z posiadanych umiejętności językowych, konieczne jest zrozumienie i opanowanie pewnych elementów gramatycznych. Jednym z nich są tryby warunkowe.

Opanowanie trybów warunkowych to zatem kluczowy etap nauki języka angielskiego, zarówno dla osób początkujących, jak i tych bardziej zaawansowanych. W tym artykule zapoznamy Cię z podstawowymi trybami warunkowymi, omówimy, kiedy i jak ich używać, a także pokażemy, jak są one stosowane w realiach języka angielskiego. Czytając ten artykuł, zyskasz solidne podstawy, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć i efektywnie korzystać z trybów warunkowych w praktyce. Zapraszamy do lektury!

Czym są tryby warunkowe w języku angielskim?

Tryby warunkowe w angielskim (okresy warunkowe w języku angielskim) to aspekt gramatyczny, który pozwala na tworzenie zdań opisujących różne sytuacje i ich potencjalne skutki. Bez zrozumienia i umiejętności zastosowania trybów warunkowych, nasza komunikacja byłaby znacznie ograniczona. Nie moglibyśmy na przykład mówić o potencjalnych konsekwencjach naszych działań, snuć hipotetycznych przemyśleń, czy wyrażać żal za rzeczy, które mogliśmy zrobić inaczej.

Ile jest trybów warunkowych w angielskim? Wyjaśniamy!

Zastanawiasz się, ile jest trybów warunkowych w angielskim? Wyróżniamy w tym języku cztery tryby warunkowe i są one zazwyczaj określane jako:

 • zerowy tryb warunkowy,
 • pierwszy tryb warunkowy,
 • drugi tryb warunkowy,
 • trzeci tryb warunkowy.

Każdy z nich ma swoją unikalną strukturę i jest używany w odmiennych kontekstach. Tryb zerowy używamy do mówienia o prawdach uniwersalnych lub zjawiskach naturalnych, pierwszy tryb warunkowy pozwala na mówienie o realnych sytuacjach w przyszłości, drugi tryb warunkowy jest używany do mówienia o hipotetycznych sytuacjach, a trzeci tryb warunkowy pozwala na wyrażanie żalu i mówienie o sytuacjach, które nie wydarzyły się w przeszłości, ale mogłyby się wydarzyć. Poznanie i zrozumienie tych czterech trybów warunkowych to klucz do płynnej i efektywnej komunikacji w języku angielskim, niezależnie od sytuacji i kontekstu. W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się każdemu z nich szczegółowo.

Okresy warunkowe w języku angielskim – tryb warunkowy zerowy

Okresy warunkowe w języku angielskim – tryb warunkowy zerowy

Tryb warunkowy zerowy jest najprostszym z trybów warunkowych i jest używany do wyrażania prawd uniwersalnych, zasad ogólnych i niezmienności faktów. Często używany jest do mówienia o prawach nauki, matematyki i natury. W trybie warunkowym zerowym zarówno zdanie warunkowe (if-clause), jak i główne (main clause) używają czasu teraźniejszego prostego.

Struktura jest prosta i wygląda następująco:

If + teraźniejszy czas prosty, teraźniejszy czas prosty”.

Przykłady:

 • „If you heat ice, it melts.” (Jeśli podgrzewasz lód, topnieje.),
 • „If you mix blue and yellow, you get green.” (Jeśli mieszasz niebieski i żółty, dostajesz zielony.).

W obu przypadkach mamy do czynienia z prawdami uniwersalnymi, która zawsze są zgodne z rzeczywistością.

Tryb warunkowy zerowy nie jest ograniczony do naukowych prawd. Możemy go używać do wyrażania zasad ogólnych, jak w:

 • „If you work hard, you succeed.” (Jeśli ciężko pracujesz, odnosisz sukces.).

W kulturze popularnej tryb warunkowy zerowy jest również często wykorzystywany. W literaturze, jak i w piosenkach, tryb ten pojawia się jako sposób na przekazanie pewnych prawd uniwersalnych.

Przykłady:

 • słynny utwór The Beatles „All You Need Is Love” zawiera linijkę: „If you want to be loved, be lovable.” (Jeśli chcesz być kochany, bądź miłym),
 • w kultowym amerykańskim filmie „The Godfather” wykorzystano powiedzenie „If you can’t beat ’em, join ’em.” (Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich.).

Tryby warunkowe w języku angielskim – pierwszy tryb warunkowy

Pierwszy tryb warunkowy, nazywany również trybem warunkowym realnym, jest używany do wyrażania sytuacji, które są całkowicie realne i prawdopodobne. Używamy go, kiedy mówimy o przyszłych zdarzeniach, które są prawdopodobne lub które uważamy za prawdopodobne.

Struktura pierwszego trybu warunkowego wygląda następująco:

If + teraźniejszy czas prosty, przyszły czas prosty (will + bezokolicznik)”.

Przykład:

 • „If it rains tomorrow, I will stay at home.” (Jeśli jutro będzie padać, zostanę w domu.) – tu mówimy o realnej przyszłej sytuacji, która jest całkiem możliwa,
 • „If you study well, you will pass the exam.” (Jeśli dobrze się nauczysz, zdasz egzamin.) – tu mówimy o realnej przyszłej sytuacji, która jest całkiem prawdopodobna.

Pierwszy tryb warunkowy pojawia się często w filmach i serialach, służąc do wyrażania prawdopodobnych zdarzeń w przyszłości.

Przykłady:

 • w filmie „Gwiezdne Wojny: Imperium kontratakuje”, Yoda mówi do Luke’a Skywalkera: „If you end your training now, if you choose the quick and easy path, as Vader did, you will become an agent of evil.” („Jeśli zakończysz teraz swoje szkolenie, jeśli wybierzesz szybką i łatwą ścieżkę, tak jak zrobił to Vader, staniesz się agentem zła.”) – tutaj, Yoda wyraża rzeczywistą i prawdopodobną konsekwencję (Luke stanie się agentem zła), jeśli zakończy wcześnie swoje szkolenie,
 • w utworze Eda Sheerana „Perfect”: „If I don’t have this dance, I think I’ll miss a step.” – tutaj, „If I don’t have this dance” to warunek wyrażony w teraźniejszym czasie prostym, a „I think I’ll miss a step” to potencjalny wynik, wyrażony za pomocą „will”.

Tryby warunkowe w angielskim – drugi tryb warunkowy

Tryby warunkowe w angielskim – drugi tryb warunkowy

Kolejnym trybem warunkowym, który omówimy, jest drugi tryb warunkowy. Jest on stosowany, aby wyrazić hipotetyczne sytuacje, które są nieprawdopodobne do zrealizowania lub nie mogą mieć miejsca, ponieważ są związane z przeszłością. Drugi tryb warunkowy jest również używany do wyrażania grzecznych próśb i sugestii.

Struktura drugiego trybu warunkowego to:

If + czas przeszły prosty, would + bezokolicznik”.

Warto zauważyć, że mimo iż używamy czasu przeszłego, nie odnosimy się do sytuacji z przeszłości, lecz do sytuacji hipotetycznych lub niemożliwych do zrealizowania.

Oto kilka przykładów zdań:

 • „If I won the lottery, I would buy a house by the sea.” (Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym dom nad morzem.),
 • „If she studied more, she would pass the exam.” (Gdyby więcej się uczyła, zdałaby egzamin.),
 • „If we lived in Spain, we would speak Spanish fluently.” (Gdybyśmy mieszkali w Hiszpanii, mówilibyśmy płynnie po hiszpańsku.).

Teraz przejdźmy do przykładów drugiego trybu warunkowego w literaturze i dialogach filmowych:

 • w powieści J.K. Rowling „Harry Potter i Więzień Azkabanu”, Hermiona mówi: „If you had a time-turner, you could go back and change things.” (Gdybyś miał zwój czasu, mógłbyś wrócić i zmienić rzeczy.),
 • w utworze Beyoncé „If I Were a Boy”, refren zaczyna się od: „If I were a boy, I think I could understand.” (Gdybym była chłopcem, myślę, że mogłabym zrozumieć.).

Przy tej okazji warto wspomnieć, że zastosowanie „were” zamiast „was” po „I”, „he”, „she” i „it” w drugim trybie warunkowym jest przykładem użycia koniunkcyjnej formy czasownika „to be”, która jest stosowana w formalnym angielskim w celu wyrażenia hipotetycznych sytuacji, które są mało prawdopodobne lub niemożliwe. Dlatego, mówimy „If I were rich, I would buy a house” zamiast „If I was rich, I would buy a house”. Obie formy są jednak powszechnie akceptowane w mowie potocznej, chociaż „were” jest bardziej formalne i uważane za gramatycznie poprawne w drugim trybie warunkowym.

Okresy warunkowe w języku angielskim – trzeci tryb warunkowy

Trzeci tryb warunkowy jest wykorzystywany do wyrażania sytuacji, które nie miały miejsca w przeszłości, a także hipotetycznych wyników tych sytuacji. Innymi słowy, jest to forma wyrażania żalu, możliwości straconych okazji lub spekulacji na temat „co by było, gdyby…”.

Struktura trzeciego trybu warunkowego to

If + Past Perfect, would have + III forma czasownika”.

Przykłady zdań wykorzystujących ten tryb mogą wyglądać tak:

 • „If I had studied harder, I would have passed the exam.” (Gdybym bardziej się uczył, zdałbym egzamin.),
 • „If she had remembered to set her alarm, she wouldn’t have missed the flight.” (Gdyby zapamiętała, aby ustawić budzik, nie przegapiłaby lotu.),
 • „If we had left earlier, we wouldn’t have been caught in the traffic.” (Gdybyśmy wyjechali wcześniej, nie utknęlibyśmy w korku.).

Poniżej prezentujemy przykłady użycia trzeciego trybu warunkowego w popularnych piosenkach i literaturze.

 • W filmie „Back to the Future”: „If I had known that you were coming I would have baked a cake.” – całe zdanie, używając trzeciego trybu warunkowego, wyraża żal lub smutek z powodu niezrealizowanej sytuacji w przeszłości. Oznacza to mniej więcej: „Gdybym wiedziała, że przyjdziesz, upiekłabym ciasto (ale nie upiekłam, bo nie wiedziałam)”.
 • W filmie „Titanic” pada zdanie „If only I’d known what was waiting for us, I would have stayed” – bohaterka używa trzeciego trybu warunkowego do wyrażenia niewykorzystanej możliwości lub żalu z powodu sytuacji, która miała miejsce w przeszłości. „If only” jest idiomatycznym wyrażeniem używanym do podkreślenia żalu lub smutku z powodu niezrealizowanej sytuacji. Więc całe zdanie, używając trzeciego trybu warunkowego, wyraża silny żal z powodu niezrealizowanej sytuacji w przeszłości. Oznacza to mniej więcej: „Gdybym tylko wiedziała, co na nas czeka, zostałabym”.

Oba przykłady ilustrują, jak trzeci tryb warunkowy pozwala na refleksję nad przeszłością i wyrażanie żalu lub spekulacji na temat alternatywnych przebiegów wydarzeń. Opanowanie tego trybu pozwala na głębsze i bardziej zniuansowane wyrażanie myśli i uczuć.

Czym są mieszane tryby warunkowe w angielskim?

Czym są mieszane tryby warunkowe w angielskim?

Mieszane tryby warunkowe, jak sama nazwa wskazuje, są kombinacją różnych trybów warunkowych. Używamy ich, gdy chcemy opisać hipotetyczne sytuacje, które mają miejsce w różnych ramach czasowych. Przykładowo, mogą one wyrażać niewykorzystane możliwości w przeszłości (używając trzeciego trybu warunkowego) i ich możliwe konsekwencje w teraźniejszości (używając drugiego trybu warunkowego).

Przykład:

 • „If I had studied harder at school (tryb 3 – przeszłość), I would be at university now (tryb 2 – teraźniejszość).” – „Gdybym ciężej się uczył w szkole, byłbym teraz na uniwersytecie.”.

Często spotykamy te formy w literaturze i dialogach filmowych, gdy postacie rozważają konsekwencje swoich decyzji z przeszłości. Poniżej prezentujemy adekwatne przykłady.

 • W filmie „Gone with the Wind”, Scarlett O’Hara mówi: „If I’d only married Ashley (tryb 3 – przeszłość), I wouldn’t be in this mess (tryb 2 – teraźniejszość).” – „Gdybym tylko poślubiła Ashleya, nie byłabym w takich tarapatach.”
 • W piosence Kelly Clarkson „Because of You”, jest tu linijka: „If I had just one wish, I’d be that much better.” Ta linijka łączy tryb trzeci i drugi. Gdyby wykonano pewną czynność w przeszłości (miał jedno życzenie), byłaby teraz lepsza.
 • W piosence One Direction „Moments”, znajduje się linijka: „If we could only have this life for one more day, if we could only turn back time.” Ta linijka wykorzystuje formę mieszanych trybów warunkowych do wyrażenia nostalgii i tęsknoty za przeszłością.
 • W serialu „Breaking Bad”, Walter White mówi: „If I had made different choices, maybe I could prevent all of this.” Mówi o swoich przeszłych decyzjach (tryb trzeci) i obecnych konsekwencjach (tryb drugi).

Te przykłady pokazują, jak mieszane tryby warunkowe pozwalają nam na twórcze i skomplikowane wyrażanie przypuszczeń i konsekwencji między przeszłością a teraźniejszością.

Tryby warunkowe w angielskim – jakie są najczęściej popełniane błędy?

Mimo, że tryby warunkowe są nieodłącznym elementem komunikacji w języku angielskim, wiele osób, zwłaszcza uczący się angielskiego jako drugiego języka, często popełnia błędy w ich stosowaniu. Zrozumienie i uniknięcie tych błędów jest kluczowe dla płynnego i poprawnego używania trybów warunkowych.

Niewłaściwe użycie czasów

Częstym błędem jest używanie niewłaściwych czasów w zdaniach warunkowych. Na przykład, w drugim trybie warunkowym, zdanie zawierające warunek powinno być w czasie przeszłym prostym, a nie w czasie teraźniejszym.

 • Niewłaściwie: „If I have more money, I would buy a house.”
 • Poprawnie: „If I had more money, I would buy a house.”

Błędy z „were” i „was”

Często osoby uczące się angielskiego mają problem z użyciem „were” zamiast „was” po „if” w trybie drugim, np. „If I were rich, I would travel the world.” Wielu mówców naturalnie używa „was”, ale w formalnym angielskim „were” jest poprawne.

Mylenie trybów

Częstym błędem jest mylenie różnych trybów warunkowych. Kluczowe jest zrozumienie różnic między nimi, szczególnie między trybem drugim a trzecim, które różnią się użytymi czasami i intencją.

Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Częste ćwiczenie tworzenia zdań warunkowych i zrozumienie różnic między nimi pomoże uniknąć tych błędów.

Jakie są strategie nauczania i praktyki trybów warunkowych?

Zrozumienie i opanowanie trybów warunkowych w języku angielskim wymaga czasu i praktyki. Poniżej prezentujemy kilka strategii, które mogą ułatwić ten proces.

Używanie kontekstu

Zawsze staramy się uczyć i praktykować tryby warunkowe w kontekście. Zamiast bezwzględnie zapamiętywać reguły, skupmy się na zrozumieniu, jak te reguły działają w praktycznych, realnych sytuacjach.

Ćwiczenie przez tworzenie

Regularnie twórz własne zdania warunkowe. Im więcej ich napiszesz lub powiesz na głos, tym bardziej naturalnie staną się one częścią Twojego języka.

Przegląd i powtórka

Systematycznie wracaj do trybów warunkowych, które wcześniej omówiliśmy, aby je utrwalić i pogłębić ich zrozumienie.

Korzystanie z autentycznych materiałów

Słuchanie muzyki, oglądanie filmów czy czytanie książek w języku angielskim to doskonałe sposoby na zrozumienie, jak tryby warunkowe są używane w naturalnym, autentycznym kontekście.

Zrozumienie zamiast tłumaczenia

Zamiast próbować dosłownie przetłumaczyć zdania warunkowe na swój język ojczysty, spróbuj zrozumieć ich znaczenie w kontekście języka angielskiego.

Pamiętaj, że nauka trybów warunkowych jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem. Regularna praktyka i cierpliwość są kluczem do sukcesu.

Podsumowanie

Podsumowanie

Tryby warunkowe to nieodłączna część języka angielskiego, niezbędna do wyrażania sytuacji zależnych od spełnienia określonych warunków. Zrozumienie i praktyczne stosowanie trybów warunkowych zerowego, pierwszego, drugiego, trzeciego oraz mieszanych, jest kluczem do płynności i precyzji w komunikacji. Pomimo często popełnianych błędów, praktyka i uważne zwracanie uwagi na kontekst i znaczenie zdań warunkowych z pewnością pomogą w ich opanowaniu. Zachęcamy do codziennego ćwiczenia tworzenia zdań warunkowych, by stały się one naturalną i intuicyjną częścią Twojego języka angielskiego.

Mamy nadzieję, że ten artykuł okazał się pomocny w zrozumieniu trybów warunkowych w języku angielskim. Pamiętaj, że opanowanie tego aspektu języka to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i regularnej praktyki. Nie zniechęcaj się, jeśli na początku sprawia Ci to trudności – kontynuuj naukę, a sukces przyjdzie z czasem.

Jeśli chcesz ćwiczyć nie tylko tzw. conditionals w angielskim, czyli funkcjonujące w nim tryb warunkowe, ale także w praktyce szlifować inne umiejętności językowe, to angielski Lublin w noProblem będzie dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Czym wyróżniają się nasze kursy? Oferujemy angielski online, który dzięki swojej internetowej formie, umożliwia uczestnictwo w zajęciach słuchaczom z całej Polski oraz native speakerom z innych krajów. Nasi kursanci nie zaznają nudy na zajęciach: zamiast tradycyjnych podręczników i stosów gramatycznych zadań, zapewniamy nowocześnie prowadzone warsztaty i szkolenia w oparciu o autorskie, innowacyjne metody nauczania. Angielski online dla dorosłych w noProblem bazuje przede wszystkim na konwersacjach – słuchacze mają okazję współpracować zarówno z lektorami polskojęzycznymi, jak i wykwalifikowanymi native speakerami. Kontakt z żywym językiem i wiele okazji do rozmowy przekładają się na przełamywanie bariery językowej oraz wykształcenie umiejętności sprawnego formułowania myśli po angielsku.

W noProblem oferujemy różne formy zajęć, dzięki czemu z pewnością znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla siebie. Jeśli lubisz pracę w przyjaznym gronie kilku osób, to zapraszamy na angielski w grupie, natomiast osobom preferującym solowe zajęcia proponujemy indywidualny kurs angielskiego online. W naszej ofercie znajdują się także m.in.:

Zapraszamy do kontaktu i serdecznie zachęcamy do czytania kolejnych artykułów na naszym blogu, które poruszają wiele innych aspektów języka angielskiego. Czy to gramatyka, słownictwo, czy techniki konwersacji – zawsze znajdziesz coś, co pomoże Ci w dalszym rozwijaniu swoich umiejętności językowych. Do zobaczenia przy kolejnych artykułach i na zajęciach!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *