Wiedza na temat tego, jak tworzyć pytania po angielsku, jest absolutnie niezbędna, jeśli marzycie o tym, aby biegle władać tym językiem. Prawidłowo zadawane pytania mają wielką moc – to one otwierają drzwi do nowych informacji, pomagają budować relacje międzyludzkie i są kluczowe w nauce języków obcych. Sprawna budowa pytań w języku angielskim może wydawać się wyzwaniem, ale jest to jedna z tych umiejętności, które znacznie ułatwiają komunikację i roztaczają przed nami nowe możliwości.

Umiejętność składania pytań w języku angielskim to coś więcej niż tylko znajomość gramatycznych struktur. To zdolność do wyrażania zainteresowania i potrzeb w sposób, który jest zrozumiały dla osób z różnych kultur. Pytania otwierają dialog, a dialog jest sercem komunikacji.

Zrozumienie, jak zadawać pytania po angielsku, pomoże Wam nie tylko w codziennych interakcjach jak pytanie o godzinę, czy o drogę, ale także w bardziej zaawansowanych kontekstach, takich jak spotkania biznesowe, rozmowa o pracę czy w środowisku akademickim. Dlatego właśnie zadawanie pytań jest tak ważne: otwiera świat możliwości do nauki, rozwoju i nawiązywania nowych znajomości.

W tym artykule przejdziemy przez różne typy pytań w języku angielskim, pokażemy ich strukturę i jak ich używać w praktyce. Podamy praktyczne przykłady, które ułatwią zrozumienie tego, jak się tworzy pytania po angielsku i pozwolą na szybkie zastosowanie nowej wiedzy. Gotowi?

Jakie podstawowe typy pytań w angielskim wyróżniamy?

Umiejętność sprawnej budowy pytań po angielsku otwiera wiele drzwi – pozwala zrozumieć świat i ludzi, którzy nas otaczają. W języku angielskim wyróżniamy kilka głównych typów pytań, a zrozumienie ich różnic i zastosowań może znacznie ułatwić komunikację. Spróbujmy przyjrzeć się im bliżej.

Jak układać pytania po angielsku? Pytania ogólne (Yes/No questions)

Jak układać pytania po angielsku? Pytania ogólne (Yes/No questions)

Na starcie warto wyjaśnić, czym są ogólne pytania po angielsku. Przez pytania ogólne rozumiemy takie, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Są one niezwykle przydatne w codziennej komunikacji, pozwalając na szybkie zdobywanie podstawowych informacji.

 • Przykład: „Are you hungry?” (Czy jesteś głodny?) 

Odpowiedź: „Yes, I am.” (Tak, jestem.) lub „No, I’m not.” (Nie, nie jestem.)

 • Przykład: „Do you live in Poland?” (Mieszkasz w Polsce?) 

Odpowiedź: „Yes, I do.” (Tak, mieszkam.) lub „No, I don’t.” (Nie, nie mieszkam.)

 • Przykład: „Did you see the match yesterday?” (Widziałeś wczoraj ten mecz?) 

Odpowiedź: „Yes, I did.” (Tak, widziałem.) lub „No, I didn’t.” (Nie, nie widziałem.)

Jak budować pytania w języku angielskim? Pytania szczegółowe (Wh- questions)

Kiedy potrzebujemy bardziej szczegółowych informacji, sięgamy po pytania zaczynające się od słów pytających jak: what (co), where (gdzie), when (kiedy), why (dlaczego), who (kto), which (który), how (jak). Te pytania wymagają rozbudowanej odpowiedzi.

 • Przykład: „What are you doing this weekend?” (Co robisz w ten weekend?) 

Odpowiedź może być różna, pełnym zdaniem, na przykład: „I’m visiting my family.” (Odwiedzam rodzinę.)

 • Przykład: „How often do you go to the cinema?” (Jak często chodzisz do kina?)

Odpowiedź: „I go to the cinema once a month” (Chodzę do kina raz w miesiącu.)

Jak zadać pytanie po angielsku? Pytania o podmiot

W tych pytaniach podmiot jest tym, o co pytamy. W języku angielskim pytania o podmiot często nie wymagają użycia pomocniczego czasownika do/does/did.

 • Przykład: „Who wrote this book?” (Kto napisał tę książkę?) 

Zauważcie, że pytamy tu bezpośrednio o podmiot działania, czyli o osobę, która napisała książkę.

 • Przykład: „What happened?” (Co się stało?) 

Jak zadawać pytania po angielsku? Pytania alternatywne

Jak tworzymy pytania w angielskim, które określa się mianem alternatywnych i do czego się je wykorzystuje? Służą do prezentowania wyboru między dwiema lub więcej opcjami. Są bardzo przydatne, kiedy chcemy zaoferować konkretną gamę możliwości.

 • Przykład: „Do you prefer tea or coffee?” (Wolisz herbatę czy kawę?) 

Tutaj osoba odpowiadająca ma jasno określone opcje do wyboru.

 • Przykład: „Do you want to go to the cinema or theater?” (Chcesz pójść do kina czy teatru?) 

Angielski – tworzenie pytań. Pytania rozłączne (Question Tags)

Poznając angielski i tworzenie pytań w nim, z pewnością napotkacie na zagadnienie, jakim są pytania rozłączne. To specyficzne pytania, które dodajemy na końcu zdania oznajmującego, żeby potwierdzić czyjąś opinię lub informację. Częściej używane w rozmowach niż w języku pisanym, aby zachęcić do dalszej dyskusji.

 • Przykład: „You’re coming to the party, aren’t you?” (Przychodzisz na imprezę, prawda?) 

Takie pytanie sugeruje, że mówiący oczekuje, iż rozmówca potwierdzi jego założenie.

 • Przykład: „You haven’t seen this film before, haven’t you?” (Nie widziałaś wcześniej tego filmu, prawda?) 

Każdy z wyżej zaprezentowanych typów pytań otwiera przed nami różne ścieżki dialogu i pozwala na bardziej precyzyjną komunikację.

Jak tworzyć pytania po angielsku w prawidłowy sposób?

Tworzenie pytań w języku angielskim może wydawać się skomplikowane, ale kiedy zrozumiemy podstawowe zasady, wszystko staje się jasne i logiczne. Pozwólcie, że przeprowadzimy Was przez kluczowe elementy, które pomogą zbudować solidne fundamenty.


Jak budować pytania w języku angielskim? Struktura zdania pytającego

Podstawowa struktura pytania w angielskim to dodanie operatora. W prostych słowach, najpierw pojawia się operator, potem podmiot, a na końcu reszta zdania.

Przykład:

Zdanie twierdzące: „You speak English” (Mówisz po angielsku)

Pytanie: „Do you speak English?” (Czy mówisz po angielsku?) 

Tutaj „Do” to operator, „you” to podmiot, a „speak English” to reszta zdania.

Odpowiedź: „Yes, I do” lub „No, I don’t”

Angielski – zadawanie pytań. Rola operatorów w pytaniach ogólnych

Operatory „do”, „does” i „did” są niezbędne przy tworzeniu pytań ogólnych (te, na które odpowiadamy „tak” lub „nie”). W czasie Present Simple używamy „do” z podmiotami w liczbie mnogiej i „I”, „does” z trzecią osobą liczby pojedynczej (he, she, it), a także „did” dla wszystkich osób w czasie przeszłym Simple Past.

Zdanie twierdzące: „She likes pizza” (Ona lubi pizzę.)

Przykład: „Does she like pizza?” (Czy ona lubi pizzę?) 

Odpowiedź: „Yes, she does” lub „No, she doesn’t”

Zdanie twierdzące: „They went to the party last weekend” (Oni poszli na imprezę w zeszły weekend)

Pytanie: „Did they go to the party?” (Czy oni poszli na imprezę?)

Odpowiedź: „Yes, they did” lub „No, they didn’t”

Jak tworzyć pytania w angielskim? Czasownik to be w pytaniach – inwersja

Kiedy w zdaniu występuje czasownik „to be”, żeby utworzyć pytanie stosujemy inwersję – zamieniamy miejscami czasownik „to be” z podmiotem zdania.

Przykład: „Are you happy?” (Czy jesteś szczęśliwy?) 

Zauważ, jak „are” (forma teraźniejsza czasownika „to be”) znajduje się przed podmiotem „you”.

Odpowiedź: „Yes, I am” lub „No, I wasn’t”

Przykład: „Were you in Warsaw yesterday?” (Byliście w Warszawie wczoraj?)

Odpowiedź: „Yes, we were” lub „No, we weren’t”

Jak zadawać pytania po angielsku? Użycie czasowników modalnych w pytaniach

Czasowniki modalne, takie jak „can”, „could”, „should”, dodają dodatkowy odcień znaczenia do naszych pytań. Mogą wskazywać na zdolność, możliwość, pozwolenie lub radę. Pytanie z użyciem czasowników modalnych tworzymy poprzez inwersję.

Zdanie twierdzące: „You can swim” (Umiesz pływać)

Pytanie: „Can you swim?” (Czy umiesz pływać?) 

Odpowiedź: „Yes, I can” lub „No, I can’t”

Zdanie twierdzące: „I should call them” (Powinnam do nich zadzwonić)

Pytanie: „Should I call them?” (Czy powinienem do nich zadzwonić?)

Odpowiedź: „Yes, you should” lub „No, you shouldn’t”

Jak układać pytania po angielsku? Pytania szczegółowe

Jak już opanujecie tworzenie pytań Yes/No w każdym czasie, będziecie mogli przejść do ćwiczenia budowania pytań szczegółowych w tych czasach. Pytania szczegółowe budujemy poprzez dodanie słów pytających przed operator:

Zdanie twierdzące: „She is at home”

Pytanie ogólne: „Is she at home?” – Odpowiedź: „Yes, she is” / „No, she isn’t”

Pytanie szczegółowe: „Where is she?” – Odpowiedź: „She is at home”

Pytanie o podmiot: „Who is at home” – Odpowiedź: „She is”

Zdanie twierdzące: „He goes to the gym on Mondays”

Pytanie ogólne: „Does he go to the gym on Mondays?” – Odpowiedź: „Yes, he does” / „No, he doesn’t”

Pytanie szczegółowe: „Where does he go on Mondays?” – Odpowiedź: „He goes to the gym”

Pytanie o podmiot: „Who goes to the gym on Mondays?” – Odpowiedź: „He does”

Budowa pytań w języku angielskim – na jakie błędy uważać?

Kiedy uczymy się języka angielskiego, łatwo jest popełnić kilka typowych błędów, szczególnie przy tworzeniu pytań. To zupełnie normalne i część procesu nauki. Jednak świadomość tych pomyłek i wiedza, jak ich unikać, mogą znacznie przyspieszyć Wasz postęp. Przyjrzyjmy się więc niektórym z najczęstszych błędów, które słuchacze mogą popełniać przy zadawaniu pytań po angielsku, i zobaczmy, jak możemy je naprawić.

1. Pomijanie operatorów pomocniczych

 • Błąd: You speak English?
 • Poprawnie: Do you speak English?

W języku angielskim operator: „Do/ Does/ Did” informuje rozmówcę o czasie, w jakim jest zadane pytanie – teraźniejszy (do/does) i przeszły (did).

2. Bezpośrednie tłumaczenie ze struktury polskiej

 • Błąd: Where the nearest shop is?
 • Poprawnie: Where is the nearest shop? (Gdzie jest najbliższy sklep?) 

Zastanawiając się nad tym, jak tworzyć pytania po angielsku, należy wziąć pod uwagę to, że wystarczy zastosować jeden czasownik – nie dublujemy go.

3. Nieprawidłowe użycie czasowników modalnych

 • Błąd: Can I to borrow your pen?
 • Poprawnie: Can I borrow your pen? (Czy mogę pożyczyć Twój długopis?) 

Kolejną kwestią, z jakiej należy zdać sobie sprawę w kontekście tego, jak zadawać pytania po angielsku, jest to, że po czasowniku modalnym jak „can”, „should”, „would” bezpośrednio używamy czasownika głównego bez „to”.

4. Błędna kolejność słów w pytaniach szczegółowych

 • Błąd: What your name is?
 • Poprawnie: What is your name? (Jak masz na imię?) 

Jak układać pytania po angielsku w prawidłowy sposób? Przede wszystkim należy uważać na kolejność! W pytaniach, gdzie występuje słowo pytające (np. what, where, when), czasownik umieszczamy bezpośrednio po nim, a następnie podmiot.

5. Zapominanie o inwersji w pytaniach z „to be”

 • Błąd: You are ready? 
 • Poprawnie: Are you ready? (Jesteś gotowy?) 

O czym jeszcze musicie pamiętać w kontekście tego, jak budować pytania w języku angielskim? Pamiętajcie, że w pytaniach z „to be” zawsze stosujemy inwersję – czasownik przed podmiotem.

Popełnianie błędów to naturalna część nauki. Kluczowe jest jednak, by z nich wyciągać wnioski. Regularne ćwiczenie, zadawanie pytań, a także zwracanie uwagi na strukturę zdań pomoże Ci unikać tych typowych pomyłek. Bądź cierpliwy/cierpliwa i wytrwały/a, a zobaczysz, jak Twój angielski staje się coraz lepszy!

Jak uczyć się zadawać pytania po angielsku? Przydatne wskazówki

Jak uczyć się zadawać pytania po angielsku? Przydatne wskazówki

Zdolność do zadawania pytań to klucz do otwarcia wielu drzwi w świecie komunikacji po angielsku. Aby ułatwić Ci doskonalenie tej umiejętności, przygotowaliśmy kilka wskazówek, które pomogą uczynić proces nauki bardziej efektywnym i przyjemnym.

 • Ćwicz w codziennych sytuacjach

Nie czekaj na specjalne okazje, aby praktykować angielskie pytania. Wykorzystaj każdą codzienną sytuację jako szansę do ćwiczeń. Na przykład, sprawdzając godzinę zadaj sobie pytanie: „What time is it?” (Która jest godzina?). Podczas zakupów zadaj pytanie: „How much is this?” (Ile to kosztuje?).

 • Aktywne słuchanie

Kiedy zadajesz pytanie, bądź gotów uważnie słuchać odpowiedzi. Aktywne słuchanie nie tylko pomoże Ci zrozumieć odpowiedź, ale także nauczy Cię, jak native speakerzy formułują swoje myśli i pytania. To z kolei może inspirować do stosowania podobnych struktur i zwrotów w Twojej własnej komunikacji.

 • Odpowiadaj na pytania

Kiedy ktoś zadaje Ci pytanie po angielsku, staraj się odpowiadać pełnymi zdaniami, nie tylko „yes” lub „no”. To doskonała praktyka użycia języka w naturalnych, płynnych konwersacjach. Na przykład, na pytanie: „Do you like coffee?” (Czy lubisz kawę?), zamiast krótkiego „Yes”, odpowiedz: „Yes, I love coffee, especially in the morning.” (Tak, uwielbiam kawę, szczególnie rano).

 • Zadawaj pytania zwrotne

To nie tylko podtrzymuje rozmowę, ale również pozwala ćwiczyć tworzenie pytań. Jeśli ktoś zapyta Cię: „What’s your favorite food?” (Jakie jest Twoje ulubione jedzenie?), po udzieleniu odpowiedzi, możesz dodać: „And you? What do you like to eat?” (A ty? Co lubisz jeść?).

Pamiętajcie, że każda rozmowa to okazja do nauki. Błędy są naturalną częścią procesu, więc nie obawiajcie się ich. Z każdym zadawanym pytaniem stajecie się lepsi w komunikacji po angielsku. Cieszcie się każdą możliwością do praktyki i świętujcie swoje postępy!

Jak tworzyć pytania po angielsku? Praktyczne ćwiczenia

Oto kilka propozycji ćwiczeń, które pomogą Ci utrwalić zdobyte umiejętności i zachęcamy Cię do ich regularnego wykonywania. Pamiętaj, cierpliwość i konsekwencja w nauce przynoszą najlepsze efekty!

1. Dziennik pytań

Zachęcamy do prowadzenia „dziennika pytań”, gdzie każdego dnia zapiszesz pięć nowych pytań, które przychodzą Ci do głowy. Mogą one dotyczyć czegokolwiek, od planów na weekend po to, jak działa jakiś przedmiot. Na przykład:

 • „What will the weather be like tomorrow?” (Jaka będzie pogoda jutro?).

To świetny sposób na codzienne praktykowanie tworzenia pytań.

2. Przekształcanie zdań

Weź kilka prostych zdań oznajmujących i przekształć je w pytania. To doskonałe ćwiczenie na zrozumienie struktury pytania w języku angielskim.

Zdanie oznajmujące: She works in London.

Pytanie: Does she work in London?

3. Gra w pytania

Zagrajcie w grę z przyjaciółmi lub rodziną, gdzie jedyna forma komunikacji to pytania. Kto odpowie oznajmująco lub zbyt wolno, przegrywa rundę. To zabawny sposób na ćwiczenie inwersji i szybkiego formułowania myśli w pytania.

Regularne ćwiczenie tych aktywności nie tylko poprawi zdolność do tworzenia pytań, ale także zwiększy płynność w używaniu języka angielskiego.

Jak tworzyć pytania po angielsku? Podsumowanie

Jeśli zastanawiacie się, jak tworzyć pytania po angielsku, które będą zrozumiałe i poprawne gramatycznie, musicie pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Rozróżniamy różne typy pytań – ogólne, szczegółowe, o podmiot, alternatywne oraz rozłączne. Każdy z nich służy innemu celowi i pomaga w inny sposób odkrywać świat wokół nas. Znaczenie mają tu również struktury gramatyczne, takie jak użycie operatorów, inwersja w pytaniach z „to be” czy stosowanie czasowników modalnych.

Najważniejsza w kontekście opanowania tego, jak zadawać pytania po angielsku, jest jednak praktyka. Regularne ćwiczenie, zadawanie pytań i aktywne słuchanie odpowiedzi znacząco poprawią Wasze umiejętności językowe. Nie bójcie się eksperymentować i wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennych sytuacjach.

Mamy nadzieję, że te wskazówki okażą się cennym przewodnikiem na drodze do płynności w języku angielskim. Pamiętajcie, każde zadane pytanie to krok naprzód w nauce. Więc pytajcie śmiało i cieszcie się każdą możliwością do nauki i praktyki.

Doskonałą przestrzeń do tego, by móc zadawać pytania i uzyskiwać na nie trafne odpowiedzi, stwarza angielski Lublin w noProblem. Co wyróżnia kursy realizowane w naszej szkole? Oferujemy innowacyjny angielski online, który umożliwia słuchaczom kompleksowy rozwój językowy poprzez współpracę z wykwalifikowanymi lektorami polskojęzycznymi i doświadczonymi native speakerami. Znakiem rozpoznawczym naszych zajęć jest konwersacyjna formuła będąca idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących uczyć się angielskiego przez praktykę.

Angielski online dla dorosłych w noProblem pozwoli Wam rozwinąć się językowo w wielu obszarach. W trakcie zajęć z lektorami polskojęzycznymi poznacie mechanizmy rządzące językiem angielskim i nauczycie się stosować je w realnych sytuacjach. Zyskacie w ten sposób umiejętność sprawnego formułowania swoich myśli po angielsku i płynnego reagowania w dyskusjach z obcokrajowcami. Możliwość systematycznej współpracy z native speakerami stanowi natomiast okazję do ostatecznego przełamania towarzyszących Wam barier komunikacyjnych i nabrania cennej pewności siebie w mówieniu po angielsku.

Warto zauważyć, że w noProblem oferujemy różne poziomy angielskiego, dzięki czemu możecie z powodzeniem się u nas uczyć niezależnie od swojego stopnia zaawansowania językowego. Co więcej, umożliwiamy samodzielny wybór trybu nauki dostosowanego do preferencji słuchaczy. Miłośnikom pracy zespołowej polecamy warsztatowy angielski w grupie, natomiast „solistom” – indywidualny kurs angielskiego online. W naszej ofercie znajdują się także kursy angielskiego online o ściśle określonym charakterze, takie jak m.in. angielski dla studentów czy wakacyjny kurs angielskiego online.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania, bo jak wiadomo: „kto pyta, nie błądzi”!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *