W trakcie nauki angielskiego nie sposób uniknąć następującego istotnego pytania: co to są kolokacje w języku angielskim? Język to bowiem nie tylko słowa, ale przede wszystkim ich kombinacje, które tworzą niepowtarzalne, pełne znaczenia wyrażenia. Dzisiaj pragniemy zabrać Cię w podróż do magicznego świata, w którym poznasz najważniejsze i najciekawsze kolokacje po angielsku. Zaparz sobie kawę lub herbatę, rozsiądź się wygodnie i zanurz się w lekturze!

Co Cię interesuje?

Czy kolokacje występują wyłącznie w języku angielskim? Czy istnieją kolokacje w języku polskim?

Idiomy i kolokacje mogą sprawiać osobom uczącym się angielskiego niemało trudności. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że są one zwrotami, które są obecne również w innych językach, w tym w języku polskim. Niezależnie od tego, o jakim języku mowa, kolokacje są stałymi połączeniami słów, występującymi razem częściej niż inne kombinacje. Poznaj kilka przykładów kolokacji w języku polskim.

Kolokacje werbalne (czasownik + rzeczownik)

Można wyróżnić wiele przykładów kolokacji werbalnych. Wśród nich znajdują się takie zwroty jak m.in.:

 • robić zakupy,
 • prowadzić samochód,
 • pić kawę.

Kolokacje przymiotnikowe (przymiotnik + rzeczownik)

Dla zobrazowania tego, czym są kolokacje przymiotnikowe, możemy posłużyć się następującymi przykładami:

 • ciężka praca,
 • ostry smak,
 • szeroka droga.

Kolokacje adwerbialne (przysłówek + przymiotnik)

Istotnym rodzajem kolokacji są tzw. kolokacje adwerbialne. Poniżej możesz przeczytać kilka przykładowych związków wyrazowych tego typu:

 • strasznie zimno,
 • szczególnie ważny,
 • wyjątkowo szybki.

Kolokacje frazowe (łączące słowa w stałe wyrażenia)

Do tej ważnej grupy kolokacji należą takie zestawienia wyrazów, które łączą je w stałe wyrażenia. Często spotykane przykłady takich kolokacji w języku polskim to:

 • na przekór,
 • z zapałem,
 • z zadowoleniem,

Dlaczego warto dowiedzieć się, jakie są popularne kolokacje w danym języku? Ich znajomość pomaga w naturalnym i płynnym posługiwaniu się mową. W przypadku języka polskiego, podobnie jak w innych językach, najlepiej uczyć się kolokacji poprzez czytanie, słuchanie i praktykowanie używania ich w mówieniu i pisaniu.

Czym są kolokacje w języku angielskim oraz innych językach?

Czym są kolokacje w języku angielskim oraz innych językach?

Co to jest kolokacja w angielskim? Przez kolokacje rozumiemy to grupy słów, które często występują razem, tworząc specyficzne dla danego języka połączenia. Te naturalne „pary słów” są kluczowym elementem płynnej i naturalnej komunikacji. Jakie są wzbogacające język angielski najważniejsze kolokacje? Więcej o typach takich połączeń słówek opowiemy w kolejnej sekcji artykułu.

Jakie wyróżniamy rodzaje kolokacji angielskich?

Współtworzące język angielski kolokacje możemy podzielić na kilka typów, takich jak:

 • kolokacje werbalne,
 • kolokacje przymiotnikowe,
 • kolokacje adwerbialne.

Poznaj bliżej rodzaje kolokacji występujące w języku angielskim i sprawdź listy z przykładami takich „par słów”, stworzone dla każdego typu kolokacji.

Kolokacje werbalne (czasownik + rzeczownik)

Kolokacje te składają się z czasownika oraz rzeczownika i są często używane w mowie potocznej oraz w tekstach. Oto kilka przykładów:

 • „give advice” – „udzielać rady”,
 • „pay attention” – „zwracać uwagę”,
 • „take notes” – „robić notatki”,
 • „launch a product” – „wprowadzić produkt na rynek”,
 • „keep a promise” – „dotrzymać obietnicy”.

Ucząc się kolokacji werbalnych, zwracaj uwagę na specyficzne połączenia czasowników z rzeczownikami. Nierzadko nie można ich dosłownie przetłumaczyć na inny język, dlatego warto je poznawać jako całość.

Kolokacje przymiotnikowe (przymiotnik + rzeczownik)

W tego typu kolokacjach przymiotnik opisuje rzeczownik, nadając mu dodatkowe cechy czy określając jego stan. Przykłady:

 • „strong coffee” – „mocna kawa”,
 • „bright future” – „jasna przyszłość”,
 • „mutual understanding” – „wzajemne zrozumienie”,
 • „fierce competition” – „zacięta konkurencja”,
 • „lasting impression” – „trwałe wrażenie”.

Aby opanować kolokacje przymiotnikowe, warto skupić się na użyciu odpowiednich przymiotników z rzeczownikami, które często występują razem, a także zwracać uwagę na ich kontekst.

Kolokacje adwerbialne (przysłówek + przymiotnik)

Kolokacje adwerbialne składają się z przysłówka, który opisuje przymiotnik lub czasownik, określając w jaki sposób coś się dzieje. Poniżej prezentujemy kilka przykładów:

 • „highly effective” – „wysoce efektywny”,
 • „fully aware” – „w pełni świadomy”,
 • „hardly noticeable” – „ledwo zauważalny”,
 • „barely visible” – „ledwo widoczny”,
 • „eagerly awaited” – „z niecierpliwością oczekiwany”.

Przy nauce kolokacji adwerbialnych zwróć uwagę na właściwe połączenia przysłówków z przymiotnikami czy czasownikami. Warto również poznać różne znaczenia przysłówków, gdyż mogą one wpływać na odczytywanie kontekstu.

W jaki sposób sprawnie identyfikować kolokacje po angielsku?

Kiedy wiesz już, co to są kolokacje w języku angielskim, możemy przejść do tematu, jakim jest umiejętność ich identyfikacji. Rozpoznawanie kolokacji może być trudne, zwłaszcza dla osób początkujących uczących się języka obcego. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w identyfikowaniu kolokacji.

Znajomość języka

Im lepiej znasz język, tym łatwiej będzie Ci rozpoznać kolokacje. Dlatego ważne jest, aby stale pracować nad słownictwem, gramatyką i zrozumieniem kontekstu.

Częstotliwość występowania

Kolokacje są często używane w mowie potocznej i pisemnej. Jeśli zauważasz, że dwa słowa występują razem częściej niż inne kombinacje, istnieje duża szansa, że są to kolokacje.

Intuicja językowa

Osoby, które dłużej uczą się języka, zaczynają rozwijać intuicję językową. To oznacza, że mogą „czuć”, które połączenia słów są poprawne, a które nie. Aby rozwijać intuicję językową, warto czytać, słuchać i mówić w języku obcym jak najwięcej.

Korzystanie z korpusów językowych

Korpusy językowe to duża baza danych zawierająca autentyczne teksty w danym języku. Przeszukując korpusy, można sprawdzić, czy dane połączenie słów jest powszechne i czy występuje jako kolokacja. Przykładem korpusu języka angielskiego jest British National Corpus (BNC) lub Corpus of Contemporary American English (COCA).

Korzystanie z korpusów językowych

Słowniki kolokacji

Istnieją specjalne słowniki kolokacji w języku angielskim, które zawierają listy powszechnie używanych kolokacji. Korzystając z takich słowników, można sprawdzić, czy dane połączenie słów jest kolokacją czy nie.

Pamiętaj, że nauka rozpoznawania kolokacji wymaga czasu i praktyki. Im więcej będziesz czytać, słuchać i mówić w języku obcym, tym łatwiej będzie Ci zauważać i rozumieć kolokacje.

Kolokacje w angielskim na różnych poziomach według CEFR

Zastanawiasz się, jak prezentują się kolokacje w języku angielskim na różnych poziomach zaawansowania według Skali Europejskiej (CEFR)? Przykłady kolokacji przypisanych do danego poziomu znajdziesz poniżej.

 • Poziom A1-A2: „make a mistake” – „popełnić błąd”; „take a shower” – „wziąć prysznic”.
 • Poziom B1-B2: „commit a crime” – „popełnić przestępstwo”; „achieve a goal” – „osiągnąć cel”.
 • Poziom C1-C2: „conduct a survey” – „przeprowadzić ankietę”; „preserve the environment” – „chronić środowisko”.

Kolokacje po angielsku w cytatach znanych osób i popkulturze

W zrozumieniu, co to jest kolokacja w angielskim i jaką rolę odgrywa w tym języku, pomaga „rzut oka” na literaturę i popkulturę. Przyjrzyj się kilku poniższym przykładom i zobacz, jak wszechobecne są kolokacje w angielskim.

 1. Znany cytat Martina Luthera Kinga Jr. używa kolokacji „have a dream”: „I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character”. („Mam marzenie, że moje czworo dzieci będą kiedyś żyły w kraju, w którym nie będą oceniane przez kolor swojej skóry, ale przez treść swojego charakteru.”).
 2. Tytuł popularnej piosenki Beatlesów, „Let It Be”, jest przykładem kolokacji (Pozwól, że to będzie).
 3. Tytuł filmu „Catch Me If You Can” (Złap mnie, jeśli potrafisz) również zawiera kolokację.
 4. Znany cytat Mahatmy Gandhiego zawiera kolokację „make a difference”: „Be the change you wish to see in the world.” („Bądź zmianą, którą chciałbyś zobaczyć na świecie.”).
 5. Tytuł piosenki Whitney Houston, „I Will Always Love You” (Będę Cię zawsze kochać), jest przykładem kolokacji werbalnej (will always love).
 6. Tytuł książki George’a Orwella, „Animal Farm” (Folwark zwierzęcy), zawiera kolokację przymiotnikową (animal + farm).
 7. W słynnym cytacie Ernesta Hemingwaya użyto kolokacji „grace under pressure”: „Courage is grace under pressure.” („Męstwo to gracja pod presją.”).
 8. Tytuł filmu „Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Wieczny blask czystego umysłu) zawiera kolokacje „eternal sunshine” (wieczne słońce) oraz „spotless mind” (czysty umysł).
 9. Tytuł piosenki Queen, „Bohemian Rhapsody” (Bohema), zawiera kolokację przymiotnikową (bohemian + rhapsody).
 10. Tytuł książki Jane Austen, „Pride and Prejudice” (Duma i uprzedzenie), zawiera kolokację przymiotnikową (pride + prejudice).

Kolokacje są wszędzie wokół nas, zarówno w języku potocznym, jak i w kulturze masowej. Zwracając uwagę na te przykłady, możemy lepiej pojąć, jak kolokacje funkcjonują w rzeczywistych kontekstach, co ułatwi nam ich naukę i zastosowanie w praktyce.

Dlaczego nauka kolokacji jest ważna?

Wiedza na temat tego, co to są kolokacje w języku angielskim, nie wystarczy do sprawnego posługiwania się nią. Swoboda w tym zakresie ma jednak istotne znaczenie. Z jakich powodów nauka kolokacji po angielsku jest ważna?

Naturalność

Opanowanie właściwych kolokacji sprawia, że Twoja wypowiedź brzmi bardziej naturalnie i poprawnie, ponieważ jest to sposób, w jaki native speakerzy posługują się językiem. Kolokacje to zgrane pary słów, które występują razem częściej niż inne kombinacje. Dlatego ich znajomość wpływa na to, jak autentycznie brzmi nasza komunikacja. Ucząc się kolokacji, będziesz lepiej zrozumiany przez innych, a Twoje wypowiedzi będą brzmieć pewniej i bardziej profesjonalnie.

Płynność

Znajomość kolokacji pozwala na szybsze i sprawniejsze formułowanie myśli, co przekłada się na większą płynność w mówieniu. Dzięki znajomości typowych połączeń słów, łatwiej jest spontanicznie tworzyć zdania i wyrażać swoje myśli. Dodatkowo, im więcej kolokacji opanujesz, tym mniej czasu spędzisz na dobieraniu odpowiednich słów podczas rozmowy, co z kolei zwiększy Twoją pewność siebie w komunikacji.

Zrozumienie

Dobre opanowanie kolokacji ułatwia zrozumienie mówionego i pisanego języka, gdyż wiele z nich ma swoje specyficzne znaczenia. Kolokacje są często używane w różnych kontekstach, takich jak artykuły, filmy, rozmowy czy wiadomości. Niektóre z nich mogą mieć idiomatyczne czy kulturowe podłoże, co sprawia, że ich dosłowne tłumaczenie na inny język może być mylące. Znajomość kolokacji pozwala na lepsze zrozumienie niuansów języka i szybsze przyswajanie informacji, co jest kluczowe dla opanowania języka obcego na wyższym poziomie.

Jak efektywnie uczyć się kolokacji?

Aby nauczyć się rozpoznawać kolokacje krok po kroku, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Zapoznaj się z rodzajami kolokacji

Naucz się różnych rodzajów kolokacji, takich jak kolokacje werbalne (czasownik + rzeczownik), kolokacje przymiotnikowe (przymiotnik + rzeczownik) czy kolokacje adwerbialne (przysłówek + przymiotnik). Wiedza o rodzajach kolokacji ułatwi ich rozpoznawanie w tekście.

Czytaj i słuchaj

Praktyka czyni mistrza. Im więcej będziesz czytać i słuchać w języku obcym, tym łatwiej będzie Ci zauważać kolokacje. Zwracaj uwagę na powtarzające się połączenia słów w różnych kontekstach, takich jak artykuły, książki, rozmowy czy piosenki.

Podkreślaj i zapisuj

Gdy czytasz tekst w języku obcym, zwracaj uwagę na wyrażenia, które wydają się być kolokacjami. Podkreśl je lub zapisz w oddzielnym notatniku, aby móc się do nich wrócić i je przeanalizować.

Sprawdź w słownikach kolokacji

Jeśli nie jesteś pewien, czy dane połączenie słów jest kolokacją, sprawdź je w słownikach kolokacji lub korpusach językowych. Dzięki temu upewnisz się, czy masz do czynienia z kolokacją, czy tylko przypadkowym połączeniem słów.

Uczyń kolokacje częścią nauki słownictwa

W miarę jak będziesz zdobywać nowe słownictwo, staraj się uczyć także kolokacji związanych z tymi słowami. Tworzenie list czy kart do nauki z kolokacjami może być pomocne w utrwalaniu ich w pamięci.

Analizuj kontekst

Kolokacje często mają specyficzne znaczenia w zależności od kontekstu, w jakim występują. Staraj się zrozumieć, dlaczego dane słowa występują razem, i jak zmienia się ich znaczenie w różnych sytuacjach.

Ćwicz

Ćwicz

Praktykuj tworzenie własnych zdań z wykorzystaniem kolokacji. To świetny sposób na utrwalenie ich w pamięci i sprawdzenie, czy rozumiesz ich znaczenie oraz zastosowanie.

Pamiętaj, że nauka rozpoznawania kolokacji wymaga czasu i praktyki. Im więcej będziesz się uczyć, czytać i słuchać w języku obcym, tym łatwiej będzie Ci zauważać i rozumieć kolokacje. Musisz wykazać się cierpliwością i konsekwencją

Strategie uczenia się kolokacji – jak je rozwijać?

W nauce kolokacji dużą rolę odgrywa przyjęcie odpowiedniej strategii. O czym warto pamiętać, aby czynić regularnie postęp?

Systematyczność

Aby skutecznie nauczyć się kolokacji, ważne jest, aby poświęcić codziennie kilka minut na ich naukę. Można to zrobić poprzez dodawanie nowych kolokacji do swojego słownika, korzystanie z aplikacji do nauki języka czy przeglądanie kart do nauki. Systematyczne podejście do nauki pozwoli Ci szybko zwiększyć swoje słownictwo i utrwalić zdobyte umiejętności.

Kontekst

Uczenie się kolokacji w kontekście pozwala lepiej je zapamiętać i zrozumieć ich znaczenie. Można to osiągnąć, czytając teksty, słuchając dialogów, piosenek czy oglądając filmy w języku angielskim. Staraj się zauważać i zapisywać kolokacje, które występują w różnych sytuacjach i kontekstach. Próba zrozumienia ich znaczenia w oparciu o otaczający je tekst pomoże w ich przyswojeniu.

Twórz własne przykłady

Kiedy nauczysz się nowej kolokacji, postaraj się stworzyć z nią własne zdanie. Praktyka ta sprawi, że łatwiej zapamiętasz nowe połączenia słów i będziesz w stanie zastosować je w praktyce. Dodatkowo, możesz poprosić znajomych czy nauczyciela, aby ocenili Twoje zdania i dali ewentualne sugestie poprawy.

Grupy tematyczne

Uczenie się kolokacji pogrupowanych tematycznie ułatwia ich przyswajanie. Można to osiągnąć, ucząc się kolokacji związanych z określonymi dziedzinami, takimi jak praca, podróże, jedzenie czy sport. Dzięki temu będziesz mógł skoncentrować się na konkretnej tematyce, co ułatwi naukę oraz pozwoli na lepsze zrozumienie i zapamiętanie nowych pojęć.

Karty do nauki

Tworzenie własnych kart do nauki kolokacji (na kartkach lub w aplikacji) to świetna metoda na utrwalenie wiedzy. Możesz na nich zapisywać nowe kolokacje, ich tłumaczenia oraz przykłady zdań. Regularne przeglądanie kart, stosując metodę powtarzania rozłożonego w czasie (tj. przeglądanie kart w różnych odstępach czasu), pozwoli na lepsze utrwalenie i opanowanie kolokacji.

Co to są kolokacje w języku angielskim? Podsumowanie

Przedstawiliśmy dzisiaj odpowiedź na pytanie o to, co to jest kolokacja w angielskim i udowodniliśmy, że nauka kolokacji to kluczowy element opanowania języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania. Pozwala na naturalne i płynne komunikowanie się oraz zrozumienie mówionego i pisanego języka. Pamiętaj o regularności, kontekście i twórczym podejściu do nauki, a osiągnięcie biegłości językowej stanie się znacznie łatwiejsze.

Jeśli chcesz rozwijać się językowo, także w obszarze systematycznego przyswajania nowych kolokacji, to zachęcania do skorzystania z kursu w szkole języka angielskiego noProblem. Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Angielski Lublin to nowoczesne kursy prowadzone przez internet, co pozwala uczestniczyć w nich słuchaczom z dowolnego miasta w Polsce. U nas nie spotkasz się z nudnymi podręcznikami czy kserówkami pełnymi gramatyki! Angielski online w noProblem to zajęcia nastawione na konwersacje, dzięki czemu będziesz mieć okazję do przełamania swoich barier językowych i nabrania płynności w mówieniu. Kursy językowe prowadzą u nas wykwalifikowani native speakerzy i lektorzy polskojęzyczni, którzy nauczą Cię sprawnego formułowania myśli w języku obcym oraz szybkiego reagowania w trakcie konwersacji.

Co to są kolokacje w języku angielskim? Podsumowanie

Angielski online dla dorosłych odbywa się u nas na różnych poziomach zaawansowania (uczymy także „od zera”!), więc bez problemu odnajdziesz się na zajęciach, niezależnie od Twojej aktualnej znajomości języka. Warto dodać, że możesz dopasować do swoich potrzeb także tryb zajęć – oferujemy zarówno angielski w grupie, prowadzony w małych zespołach do 5 osób, jak i indywidualny kurs języka angielskiego online, podczas którego uwaga lektora jest w stu procentach skoncentrowana na Tobie. W ofercie noProblem znajdują się również innego rodzaju kursy, takie jak angielski dla firm czy specjalistyczne kursy języka angielskiego, gdzie będziesz mógł lub mogła szlifować swój np. angielski biznesowy. Zapisz się na zajęcia w noProblem, a przekonasz się, że nauka angielskiego, w tym także funkcjonujących w nim kolokacji, może być przyjemna i skuteczna!

Z pewnością nie masz już wątpliwości, co to są kolokacje w języku angielskim, dlatego chcemy Ci życzyć dużo radości z odkrywania ich fascynującego świata oraz powodzenia w dalszej nauce języka angielskiego! Mamy nadzieję, że pomoże Ci w tej drodze mały bonus, który przygotowaliśmy poniżej.

Bonus – popularne kolokacje w języku angielskim

Prezentujemy listę najczęściej spotykanych kolokacji w języku angielskim z czasownikami.

 • Kolokacje z „do”

– do homework (odrabiać pracę domową)

– do business (prowadzić biznes)

– do the laundry (robić pranie)

– do the dishes (zmywać naczynia)

– do exercise (ćwiczyć)

 • Kolokacje z „make”

– make a decision (podjąć decyzję)

– make friends (zawierać przyjaźnie)

– make progress (robić postępy)

– make a mistake (popełnić błąd)

– make money (zarabiać pieniądze)

 • Kolokacje z „have”

– have a shower (brać prysznic)

– have a break (zrobić przerwę)

– have a drink (wypić coś)

– have a party (urządzać imprezę)

– have a look (rzucić okiem)

 • Kolokacje z „take”

– take a break (zrobić sobie przerwę)

– take a walk (pójść na spacer)

– take a seat (zająć miejsce)

– take a photo (zrobić zdjęcie)

– take a risk (podjąć ryzyko)

 • Kolokacje z przyimkami

– afraid of (bać się)

– look for (szukać)

– agree with (zgadzać się z)

– rely on (polegać na)

– listen to (słuchać)

 • Kolokacje z „for”

– search for (szukać)

– apologize for (przepraszać za)

– prepare for (przygotowywać się na)

– pay for (płacić za)

– care for (troszczyć się o)

 • Kolokacje z „with”

– deal with (radzić sobie z)

– help with (pomagać w)

– cope with (zmagać się z)

– agree with (zgadzać się z)

– fall in love with (zakochać się w)

 • Kolokacje z „on”

– count on (liczyć na)

– work on (pracować nad)

– focus on (skupiać się na)

– depend on (zależeć od)

– congratulate on (gratulować)

 • Kolokacje z „to”

– listen to (słuchać)

– talk to (rozmawiać z)

– get used to (przyzwyczajać się do)

– belong to (należeć do)

– look forward to (nie móc się doczekać)

Wiedza na temat kolokacji pozwala na lepsze zrozumienie i płynne posługiwanie się językiem angielskim. Znajomość tych stałych połączeń słów ułatwia także komunikację z innymi użytkownikami języka.

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *