Jak tworzymy liczbę mnogą w języku angielskim?

Wiele osób na pewnym etapie nauki zastanawia się nad tym, jak tworzymy liczbę mnogą w języku angielskim. Co ciekawe, wątpliwości w tym zakresie potrafią przytrafić się nawet bardziej doświadczonym adeptom angielskiego. Liczne wyjątki i reguły w obszarze tworzenia liczby mnogiej po angielsku sprawiają, że jej nauka potrafi być prawdziwym rollercoasterem emocji. Czasem wystarczy dodać „s” i już, ale innym razem trzeba zmienić samogłoskę, dodać nieoczekiwane litery, a nawet… nic nie zmieniać!

W tym artykule odkryjemy razem, jak rzeczowniki policzalne i niepoliczalne zmieniają zasady gry, przyjrzymy się bliżej trzem głównym sposobom dodawania końcówek -s, -es oraz -ies, a także zajrzymy w meandry nieregularnych form liczby mnogiej. Nie zabraknie też przykładów rzeczowników, które lubią utrudniać życie, pozostając niezmienne niezależnie od liczby.

Zrozumienie tych zasad pomoże Wam nie tylko poprawić płynność mówienia i pisania, ale także ułatwi komunikację w codziennych sytuacjach. Zaczynamy!

Jak tworzymy liczbę mnogą w języku angielskim? Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim rzeczowniki to nie tylko słowa; to małe, zwinne istoty, które żyją według dwóch bardzo różnych zestawów reguł. Z jednej strony mamy rzeczowniki policzalne, które lubią być w centrum uwagi, ponieważ można je łatwo policzyć, jak gwiazdy na nocnym niebie (przynajmniej te widoczne). Z drugiej strony istnieją rzeczowniki niepoliczalne, które wolą płynąć przez życie w nieokreślonych ilościach, niczym woda w rzece.

Jak tworzymy regularną liczbę mnogą w języku angielskim?

Tworzenie liczby mnogiej w angielskim – rzeczowniki policzalne

Rzeczowniki policzalne to te, które można policzyć. Na przykład, „a book” (jedna książka) staje się „books” (książki), gdy mamy ich więcej. W zdaniu „I have three books on my desk” (Mam trzy książki na biurku), jasno widać, że „books” można policzyć.

Przykład:

 • liczba pojedyncza – singular: I need a pen. (Potrzebuję długopisu.)
 • liczba mnoga – plural: I need two pens. (Potrzebuję dwóch długopisów.)

Liczba mnoga w angielskim – rzeczowniki niepoliczalne

Z kolei rzeczowniki niepoliczalne są jak ta woda w jeziorze; wiesz, że jest jej dużo, ale próba zliczenia każdej kropli to zadanie ponad ludzkie możliwości. Słowa takie jak „water” (woda) czy „information” (informacja) nie przyjmują formy mnogiej w tradycyjny sposób. Mówimy „some water” (trochę wody) i „much information” (dużo informacji), ale nigdy nie dodajemy do nich „-s”.

Przykład:

 • I need water. (Potrzebuję wody.) lub I need some water. (Potrzebuję trochę wody.)
 • I need information. (Potrzebuję informacji.) lub I need some information about…

Liczba mnoga w angielskim – podstawowe zasady dla rzeczowników policzalnych

W królestwie języka angielskiego, gdzie rzeczowniki policzalne urządzają sobie cotygodniowe zebrania, aby zadecydować, jak najlepiej pomnożyć swoją liczbę, istnieją trzy główne szkoły myślenia. Każda z nich ma swoje własne, specyficzne zasady, które pomagają im przekształcić się z formy pojedynczej na mnogą. Jednak, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach…

Liczba mnoga po angielsku – dodawanie końcówki „-s”

Najbardziej podstawowa metoda mnożenia rzeczowników w języku angielskim polega na dodaniu końcówki „-s” do formy pojedynczej. To trochę jak decydowanie się na dodatkową porcję frytek – wydaje się proste i zawsze skuteczne. Przykłady:

 • „cat” (kot) staje się „cats” (koty)
 • „car” (samochód) zamienia się w „cars” (samochody)

W zdaniu: „I have two cats” (Mam dwa koty), dodajemy -s do „cat”, aby wskazać dokładną liczbę posiadanych kotów.

Tworzenie liczby mnogiej po angielsku – kiedy stosujemy końcówkę „-es”?

Jednak nie wszystko jest tak proste, jak się wydaje. W przypadku rzeczowników kończących się na -ch, -sh, -x, -s, czy -z, musimy dostawić „-es” zamiast zwykłego „-s”.

Przykłady:

 • „watch” (zegarek) staje się watches” (zegarki)
 • „box” (pudełko) zmienia się w „boxes” (pudełka)
 • „She collects vintage watches” (Ona kolekcjonuje zegarki vintage)

Liczba mnoga w angielskim – przejście od „-y” do „-ies”

Rzeczowniki kończące się na „-y” z poprzedzającą spółgłoską, zamieniają „-y” na „-ies”.

Przykłady:

 • „party” (impreza) zamienia się w „parties” (imprezy)
 • „city” (miasto) staje się „cities” (miasta)
 • „baby” (dziecko) zamienia się w „babies” (dzieci)
 • „penny” (pens – drobna moneta) staje się „pennies” (drobniaki)
 • „Many cities have unique attractions” (Wiele miast ma unikalne atrakcje.)

Zaskakujące nieregularne formy liczby mnogiej

W angielskim, obok ścieżek regularnych, wydeptanych przez wieki konsekwentnego dodawania końcówek -s, -es, i -ies, znajdziemy dziką dżunglę nieregularnych form liczby mnogiej. W tej dziczy, standardowe reguły nie mają zastosowania, a rzeczowniki zdają się podążać za własnymi, tajemniczymi zasadami. Przebywanie w tej dżungli wymaga odwagi, cierpliwości i – co najważniejsze – dobrego poczucia humoru.

1. Man – Men (w dawnych kontekstach człowiek – ludzie, obecnie częściej mężczyzna – mężczyźni)

Jak to możliwe, że ta zmiana samogłoski nagle zmienia pojedynczego mężczyznę w grupę? To jedna z tych sytuacji, kiedy obserwujemy pozostałości po staroangielskim. Warto tutaj również wspomnieć Person – People (osoba – ludzie) – jest to przykład zmiany wyrazu w liczbie pojedynczej na zupełnie inne słowo w liczbie mnogiej.

2. Child – Children (dziecko – dzieci)

Tutaj angielski idzie o krok dalej, dodając nie tylko zmianę samogłoski, ale i całkowicie nowy przyrostek, ignorując wszelkie dotychczasowe zasady.

3. Tooth – Teeth (ząb – zęby), foot – feet (stopa – stopy), goose – geese (gęś – gęsi)

Kolejne przypadki, gdzie samogłoska decyduje, że czas na zmianę. To trochę jak wampir zmieniający kształt – nigdy nie wiesz, co się stanie, gdy zmieni się „oo” na „ee”.

4. Mouse – Mice (Mysz – Myszy)

Może i myszy są małe (z resztą nie mówimy tutaj tylko o zwierzętach), ale ich zdolność do zmiany w liczbie mnogiej jest imponująca. „Mouse” staje się „mice”, a wszelkie próby logicznego wyjaśnienia prowadzą do źródeł języka staroangielskiego.

Dlaczego warto zapamiętać te wyjątki, jeśli chodzi o to, jak tworzymy liczbę mnogą w języku angielskim? Używanie właściwej formy liczby mnogiej sprawi, że poczujesz się jak czarodziej, który właśnie rzucił zaklęcie perfekcyjnej gramatyki. Czy to podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na ważnym egzaminie, czy po prostu próbując zaimponować znajomym, znajomość nieregularnych form liczby mnogiej w języku angielskim jest jak posiadanie asa w rękawie.

Tworzenie liczby mnogiej po angielsku a słowa pochodzące z greki lub łaciny

Wśród zawiłości języka angielskiego, które odkrywamy, znajdziemy słowa pochodzenia łacińskiego i greckiego, zachowujące swoje oryginalne formy liczby mnogiej, dodając do naszego językowego skarbca odrobinę antycznej elegancji i naukowej precyzji. Te perełki etymologiczne, takie jak „cactus”, „alumnus”, czy „analysis”, przypominają nam, że język żyje, ewoluuje i lubi się przechwalać swoimi korzeniami.

1. Cactus – Cacti

 • „This greenhouse has over fifty cacti.” (Ta szklarnia ma ponad pięćdziesiąt kaktusów.)

2. Alumnus – Alumni

 • „All alumni of our university are invited.” (Wszyscy absolwenci naszej uczelni są zaproszeni.)

3. Analysis – Analyses

 • „The scientist presented his analyses to the committee.” (Naukowiec przedstawił swoje analizy komitetowi.)

4. Thesis – Theses

 • „She published her theses in a prestigious journal.” (Opublikowała swoje tezy w prestiżowym czasopiśmie.)

5. Criterion – Criteria

 • „The criteria for this competition are quite strict.” (Kryteria tego konkursu są dość surowe.)

6. Phenomenon – Phenomena

 • „These phenomena have puzzled scientists for decades.” (Te zjawiska zadziwiają naukowców od dziesięcioleci.)

7. Medium – Media

 • „Social media have become an integral part of our lives.” (Media społecznościowe stały się integralną częścią naszego życia.)

Słowo „medium” i jego forma mnoga „media” to kolejny przykład na to, jak język angielski zachowuje łacińskie korzenie słów. „Medium” odnosi się do środka, kanału komunikacji lub artystycznego materiału, podczas gdy „media” używane jest do mówienia o zbiorze kanałów komunikacyjnych lub różnych rodzajach mediów.

Liczba mnoga w angielskim – rzeczowniki z niezmieniającą się formą

1. Sheep (owca, owce)

W przeciwieństwie do swoich rolnych kolegów, takich jak „cows” (krowy), owce postanowiły, że zmiana to nie dla nich. Zwróć uwagę: „a/one sheep” (jedna owca), „two sheep” (dwie owce) – wszystko pozostaje po staremu.

 • „I have a sheep.” (Mam jedną owcę.)
 • „I have five sheep.” (Mam pięć owiec.)

2. Fish (ryba, ryby)

Podobnie jak owce, ryby w angielskim nie lubią komplikować. Jednak kiedy mówimy o różnych gatunkach, „fish” zamienia się w „fishes”.

 • „Look at this fish.” (Spójrz na tę rybę.)
 • „Look at all these fish.” (Spójrz na te wszystkie ryby.)

3. Species (gatunek, gatunki)

Nieważne, ile gatunków odkryjesz w dżungli angielskiego, „species” zawsze pozostaje „species”.

 • „This species is endangered.” (Ten gatunek jest zagrożony.)
 • „These species are endangered.” (Te gatunki są zagrożone.)

Jak tworzymy liczbę mnogą w języku angielskim? Rozpoznawanie kontekstu zdania

Rozróżnianie, kiedy mamy do czynienia z jednostką, a kiedy z mnogością, wymaga detektywistycznego nosa… lub po prostu uważnego słuchania kontekstu zdania.

1. Przedimki i liczebniki

Słowa takie jak „a/an”, zaimki wskazujące „this/that” oraz forma czasownika (jeśli odnosi się do naszego rzeczownika) wskazują na liczbę pojedynczą. Natomiast brak przedimka, zaimki „these/those”, obecność konkretnych liczb lub słów jak „some” sugeruje mnogość.

 • „I saw a fish.” vs „I saw some fish.”

2. Kontekst zdania

Często to, co mówi zdanie, pomaga rozstrzygnąć, czy mówimy o jednym, czy wielu.

 • „This species is rare.” (Pojedynczy gatunek – czasownik to be w formie dla liczby pojedynczej.)
 • „These species are rare.” (Wiele gatunków – czasownik to be w formie dla liczby mnogiej.)

3. Dodatkowe informacje

Słowa dodatkowe, jak „a group of” czy „a bunch of”, mogą też pomóc.

 • „A group of sheep was blocking the road.” (Grupa owiec blokowała drogę. – UWAGA! Czasownik to be użyty tutaj jest uzgodniony do słowa „A group” – l.p. a nie do „sheep” – l.m.)

Na przykład, gdy ktoś mówi: „I love watching sheep in the fields”, musisz się zastanowić, czy chodzi o pojedynczą owcę podziwianą przez teleskop, czy raczej o relaksujący widok stada. Kontekst to klucz, a czasami trochę zdrowego rozsądku wystarczy. Angielski może być pełen niespodzianek, ale ostatecznie każda zagadka znajduje swoje logiczne wyjaśnienie… przeważnie.

Jak tworzymy nieregularną liczbę mnogą w języku angielskim

Liczba mnoga po angielsku – jak poprawnie ją wymawiać?

W świecie angielskiej gramatyki, a co za tym idzie również w obszarze zagadnienia, jakim jest liczba mnoga po angielsku, nie tylko to, co mówimy, ale i jak to mówimy, ma ogromne znaczenie. Wymowa końcówek liczby mnogiej rzeczowników może być prawdziwym polem minowym dla uczących się. Istnieją trzy główne sposoby wymowy: /s/, /z/ i /ɪz/, które zależą od ostatniego dźwięku słowa w liczbie pojedynczej:

 • /s/ używamy po bezdźwięcznych spółgłoskach, jak w „cats” /kæts/,
 • dźwięk /z/ pojawia się po dźwięcznych spółgłoskach i samogłoskach, jak w „dogs” /dɔgz/,
 • natomiast /ɪz/ stosujemy po spółgłoskach szumiących, jak w „boxes” /ˈbɒksɪz/.

Różnice te mogą wydawać się subtelne, ale mają znaczenie dla zrozumienia i płynności mówienia oraz bycia zrozumianym.

Praktyka wymowy jest niezbędna, aby opanować te niuanse. Zajęcia z wymowy oferują idealną okazję do ćwiczenia i uzyskania informacji zwrotnych. Przykłady takie jak:

 • „woman – women” /ˈwʊmən – ˈwɪmɪn/,
 • „man – men” /mæn – ˈmɛn/,

pokazują, jak zmienia się nie tylko forma słowa, ale i jego brzmienie w liczbie mnogiej. Te subtelne różnice w wymowie mogą znacząco wpłynąć na zrozumienie i są kluczowym elementem nauki efektywnej komunikacji w języku angielskim na naszych zajęciach. Ćwicząc je, uczymy się nie tylko poprawnej formy słów, ale także jak z gracją żonglować dźwiękami, które sprawiają, że angielski jest tak żywy i ekspresywny. A to przekłada się bezpośrednio na zwiększenie pewności siebie u słuchaczy.

Wśród tych wyzwań, wymowa nieregularnych form liczby mnogiej po angielsku stanowi nie lada próbę. Każdy z wcześniej wspomnianych rzeczowników – od „cacti” po „media” – nie tylko zmienia formę pisemną, ale także wymaga od nas dostosowania naszej wymowy, aby poprawnie odzwierciedlić ich liczność.

1. Cactus – Cacti: [ˈkæktəs] – [ˈkæktaɪ], Alumnus – Alumni: [əˈlʌmnəs] – [əˈlʌmnaɪ]

W liczbie pojedynczej mamy wyraźnie „s” na końcu, które w liczbie mnogiej przechodzi w rozciągnięte „ai”, nadając słowu nowy rytm.

2. Analysis – Analyses: [əˈnælɪsɪs] – [əˈnælɪsi:z]

Zmiana z krótkiego /ɪ/ na długie /i:/ wymaga zmiany w naszej modulacji, podkreślając przejście na formę mnogą.

3. Criterion – Criteria: [kraɪˈtɪəriən] – [kraɪˈtɪəriə], Phenomenon – Phenomena: [fəˈnɒmɪnɒn] – [fəˈnɒmɪnə]

Przejście od pojedynczego, wyraźnego „n” na końcu do jego całkowitego zaniku w liczbie mnogiej jest subtelną, ale ważną różnicą.

4. Medium – Media: [ˈmiːdiəm] – [ˈmiːdiə]

Przechodząc od /əm/ do /ə/, zmieniamy zarówno końcówkę, jak i akcentowanie słowa, co wpływa na jego rytm i melodyjność.

Jak tworzymy liczbę mnogą w języku angielskim? Podsumowanie

W tym artykule odkryliśmy, że rzeczowniki mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne, z łatwością przechodząc z formy pojedynczej na mnogą przez proste dodanie końcówki -s, -es, czy -ies, lub poprzez bardziej skomplikowane, nieregularne zmiany, które wydają się rządzić się własnymi, tajemniczymi prawami.

Zrozumienie, kiedy i jak stosować te formy, to klucz do płynnej i precyzyjnej komunikacji. Ale to nie tylko zasady gramatyczne stanowią o bogactwie języka. Wymowa, ta subtelna sztuka dźwięków, odgrywa równie ważną rolę, ucząc nas, że nawet najmniejsze niuanse mogą zmienić znaczenie słów i całych zdań.

Zapraszamy Was do dalszej praktyki i eksploracji języka angielskiego. Niech każde zajęcia, każde spotkanie językowe, a nawet samodzielna nauka w domowym zaciszu, będą dla Was okazją do śmiechu, odkrywania i, oczywiście, poprawiania błędów – bo przecież właśnie z nich uczymy się najwięcej. Pamiętajcie, że każdy język to nie tylko reguły i wyjątki, ale przede wszystkim ludzie, których możemy spotkać na swojej drodze, dzieląc się z nimi historiami, marzeniami i, co najważniejsze, rozmowami.

Jeśli chcecie systematycznie szlifować swoje umiejętności językowe w przyjemnej atmosferze, to zachęcamy do zapisania się na angielski Lublin w noProblem. Co sprawia, że warto zawitać właśnie do nas? Oferujemy nowoczesny angielski online, który pozwala naszym słuchaczom na naukę pod czujnym okiem wykwalifikowanych lektorów polskojęzycznych oraz doświadczonych native speakerów. Nasze zajęcia mają konwersacyjną formułę, dzięki czemu kursanci mają możliwość raz na zawsze pozbyć się towarzyszącej im blokady językowej.

Angielski online dla dorosłych w noProblem jest prowadzony w taki sposób, aby umożliwiał słuchaczom kompleksowy rozwój językowy. Podczas zajęć z lektorami polskojęzycznymi mają oni okazję zapoznać się z mechanizmami rządzącymi językiem angielskim, a następnie nauczyć się wykorzystywać tę wiedzę w praktyce. W efekcie zyskują umiejętność sprawnego formułowania swoich myśli po angielsku i błyskawicznego reagowania w rozmowie z cudzoziemcami. Regularna współpraca z native speakerami jest natomiast niezawodnym sposobem na przełamanie bariery komunikacyjnej i przekonanie się, że mały błąd gramatyczny czy lingwistyczny nie stoją na przeszkodzie, aby skutecznie porozumieć się z obcokrajowcem.

Co istotne, w ofercie noProblem znajdują się różne poziomy angielskiego. Umożliwia to podjęcie nauki w naszej szkole zarówno osobom zupełnie początkującym, jak i bardziej zaawansowanym. Warto dodać, że nasi słuchacze sami decydują o tym, jaki tryb nauki ich interesuje. Zwolennicy pracy w niewielkim gronie chętnie wybierają angielski w grupie, natomiast osoby preferujące naukę sam na sam z lektorem zapisują się u nas na indywidualny kurs angielskiego online. W noProblem oferujemy także różnorodne kursy angielskiego online o ściśle określonej charakterystyce, takie jak m.in. przyspieszony kurs angielskiego online.

Zachęcamy do kontaktu i rozpoczęcia pięknej wspólnej podróży po fascynującym świecie języka angielskiego!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *