Jak napisać maila po angielsku? Z pozoru to pytanie wydaje się banalne, jednak jeśli wejdziemy w temat nieco głębiej, to zauważymy, że jednak odpowiedź na nie jest bardziej skomplikowana, niż wygląda to na pierwszy rzut oka. W dobie globalizacji oraz dynamicznego rozwoju technologicznego, komunikacja w języku angielskim jest nieodłącznym elementem życia zawodowego i prywatnego. Umiejętność pisania profesjonalnych e-maili po angielsku jest niezwykle ważna w pracy, nauce czy biznesie. W tym poradniku przedstawiamy krok po kroku, jak dobrze napisać e-mail w języku angielskim, który będzie zarówno poprawny, jak i skuteczny.

Jak się pisze maila po angielsku? Prawidłowa struktura to podstawa

Typowy e-mail w języku angielskim składa się z następujących elementów:

 • Adres e-mail odbiorcy,
 • Temat (Subject),
 • Powitanie (Greeting),
 • Wprowadzenie (Introduction),
 • Treść e-maila (Body),
 • Zakończenie (Conclusion),
 • Podpis (Signature),
 • Załączniki (Attachments).

Aby ustalić, jak pisać maile po angielsku, warto zapoznać się dokładniej z każdym z tych elementów struktury.

Jak się pisze maila po angielsku? Prawidłowa struktura to podstawa

Adres e-mail odbiorcy

Kiedy piszesz e-mail po angielsku, upewnij się, że wpisujesz poprawny adres e-mail odbiorcy. Jeśli wysyłasz wiadomość do kilku osób, możesz użyć opcji „DW” (ang. To) lub „DWUD” (ang. CC). Pamiętaj, że adresy e-mail są prywatne i nie należy ich udostępniać osobom trzecim bez zgody właścicieli.

Temat (Subject)

Oto jedna z podstawowych zasad dotyczących tego, jak napisać e-mail po angielsku: temat e-maila powinien być krótki, zwięzły i jasno oddający główny cel wiadomości. Unikaj używania wielkich liter, co może być odbierane jako krzyk. Dobrym przykładem tematu jest „Prośba o spotkanie” („Request for a meeting”) lub „Zapytanie o ofertę” („Inquiry about an offer” lub „Request for a quotation”).

Powitanie (Greeting)

Zwracaj się do odbiorcy w sposób uprzejmy i odpowiedni dla sytuacji. Jeśli znasz imię i nazwisko osoby, zacznij od „Dear” (Szanowny/Szanowna) lub „Hello” (Cześć). Jeśli nie jesteś pewien, czy osoba jest mężczyzną czy kobietą, użyj „Dear Sir/Madam” (Szanowni Państwo).

Wprowadzenie (Introduction)

Wprowadzenie powinno być krótkie i jasne. Przedstaw się, jeśli jest to konieczne, i wyjaśnij, dlaczego piszesz. Przykład: „My name is Jan Kowalski, and I am writing to inquire about the job position you advertised.”

Treść e-maila (Body)

W treści wiadomości e-mail przedstaw swój problem, pytanie lub prośbę w sposób uporządkowany i przejrzysty. Podziel treść na akapity, które będą łatwiejsze do przeczytania. Staraj się być zwięzły i konkretny. Unikaj nadmiernego używania skrótów i języka potocznego.

Zakończenie (Conclusion)

Jak zakończyć e-mail po angielsku? W zakończeniu podsumuj swoją wiadomość, podkreślając najważniejsze punkty. Możesz również podziękować odbiorcy za uwagę i wyrazić nadzieję na szybką odpowiedź. Przykład: „Thank you for considering my request. I look forward to hearing from you soon.” Jeśli do tej pory spotkałeś/spotkałaś się jedynie z formą “I am looking forward to hearing from you”, to już spieszymy z wyjaśnieniem: “I look forward to hearing from you soon.” oznacza „Czekam na odpowiedź” lub „Czekam na szybką odpowiedź”. Ta forma jest bardziej formalna i często używana w korespondencji służbowej. „I am looking forward to hearing from you” to bardziej nieformalna wersja, która oznacza „Nie mogę się doczekać odpowiedzi” lub „Bardzo oczekuję odpowiedzi”. Można jej użyć w sytuacjach mniej formalnych, np. w korespondencji z przyjaciółmi czy znajomymi.

Zatem, w przypadku maila służbowego użyjemy: “I look forward to hearing from you”.

Podpis (Signature)

Omawiając to, jak się pisze maila po angielsku, nie możemy zapomnieć również o właściwym podpisie. Podpisz się, podając swoje imię i nazwisko, stanowisko (jeśli dotyczy) oraz dane kontaktowe. W przypadku służbowych e-maili, często używa się także podpisu automatycznego, zawierającego informacje o firmie.

Przykład podpisu:

Jan Kowalski

Manager

XYZ Company

E-mail: jan.kowalski@xyzcompany.com

Phone: +48 123 456 789

Załączniki (Attachments)

Bardzo ważne w kontekście tego, jak napisać maila po angielsku, jest to, że jeśli do swojej wiadomości dołączasz pliki, to musisz upewnić się, że są one odpowiednie i bezpieczne. Poinformuj odbiorcę o załącznikach w treści wiadomości, np. „I have attached my CV for your review” lub „Please find my CV attached for your consideration.”


Przejrzyj i popraw swój e-mail po napisaniu

Przed wysłaniem e-maila dokładnie go przeczytaj, sprawdzając czy nie zawiera błędów ortograficznych, gramatycznych czy interpunkcyjnych. Upewnij się również, że treść e-maila jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia.

E-mail po angielsku – przydatne zwroty

Oto kilka przykładowych zwrotów, które możesz wykorzystać podczas pisania e-maila po angielsku.

 • I am writing about… (Piszę w sprawie…)
 • I would like to… (Chciałbym/Chciałabym…)
 • I would appreciate it if you could… (Byłbym wdzięczny/Byłabym wdzięczna, gdybyś mógł/mogła…)
 • Please find attached… (W załączniku przesyłam…)
 • If you require any further information, please do not hesitate to contact me. (Jeśli potrzebujesz więcej informacji, proszę śmiało się ze mną skontaktować.)
 • I look forward to hearing from you. (Czekam na odpowiedź.)

Podsumowując, pisanie e-maila po angielsku wymaga przestrzegania określonej struktury, jasności przekazu oraz dbałości o poprawność językową. Stosując się do powyższych wskazówek, zyskasz pewność, że Twoje e-maile będą profesjonalne i skuteczne.

E-mail formalny a nieformalny – czym się różnią?

E-mail formalny a nieformalny – czym się różnią?

W zależności od sytuacji i odbiorcy, będziesz musiał dostosować swój styl pisania. Oficjalny język jest odpowiedni w komunikacji biznesowej i z nieznajomymi, podczas gdy nieformalny język jest lepszy do rozmów z przyjaciółmi i rodziną. Pamiętaj o stosowaniu odpowiednich zwrotów i form grzecznościowych oraz unikaniu skrótów i potocznego języka w formalnych e-mailach po angielsku.

Jak napisać e-mail po angielsku? Dobierz odpowiedni ton

Ton e-maila powinien być uprzejmy, profesjonalny i jasny. Unikaj ironii i sarkazmu, ponieważ mogą być trudne do zrozumienia dla odbiorcy, zwłaszcza, jeśli jest on z innego kraju lub ma inne tło kulturowe. W odpowiedziach, staraj się być empatyczny i zrozumieć perspektywę odbiorcy.

Częste błędy i pułapki językowe w mailach po angielsku

Pisanie e-maili w języku obcym może prowadzić do różnych błędów i nieporozumień. Aby uniknąć takich problemów, zawsze sprawdzaj ortografię, gramatykę i interpunkcję przed wysłaniem wiadomości. Ponadto, staraj się być jak najbardziej jasny i zrozumiały w swoim przekazie.

Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się, jak napisać oficjalnego maila po angielsku, czy planujesz nieformalny mail do kolegi lub koleżanki, uważaj na podane poniżej przykłady częstych błędów i pułapek językowych, które mogą wystąpić podczas pisania e-maili w języku angielskim.

Błędne użycie czasowników

Niewłaściwe użycie czasów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych może prowadzić do niejasności. Na przykład, pisanie „I write to you tomorrow” zamiast „I will write to you tomorrow”.

Nieodpowiednie użycie przyimków

Przyimki są trudne dla wielu uczących się języka angielskiego. Przykład błędu: „I am interested for this position” zamiast „I am interested in this position”.

False friends (fałszywi przyjaciele)

To są słowa, które wyglądają lub brzmią podobnie w różnych językach, ale mają różne znaczenia. Przykład: „aktualny” w języku polskim oznacza „obecny”, ale „actual” w języku angielskim oznacza „rzeczywisty”.

Niewłaściwe tłumaczenia idiomów

Idiomy nie zawsze tłumaczą się dosłownie na inny język. Na przykład, pisząc „I have ants in my pants” zamiast „I am restless” może prowadzić do nieporozumień.

Błędy w słownictwie

Użycie niewłaściwych słów może prowadzić do niejasności. Przykład: „Please find my CV enclosed in the link” zamiast „Please find my CV attached as a file” lub „Please find my CV at the provided link”.

Niejasne sformułowania

Niejednoznaczne sformułowania mogą prowadzić do nieporozumień. Na przykład: „I am working on the project this week” – nie jest jasne, czy osoba pracuje nad projektem cały tydzień, czy tylko w nieokreślonym czasie w ciągu tego tygodnia.

Błędy interpunkcyjne

Błędy w użyciu przecinków, kropek, średników i innych znaków interpunkcyjnych mogą utrudniać zrozumienie tekstu. Na przykład: „I hope you’re well, I am writing to inquire about the job” zamiast „I hope you’re well. I am writing to inquire about the job.”

Mylące skróty

Używanie nieznanych lub niejasnych skrótów może prowadzić do nieporozumień. Na przykład: „Please RSVP ASAP” zamiast „Please respond as soon as possible.”

Jak dobrze napisać e-mail po angielsku i uniknąć tych błędów oraz pułapek językowych? W tym celu warto korzystać ze słowników, podręczników gramatyki i innych materiałów edukacyjnych, a także sprawdzać swoje e-maile pod kątem błędów przed wysłaniem. Można też poprosić native speakerów języka angielskiego o sprawdzenie i korektę swoich e-maili, aby mieć pewność, że są one wolne od błędów i nieporozumień.

Rozważając, jak pisać maile po angielsku, aby były zrozumiałe dla odbiorcy i odnosiły zamierzony skutek, warto zwrócić uwagę na jeszcze cztery potencjalne niedociągnięcia.

 1. Stosowanie zbyt wielu słów: używanie zbyt wielu słów może sprawić, że e-mail stanie się trudny do zrozumienia i mniej skuteczny. Staraj się być zwięzły i precyzyjny w swoim przekazie.
 2. Źle dobrane zwroty grzecznościowe: niewłaściwe zastosowanie zwrotów grzecznościowych może sprawić, że e-mail będzie brzmieć nieuprzejmie lub zbyt formalnie. Przykład: używanie „Yours faithfully” zamiast „Best regards” w e-mailach do osób, z którymi masz już nawiązany kontakt.
 3. Błędy w nazwach własnych: błędy w pisowni imion, nazwisk czy nazw firm mogą sprawić wrażenie nieprofesjonalizmu i braku szacunku. Przed wysłaniem e-maila sprawdź, czy wszystkie nazwy własne są poprawnie napisane.
 4. Błędy w użyciu wielkich liter: niewłaściwe użycie wielkich liter może prowadzić do nieporozumień i sprawiać wrażenie braku profesjonalizmu. Przykład: „I am interested In This Position” zamiast „I am interested in this position”.

Aby zapobiec wystąpieniu tych oraz innych błędów, warto być uważnym podczas pisania e-maili i dokładnie sprawdzać swoje teksty przed wysłaniem. Ponadto korzystanie z narzędzi do korekty, takich jak Grammarly, może pomóc w wykrywaniu i poprawianiu błędów językowych. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza – im więcej będziesz pisać e-maile po angielsku, tym lepiej opanujesz język i unikniesz typowych błędów.

Jak napisać maila po angielsku krok po kroku?

Jakie etapy należy przejść, aby poprawnie napisać e-mail po angielsku? Można wyróżnić cztery najważniejsze fazy tworzenia treści maila.

 1. Planowanie – zastanów się, co chcesz przekazać i jakie są Twoje cele.
 2. Pisanie – napisz treść e-maila, stosując się do wskazówek zawartych w poradniku.
 3. Edycja – sprawdź e-mail pod kątem błędów językowych, stylistycznych i logicznych.
 4. Przegląd – odczytaj e-mail jeszcze raz, aby upewnić się, że jest przejrzysty, profesjonalny i skuteczny.

Uważne przebrnięcie przez każdy z tych etapów to świetny przepis na to, jak napisać maila w języku angielskim.

Skróty oraz emotikony w nieformalnym i formalnym e-mailu po angielsku

W formalnych e-mailach należy unikać używania skrótów (np. ASAP, FYI) i emotikon, ponieważ mogą one sprawiać wrażenie nieprofesjonalizmu. W nieformalnych wiadomościach, skróty i emotikony mogą być używane, ale z umiarem i ostrożnością, aby uniknąć nieporozumień.

Co warto wiedzieć na temat korespondencji z osobami z różnych kultur?

Co warto wiedzieć na temat korespondencji z osobami z różnych kultur?

W komunikacji z osobami z różnych kultur, warto uwzględnić różnice kulturowe, takie jak formy grzecznościowe, oczekiwania dotyczące terminów odpowiedzi czy uprzedzeń. Staraj się być uprzejmy i szanować odbiorcę, niezależnie od jego pochodzenia kulturowego. Bądź otwarty na różnorodność i dostosuj swój styl komunikacji do potrzeb odbiorcy.

Zarządzanie skrzynką odbiorczą i organizacja e-maili

Aby utrzymać porządek w skrzynce odbiorczej i efektywnie zarządzać swoimi e-mailami, warto stosować poniższe praktyki.

 • Segregacja e-maili – filtruj i sortuj wiadomości według ważności, tematu lub nadawcy.
 • Używanie folderów i etykiet – przechowuj e-maile w odpowiednich folderach lub oznaczaj je etykietami, aby łatwo je odnaleźć w przyszłości.
 • Terminowe odpowiedzi – stawiaj sobie za cel odpowiadanie na ważne wiadomości w jak najkrótszym czasie, aby uniknąć zaległości i utraty informacji.

A teraz czas na małą ciekawostkę! Czy wiesz co oznacza skrót “CC” i skąd się wziął? Poznaj jego krótką historię.

„CC” to skrót od „Carbon Copy”, co dosłownie oznacza „kopia węglowa”. Termin ten pochodzi z czasów, gdy korespondencja była tworzona na maszynach do pisania. Aby wykonać kopię listu, umieszczano arkusz papieru węglowego między oryginalnym arkuszem papieru a kolejnym arkuszem, na którym tworzona była kopia. Naciskając klawisze maszyny do pisania, litera przebijała arkusz węglowy, pozostawiając jego ślad na drugim arkuszu. W ten sposób tworzono kopie listów bez konieczności pisania ich wielokrotnie.

W kontekście e-maili, „CC” oznacza wysłanie kopii wiadomości do innych odbiorców, którzy nie są głównymi adresatami, ale powinni być poinformowani o treści e-maila. Używanie „CC” pozwala na zachowanie przejrzystości korespondencji, informując wszystkich zainteresowanych stron o istotnych sprawach. Odbiorcy, którzy otrzymują kopię wiadomości za pomocą „CC”, zazwyczaj nie muszą odpowiadać na e-mail, chyba że jest to konieczne.

Jak pisać maile po angielsku? Przydatne słownictwo i zwroty

Oto lista przydatnych zwrotów, które z powodzeniem możesz spotkać w różnych przykładowych e-mailach po angielsku.

 1. Thank you for your prompt response. (Dziękuję za szybką odpowiedź.)
 2. I hope you are well. (Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku.)
 3. I apologize for the delayed response. (Przepraszam za spóźnioną odpowiedź.)
 4. Please let me know if you have any questions. (Proszę daj mi znać, jeśli masz jakieś pytania.)
 5. I would be happy to help. (Chętnie pomogę.)
 6. If you need further assistance, please do not hesitate to contact me. (Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, śmiało się ze mną skontaktuj.)
 7. Could you please clarify…? (Czy mógłbyś/mogłabyś wyjaśnić…?)
 8. I appreciate your understanding. (Doceniam Twoje zrozumienie.)
 9. Please confirm receipt of this email. (Proszę potwierdzić odbiór tego e-maila.)
 10. I am writing on behalf of… (Piszę w imieniu…)
 11. I would like to inform you that… (Chciałbym/Chciałabym poinformować, że…)
 12. Your assistance in this matter is greatly appreciated. (Bardzo doceniam Twoją pomoc w tej sprawie.)
 13. Please do not hesitate to reach out if you have any concerns. (Proszę śmiało się odezwać, jeśli masz jakiekolwiek obawy.)
 14. I will get back to you as soon as possible. (Odpowiem tak szybko, jak to możliwe.)
 15. I hope to receive your response soon. (Mam nadzieję otrzymać Twoją odpowiedź wkrótce.)
 16. Thank you for your attention to this matter. (Dziękuję za poświęcenie uwagi tej sprawie.)
 17. Let’s schedule a call to discuss this further. (Umówmy się na rozmowę telefoniczną, aby omówić to dalej.)
 18. I will keep you updated on the progress. (Będę informować Cię o postępach.)

Używając tych zwrotów, można sprawić, że e-mail będzie brzmiał bardziej profesjonalnie i uprzejmie, co jest ważne w komunikacji biznesowej i formalnej.

Jak napisać maila po angielsku? Podsumowanie

Mamy nadzieję, że po lekturze tego tekstu nie masz już wątpliwości zarówno odnośnie tego, jak napisać oficjalnego maila po angielsku, jak i sposobu tworzenia znacznie mniej formalnych wiadomości e-mail. Oto jeszcze jedna rada: nie bój się popełniać błędów i prosić o pomoc, gdy tego potrzebujesz. Uczenie się języka obcego to proces, który wymaga cierpliwości, wytrwałości i otwartości na nowe doświadczenia. Im więcej będziesz pisać, tym pewniej poczujesz się w swoich umiejętnościach.

Jak napisać maila po angielsku? Podsumowanie

Jeżeli chcesz zadbać o kompleksowy rozwój językowy i pożegnać się z towarzyszącą Ci barierą komunikacyjną – zarówno w mowie, jak i w piśmie – to serdecznie zapraszamy na angielski online dla dorosłych w noProblem. Wyróżnia nas innowacyjne podejście, które nie opiera się na standardowych podręcznikach, pracach domowych i archaicznych listach słówek do „wkucia”, a na autorskich, ciekawych materiałach umożliwiających skuteczne zainteresowanie słuchacza oraz przekazanie mu praktycznej wiedzy. Decydując się na proponowany przez nas angielski online, masz szansę współpracować zarówno z wykwalifikowanymi native speakerami, mającymi doświadczenie w pracy z polskimi kursantami, jak i kompetentnymi lektorami polskojęzycznymi. W noProblem będziesz uczyć się angielskiego w praktyce, a liczne konwersacje pozwolą Ci nabrać tak pożądanej swobody językowej.

Lubisz naukę w zespole? Angielski w grupie to kurs, który odbywa się w niewielkim gronie, liczącym maksymalnie do 5 osób. Stanowi on doskonałą okazję nie tylko do szlifowania umiejętności językowych, ale i nawiązania relacji ze świetnymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Jeśli wolisz jednak pracę sam na sam z lektorem, to również mamy opcję dla Ciebie: indywidualny kurs angielskiego online. Poza tym w naszej ofercie znajduje się szereg innych wartych rozważenia usług, w tym m.in.:

Angielski Lublin prowadzimy w formie online, co umożliwia Ci wygodną i efektywną naukę języka bez wychodzenia z domu. To duży plus szczególnie wtedy, gdy mieszkasz na drugim krańcu Polski. Sprawne porozumiewanie się w języku angielskim? Odpowiedź może być tylko jedna: noProblem!

Życzymy Ci owocnego pisania e-maili oraz sukcesów w komunikacji z ludźmi z całego świata. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, a każdy wysłany e-mail to kolejna okazja do doskonalenia swoich umiejętności językowych. Mamy nadzieję, że nasze porady okażą się dla Ciebie pomocne i przyczynią się do Twojego rozwoju językowego. Powodzenia!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *