Jak czytać litery po angielsku?

Jak czytać litery po angielsku w poprawny sposób? Z tym dylematem możecie spotkać się nie tylko na początku nauki, ale i na jej późniejszych etapach. Język angielski jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie i znajomość jego zasad czytania i wymowy jest kluczowa dla efektywnego porozumiewania się. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd biorą się różnice w wymowie między językiem angielskim a polskim? Ba, skąd biorą się różnice między angielskim a angielskim? Wszyscy przecież słyszymy, że sposób wymowy na Wyspach Brytyjskich różni się od sposobu wymowy w USA. Prawda?

Chcąc zrozumieć, jak się czyta litery po angielsku, warto sobie uzmysłowić, że przyczyny tych odmienności sięgają czasów, gdy języki kształtowały się niezależnie, przyjmując wpływy od innych języków i kultur. Wpływ na to miało między innymi podbicie Wielkiej Brytanii przez Rzymian, a później przez Normanów, co odbiło się na rozwoju języka angielskiego.

W tym wpisie postaramy się przybliżyć Wam podstawowe zasady panujące w obszarze: czytanie i wymowa liter po angielsku. Przedstawimy znaki transkrypcji fonetycznej oraz porównamy je do polskich głosek, aby pomóc Wam zrozumieć, jak je wymówić. W trakcie lektury znajdziecie także interesujące ciekawostki wynikające z porównań języka angielskiego i polskiego oraz tło historyczne, które może pomóc zrozumieć istotę różnic.

Wymowa alfabetu po angielsku – wpływ historii na kształtowanie się języka angielskiego

Przed inwazją rzymską mieszkańcy na terenach obecnej wielkiej Brytanii posługiwali się głównie językami celtyckimi. W wyniku podboju Rzymian pojawiła się łacina – język administracji, prawa, nauki i kultury rzymskiej. Podczas okupacji łacina stała się językiem elit i klasy rządzącej, a także używana była w kościele chrześcijańskim. Najbardziej znaczący wpływ łaciny na języki celtyckie można zaobserwować w dziedzinie prawa, handlu, architektury, edukacji i religii. W wyniku tego procesu słownictwo języków celtyckich zostało wzbogacone o liczne „pożyczki” łacińskie.

Po wycofaniu się Rzymian z Wysp Brytyjskich w V wieku n.e., na ich miejsce przybyły plemiona germańskie, takie jak Anglowie i Sasowie. W wyniku tych migracji języki germańskie, zwłaszcza staroangielski, zaczęły dominować na terenach Wielkiej Brytanii. Staroangielski przyswoił wiele łacińskich słów, które przeżyły okres rzymskiej okupacji.

Cała ta historia te nie byłaby kompletna bez kilku zdań na temat ostatniej udanej inwazji na tereny dzisiejszej Wielkiej Brytanii, a to w kontekście stale pojawiającego się pytania naszych Słuchaczy dotyczących tego, dlaczego wymowa alfabetu po angielsku oraz powstałych na jego bazie słów jest tak dziwna.

Inwazja Normanów na Wyspy Brytyjskie w 1066 roku, prowadzona przez Wilhelma Zdobywcę, miała ogromny i w zasadzie kluczowy wpływ na zasadniczy kierunek rozwoju języka angielskiego. Normanowie, którzy pochodzili z północnej Francji, mówili językiem, który był odmianą języka (staro)francuskiego. Po zdobyciu Anglii przez Wilhelma Zdobywcę, normandzki stał się językiem władzy i klasy rządzącej, zastępując staroangielski na dworach królewskich, w sądach i w kościele. W wyniku tego procesu, angielski wzbogacił się o tysiące słów i zwrotów pochodzenia francuskiego. Wiele z tych słów używamy dzisiaj, takich jak „court” (sąd), „parliament” (parlament), „art” (sztuka), „fashion” (moda) czy „architecture” (architektura).

Inwazja Normanów wpłynęła również na gramatykę i składnię języka angielskiego. Wiele form gramatycznych i zasad składniowych zostało uproszczonych pod wpływem kontaktów z językiem normandzkim. To właśnie wtedy język angielski stracił większość swoich deklinacji i przypadków, co uczyniło go bardziej zrozumiałym dla mówiących po francusku. Pomimo, że język staronormandzki był dominujący w wyższych sferach społecznych przez kilka wieków, z biegiem czasu zaczął się mieszać z miejscowym językiem angielskim. W XIII wieku proces ten nasilił się, a w XIV wieku język angielski zaczął odzyskiwać swoją pozycję jako język literacki i naukowy. Chociaż angielski odzyskał dominującą pozycję, wzbogacony był o liczne słowa, zwroty i konstrukcje gramatyczne z języka normandzkiego. Na przestrzeni wieków język angielski przeszedł wiele zmian fonetycznych, w tym przejście wielu samogłosek do nowych pozycji w systemie fonetycznym, co doprowadziło do tzw. Wielkiego Przesunięcia Samogłosek. To wszystko ma większe lub mniejsze odbicie w sposobie wymowy angielskiego alfabetu oraz słów używanych w tym języku.

Dla wszystkich z Was, którzy właśnie pomyśleli: „wszystko okay, ale to nie tłumaczy różnicy między brytyjskim i amerykańskim angielskim” kilka słów klaryfikacji poniżej.

Jak wymawiać litery po angielsku? Przyczyny różnic między brytyjskim a amerykańskim angielskim

Jak wymawiać litery po angielsku? Przyczyny różnic między brytyjskim a amerykańskim angielskim

Różnice w wymowie między brytyjskim a amerykańskim angielskim wynikają głównie z geograficznej separacji i kontaktów z innymi kulturami, jak również z indywidualnych cech ewolucji języka na przestrzeni wieków. Można to zawrzeć w kilku punktach.

 1. Wpływ innych języków: Ameryka Północna była domem dla wielu rdzennych ludów mówiących różnymi językami. Wpływ tych języków na angielski używany przez kolonistów był jednym z czynników wpływających na różnice w wymowie. Ponadto, imigranci z innych krajów, takich jak Niemcy, Francja, Holandia czy Hiszpania, również wpłynęli na rozwój amerykańskiego angielskiego, wprowadzając swoje akcenty i zwyczaje językowe.
 2. Prestiż i status społeczny: w XVIII i XIX wieku w Wielkiej Brytanii, wyższe klasy społeczne zaczęły kultywować tzw. „Received Pronunciation” (wymowę standardową) jako oznakę wykształcenia i wysokiej pozycji społecznej. W Stanach Zjednoczonych nie wykształcił się odpowiednik RP, co sprawiło, że różnice w wymowie między amerykańskim a brytyjskim angielskim stały się jeszcze większe.
 3. Zmiany językowe: język jest żywym bytem, który ulega ciągłym zmianom. W miarę jak brytyjski i amerykański angielski ewoluowały niezależnie od siebie, wymowa w obu odmianach również uległa zmianom. Na przykład, Wielkie Przesunięcie Samogłosek, które miało miejsce w Anglii między XV i XVIII wiekiem, wpłynęło na brytyjski angielski, ale nie na amerykański angielski.
 4. Innowacje leksykalne i technologiczne: wraz z rozwojem nauki, technologii i przemysłu w Stanach Zjednoczonych, powstało wiele nowych słów i terminów technicznych, które nie były używane w Wielkiej Brytanii. Różnice w wymowie tych nowych słów często wynikały z różnic w akcentach, a także z różnic w nazewnictwie naukowym i technicznym.
 5. Świadome decyzje językowe: czasami różnice w wymowie między brytyjskim a amerykańskim angielskim były wynikiem świadomych decyzji językowych. Na przykład, Noah Webster, amerykański leksykograf, opracował „An American Dictionary of the English Language” w 1828 roku z zamiarem ustanowienia amerykańskiej odmiany angielskiego, która byłaby odrębna od brytyjskiej. W wyniku jego pracy, niektóre różnice w wymowie zostały ustanowione jako norma w amerykańskim angielskim.

Jak widać, geneza zjawiska polegającego na tym, że wymowa liter po angielsku w wykonaniu Brytyjczyków i Amerykanów się różni, jest dość wielowątkowa. Świadomość odnośnie złożoności tego zagadnienia będzie dla Was przydatnym wstępem do omówienia tego, jak się czyta alfabet po angielsku oraz zapoznania się z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi wymowy w tym języku.

Jak czytać litery w języku angielskim? Najważniejsze informacje związane z alfabetem fonetycznym

Jeśli chcecie zrozumieć, jak czytać litery angielskie, to z pewnością przyda Wam się znajomość zapisu fonetycznego. Co kryje się za tym pojęciem? Transkrypcja fonetyczna to sposób zapisu dźwięków języka za pomocą specjalnych symboli. W przypadku języka angielskiego najczęściej stosowanym systemem transkrypcji fonetycznej jest Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny (IPA). Poznanie symboli IPA pomoże Wam lepiej zrozumieć, jak wymawiać poszczególne dźwięki w języku angielskim. Dzięki temu udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie o to, jak się czyta po angielsku litery, przestanie być dla Was problemem.

Aby ułatwić Wam naukę wymowy alfabetu po angielsku, porównamy niektóre angielskie dźwięki z polskimi głoskami i podamy praktyczne wskazówki dotyczące ich wymowy przez Polaków.

Samogłoski

Słuchacze, którzy stają przed zagwozdką, jak przeliterować odpowiednio wyrazy czy jak wygląda wymowa poszczególnych liter alfabetu w języku angielskim, powinni zacząć od zapoznania się z dźwiękami samogłoskowymi występującymi w tym języku. Poniżej przedstawiamy, jak prezentują się one w zapisie fonetycznym.

1. /æ/ (jak w „mad”) – ten dźwięk występuje w języku angielskim, ale nie w polskim. Aby go wymówić, spróbuj przesunąć język bardziej do przodu niż podczas wymowy polskiego „a”.

2. /ə/ (jak w „the”) – to tzw. schwa, który jest najbardziej neutralnym dźwiękiem samogłoskowym w języku angielskim. Wymowa tego dźwięku przypomina polskie „e”, ale jest bardziej stłumione i krótkie.

3. /ʌ/ (jak w „mud”) – ten dźwięk znajduje się pomiędzy polskim „a” i „o”. Aby go wymówić, otwórz usta szerzej niż podczas wymowy „a” i zamknij bardziej niż przy „o”.

4. /ɒ/ (jak w „hot”) – występuje głównie w brytyjskim angielskim. Aby go wymówić, otwórz usta szeroko i zaokrąglij wargi, jakbyś miał wymówić polskie „o”, ale utrzymaj język niżej.

Dyftongi

Kolejną grupą, którą należy omówić, gdy zastanawiamy się, jak czytać po angielsku litery, są dyftongi, czyli połączenia dwóch samogłosek. W języku angielskim występuje kilka dyftongów, które warto znać, aby poprawnie czytać i wymawiać słowa.

1. /aɪ/ (jak w „Mike”) – ten dyftong występuje w wielu słowach i jego wymowa przypomina połączenie polskiego „a” z „i”.

2. /aʊ/ (jak w „now”) – aby wymówić ten dyftong, zacznij od polskiego „a” i przejdź płynnie do „u”.

3. /eɪ/ (jak w „may”) – ten dyftong wymawiamy jako połączenie polskiego „e” z „i”.

4. /oʊ/ (jak w „go”) – aby wymówić ten dyftong, zacznij od polskiego „o” i przejdź płynnie do „u”.

Spółgłoski

Spółgłoski stanowią ostatnią grupę, o jakiej nie można zapomnieć, gdy rozważamy, jak się czyta alfabet po angielsku.

1. /ð/ (jak w „the”) i /θ/ (jak w „think”) – dźwięki te nie występują w języku polskim. Aby wymówić /θ/, umieść koniec języka pomiędzy górnymi i dolnymi zębami, a następnie wydmuchaj powietrze. Dźwięk /ð/ wymawia się podobnie, ale z wibracją języka.

2. /w/ (jak w „water”) – ten dźwięk różni się od polskiego „w”. Aby go wymówić, zaokrąglij wargi, jakbyś miał wymówić „o”, a następnie szybko przejdź do pozycji odpowiedniej dla następnej samogłoski.

Jak czytać angielskie litery? Kilka ciekawostek na temat wymowy w języku polskim i angielskim

Jak czytać angielskie litery? Kilka ciekawostek na temat wymowy w języku polskim i angielskim

W tej części posta przyjrzymy się kilku interesującym ciekawostkom językowym, które wynikają z porównań języka angielskiego i polskiego.

Różnice w wymowie

Język angielski ma więcej dźwięków niż język polski, co może stanowić wyzwanie dla Polaków uczących się angielskiego. Na przykład, dźwięki /ð/ i /θ/ nie występują w języku polskim, co sprawia, że ich nauka może być trudna.

Podobieństwa

Mimo wielu różnic, istnieją także pewne podobieństwa między tymi językami. Na przykład, dźwięk /tʃ/ (jak w „chair”) jest bardzo podobny w obu językach występuje zarówno w języku angielskim, jak i polskim. W angielskim wymawiany jest bardziej miękko.

Słowa o podobnej wymowie

W obu językach można znaleźć słowa, które wymawia się tak samo lub bardzo podobnie. Przykłady to: „hotel”, „radio”, „menu” czy „internet”.

Dlaczego właściwa wymowa liter po angielsku sprawia Polakom trudność?

Trudności z opanowaniem prawidłowej wymowy angielskiej przez Polaków wynikają z kilku czynników. Zapoznaj się z poniższymi aspektami, żeby lepiej zrozumieć tę kwestię.

Różnice fonetyczne

Polski i angielski mają odmienne systemy fonetyczne. Niektóre dźwięki występujące w języku angielskim nie istnieją w języku polskim, co sprawia, że Polakom trudno je opanować. Przykłady to dźwięk /θ/ w słowach „think” czy „with” oraz dźwięk /ð/ w „the” czy „there”.

Akcent i intonacja

Akcent i intonacja

Polski i angielski mają odmienne wzory akcentowania i intonacji. Polski jest językiem akcentowanym sylabicznie, podczas gdy angielski jest językiem akcentowanym dynamicznie. Opanowanie angielskiego akcentu i intonacji może być trudne dla Polaków, co wpływa na ich wymowę.

Wpływ języka ojczystego

Osoby uczące się języka obcego mają naturalną tendencję do przekształcania dźwięków, struktury i wzorów swojego języka ojczystego na język obcy. W przypadku Polaków uczących się angielskiego, może to prowadzić do błędów w wymowie.

Dyftongi

Język angielski zawiera dyftongi, czyli połączenia dwóch samogłosek w jednym sylabie, które są trudne dla Polaków do opanowania, ponieważ język polski nie zawiera dyftongów.

Brak wystarczającej ekspozycji na język

Opanowanie prawidłowej wymowy angielskiej wymaga częstego słuchania i naśladowania osób mówiących po angielsku. Polacy mogą nie mieć wystarczającej ekspozycji na język angielski, szczególnie na różne akcenty i dialekty, co utrudnia opanowanie wymowy.

Dlaczego warto nauczyć się prawidłowej wymowy alfabetu angielskiego?

Opanowanie prawidłowej wymowy angielskiej jest ważne z kilku powodów. Poznaj przyczyny tego, że dobra wymowa alfabetu po angielsku ma tak istotne znaczenie.

Komunikacja

Właściwa wymowa ułatwia zrozumienie i bycie zrozumianym przez innych. Błędna wymowa może prowadzić do nieporozumień i utrudniać komunikację.

Wiarygodność

Dobrze wymawiający język angielski Polak może być postrzegany jako bardziej kompetentny i wiarygodny w sytuacjach zawodowych, akademickich czy biznesowych.

Integracja

Opanowanie prawidłowej wymowy ułatwia integrację z anglojęzycznymi społecznościami, zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym.

Rozwój językowy

Opanowanie prawidłowej wymowy pomaga również w nauce innych aspektów języka angielskiego, takich jak gramatyka, słownictwo i rozumienie ze słuchu. Poprawna wymowa jest kluczowym elementem płynności językowej.

Pewność siebie

Opanowanie prawidłowej wymowy może zwiększyć pewność siebie osoby uczącej się języka angielskiego, co przekłada się na lepszą komunikację i większą skłonność do korzystania z języka w praktyce.

Rozwój kariery

W dzisiejszym globalnym środowisku pracy, biegłość w języku angielskim, w tym prawidłowa wymowa, może być kluczowa dla awansu zawodowego i sukcesu w międzynarodowych korporacjach, instytucjach naukowych czy organizacjach.

Kultura i podróże

Opanowanie prawidłowej wymowy języka angielskiego ułatwia korzystanie z szerokiej gamy materiałów kulturowych, takich jak filmy, muzyka, literatura czy podróże. Daje to możliwość pełniejszego doświadczania i rozumienia innych kultur.

Budowanie relacji

Właściwa wymowa języka angielskiego pomaga budować relacje z anglojęzycznymi znajomymi, partnerami czy współpracownikami. Dobra komunikacja jest kluczem do utrzymania trwałych i satysfakcjonujących relacji.

Nieprawidłowa wymowa liter w angielskim alfabecie – źródło zabawnych nieporozumień

W procesie nauki języka angielskiego warto zapamiętywać najczęstsze błędy w wymowie, które mogą prowadzić do nieporozumień czy zabawnych sytuacji. Oto kilka z nich:

 • „Bear” vs „Beer”: „bear” (/bɛər/) jako „beer” (/bɪər/) gdy mówimy o zwierzętach lub napojach alkoholowych,
 • „Lettuce” vs „Let us”: gdy mówimy o jedzeniu lub proponujemy wspólne wyjście,
 • „Ship” vs „Sheep”: „ship” (/ʃɪp/) jako „sheep” (/ʃiːp/), gdy mówimy o statkach lub owcach,
 • „Wine” vs „Whine”: „wine” (/waɪn/), oznaczające wino, jako „whine” (/ʰwaɪn/), co może prowadzić do nieporozumień, gdy mówimy o napojach alkoholowych lub narzekaniu,
 • „Full” vs „Fool”: „full” (/fʊl/) jako „fool” (/fuːl/), co może prowadzić do nieporozumień, gdy mówimy o poziomie napełnienia czy o kimś głupim,
 • „Dessert” vs „Desert”: „dessert” (/dɪˈzɜːrt/), oznaczające deser, jako „desert” (/ˈdɛzərt/), co oznacza pustynię,
 • „Live” vs „Leave”: „live” (/lɪv/) jako „leave” (/liːv/), co może prowadzić do nieporozumień, gdy mówią o życiu lub opuszczaniu jakiegoś miejsca.

Jak czytać litery po angielsku? Podsumowanie

Jak czytać litery po angielsku? Podsumowanie

W tym wpisie przedstawiliśmy podstawowe zasady, które stanowią wydatną pomoc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: litery angielskie – jak się czyta je poprawnie? Omówiliśmy także znaki transkrypcji fonetycznej oraz porównaliśmy je do polskich głosek, aby pomóc Wam zrozumieć, jak je wymówić. Przybliżyliśmy również ciekawostki językowe wynikające z porównań języka angielskiego i polskiego oraz omówiliśmy, dlaczego Polakom trudno opanować prawidłową wymowę angielską i dlaczego opanowanie jej jest ważne. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się dla Was wsparciem w nauce języka angielskiego i ułatwią Wam osiągnięcie biegłości w czytaniu i wymowie. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza – regularne ćwiczenia wymowy, słuchanie native speakerów i korzystanie z materiałów edukacyjnych z pewnością przyczynią się do Waszego sukcesu w nauce angielskiego.

Zachęcamy także do poznania historii języka angielskiego, aby zrozumieć, jak ewoluował na przestrzeni wieków i jak różne kultury wpłynęły na jego rozwój. Wiedza ta może być nie tylko fascynująca, ale także przydatna w procesie nauki tego języka.

Jeśli chcecie rozpocząć niezwykłą przygodę z językiem angielskim, w trakcie której nauczycie się właściwej wymowy, nabierzecie swobody językowej i poznacie interesujące ciekawostki na temat kultury i historii krajów anglojęzycznych, to serdecznie zapraszamy do noProblem. Angielski Lublin w naszej szkole języka angielskiego odbywa się w formie online, dzięki czemu mogą brać w nim udział kursanci z całej Polski. Co wyróżnia naukę w noProblem? Prowadzimy wyłącznie angielski online dla dorosłych, ale odbywa się on na różnych poziomach zaawansowania, dzięki czemu bez trudu dopasujemy właściwy kurs do Waszych aktualnych umiejętności językowych. Angielski online w noProblem daje Wam możliwość współpracy z wykwalifikowanymi native speakerami i lektorami polskojęzycznymi, dzięki którym płynne mówienie po angielsku przestanie być tylko odległym marzeniem. W zależności od Waszych preferencji dotyczących trybu nauki możecie wybrać angielski w grupie lub indywidualny kurs angielskiego online. Jako noProblem prowadzimy także angielski dla firm oraz specjalistyczne kursy języka angielskiego, wśród których można wyróżnić m.in. angielski biznesowy.

Na koniec dzisiejszego wpisu życzymy powodzenia w nauce języka angielskiego i niezapomnianych sukcesów w opanowywaniu jego wymowy!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *