Jak napisać CV po angielsku?

Jeśli planujesz karierę w międzynarodowej firmie lub chcesz pracować z językiem obcym, to informacje na temat tego, jak napisać CV po angielsku z pewnością Ci się przydadzą. W przypadku dzisiejszego, zglobalizowanego rynku pracy, umiejętność napisania curriculum vitae po angielsku jest niezbędna. Dobrze napisane CV może być kluczem do sukcesu w zdobyciu wymarzonej posady w organizacji działającej także poza Polską. W tym artykule przedstawiamy porady ekspertów oraz wskazówki odnośnie tego, jak napisać dobre CV po angielsku, aby przyciągnąć uwagę pracodawców i zwiększyć swoje szanse na sukces zawodowy.

Jak napisać CV po angielsku? Zacznij od researchu

Zanim przystąpisz do tworzenia swojego angielskiego CV, powinieneś/powinnaś zrozumieć oczekiwania branży i firmy, w której zamierzasz pracować. Dokonaj analizy ogłoszenia o pracę i zidentyfikuj kluczowe słowa oraz umiejętności, które są wymagane. Dobrze jest również sprawdzić strukturę i format CV używane w danym kraju, gdyż nie zawsze polskie CV wygląda tak samo jak to, którego potrzebujesz.

Jak napisać CV po angielsku? Zacznij od researchu

Skuteczne CV – jak napisać po angielsku taki dokument? Zadbaj o strukturę i format CV

Zacznij od nadania swojemu CV w języku angielskim przejrzystej i logicznej struktury. Podstawowy wzór CV powinien zawierać następujące sekcje:

 • Dane osobowe (Personal Details),
 • Profil zawodowy (Professional Profile),
 • Doświadczenie zawodowe (Work Experience),
 • Wykształcenie (Education),
 • Umiejętności (Skills),
 • Dodatkowe informacje (Additional Information).

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik rekrutacji, rozważ dodanie kilku dodatkowych sekcji, które mogą wzbogacić Twoje CV:

 • Osiągnięcia (Achievements),
 • Języki obce (Languages),
 • Szkolenia i certyfikaty (Training and Certifications),
 • Wolontariat (Volunteering),
 • Zainteresowania i hobby (Interests and Hobbies),
 • Referencje (References).

Dane osobowe

W tej sekcji zamieść swoje: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku życiorysu po angielsku, nie jest wymagane umieszczanie zdjęcia ani informacji o stanie cywilnym czy wieku.

Profil zawodowy

Profil zawodowy to krótkie streszczenie Twojego doświadczenia, umiejętności i celów zawodowych. W CV po angielsku, można użyć pierwszej osoby, ale należy pominąć zaimek „I”. Warto poświęcić czas na stworzenie mocnego profilu zawodowego, ponieważ to on przyciąga uwagę rekrutera na pierwszy rzut oka.

Zastanawiasz się, jak napisać CV po angielsku i potrzebne Ci są przykłady zwrotów, których możesz użyć przy konstruowaniu swojego profilu zawodowego? Poniżej prezentujemy kilka przydatnych zwrotów, które możesz wykorzystać lub dostosować do tego punktu.

 • Highly motivated and results-driven professional with over five years of experience in marketing.
 • Skilled project manager with a proven track record in delivering successful projects on time and within budget.
 • Creative graphic designer with a passion for creating visually appealing designs.

Doświadczenie zawodowe

W tej sekcji, opisz swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe w odwrotnej kolejności chronologicznej, zaczynając od ostatniego stanowiska. Podaj nazwę stanowiska, daty zatrudnienia, nazwę firmy i jej lokalizację. Następnie, opisz swoje obowiązki i osiągnięcia na każdym stanowisku, używając aktywnych czasowników, takich jak „koordynował”, „zarządzał” czy „wdrażał”.

Jak zrobić CV po angielsku, żeby pozytywnie wyróżniało się spośród innych życiorysów, czekających na biurku potencjalnego pracodawcy? Staraj się dostosować te informacje do wymagań ogłoszenia o pracę, podkreślając te doświadczenia i osiągnięcia, które są szczególnie istotne dla firmy, do jakiej aplikujesz. Istnieje ogólna zasada, że dopasowanie CV do oczekiwań pracodawcy może zwiększyć szanse na sukces w procesie rekrutacyjnym. Pracodawcy są bardziej skłonni do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, jeśli jego CV wyraźnie pokazuje, że posiada umiejętności i doświadczenie odpowiadające wymaganiom określonym w ogłoszeniu o pracę. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co jest wymagane w danym ogłoszeniu i dostosować swoje CV, aby lepiej oddać te kwalifikacje i doświadczenia.

Doświadczenie zawodowe

Jakich zwrotów możesz użyć lub dostosować do tego punktu?

 • Managed a team of 15 sales representatives, increasing sales by 25% over a one-year period.
 • Implemented a new inventory management system, reducing costs by 15%.
 • Developed and executed marketing campaigns that increased brand awareness and customer engagement.

Wykształcenie

Jak uzupełnić tę sekcję anglojęzycznego CV? Wymień swoje wykształcenie wyższe, średnie oraz wszelkie dodatkowe kursy i szkolenia, które ukończyłeś. Podaj nazwę uczelni, kierunek, stopień oraz daty uczęszczania. Jeśli masz niewielkie doświadczenie zawodowe, możesz też opisać swoje projekty lub prace dyplomowe, które są istotne dla oferowanej pozycji.

Sprawdź przykładowe zwroty, które możesz wykorzystać lub dostosować do tego punktu.

 • Bachelor of Science in Computer Science, XYZ University, 2015-2018.
 • Completed a six-month internship at ABC Corporation, where I gained valuable experience in software development.
 • Attended a two-week intensive course in digital marketing, earning a certification in Google Analytics.

Umiejętności

Kolejny ważna informacja w kontekście tego, jak napisać CV w języku angielskim. Podaj swoje umiejętności techniczne, językowe oraz miękkie, które są istotne dla stanowiska, na które aplikujesz. Umiejętności warto przedstawić w formie listy, podkreślając te, które są wymienione w ogłoszeniu o pracę. Jeśli posiadasz certyfikaty potwierdzające swoje kompetencje, nie zapomnij o nich wspomnieć.

Potrzebujesz przykładowych zwroty, których możesz użyć lub dostosować do tego punktu? Skorzystaj z tych zaprezentowanych poniżej.

 • Proficient in Microsoft Office Suite, including Excel, Word, and PowerPoint.
 • Fluent in English and Spanish, with intermediate proficiency in French.
 • Excellent communication and interpersonal skills.

Dodatkowe informacje

Jak napisać angielskie CV, które zainteresuje rekrutera? Uzupełnij sekcję z dodatkowymi informacjami. Możesz w niej umieścić swoje zainteresowania, organizacje pozarządowe, w które się angażujesz, czy wyróżnienia i nagrody, jakie otrzymałeś. Pamiętaj jednak, aby przedstawiać tylko te informacje, które są istotne dla stanowiska, na które aplikujesz.

 • Osiągnięcia (Achievements)

Starając się o pracę w firmie zagranicznej, warto przedstawić swoje kluczowe osiągnięcia, które mają istotne znaczenie w kontekście danego stanowiska. Bądź konkretny i używaj, jeśli to możliwe, liczb oraz danych, np. „zwiększyłem sprzedaż o 20% w ciągu 6 miesięcy” („increased sales by 20% within 6 months”). Skup się na wynikach, pokazując, jak Twoje działania wpłynęły na sukces firmy lub projektu. Używaj mocnych czasowników, takich jak „zainicjowałem” („initiated”) czy „zreorganizowałem” („reorganized”), i zachowaj chronologię, ukazując rozwój Twoich umiejętności i doświadczenia.

 • Języki obce (Languages)

Jeśli znasz dodatkowe języki, to warto uwzględnić tę informację w swoim CV angielskim. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak rozbudować tę sekcję.

 1. Określ swoje poziomy biegłości: przy opisie kompetencji językowych, warto użyć ogólnie przyjętej skali, takiej jak Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), który pozwala na określenie poziomu znajomości języka od A1 (podstawowy) do C2 (zaawansowany). Podając swój poziom biegłości, ułatwiasz pracodawcy ocenę Twoich umiejętności językowych.
 2. Wymień języki, którymi się posługujesz: wypisz wszystkie języki, którymi władasz, nawet jeśli nie są one bezpośrednio związane z oferowaną pracą. Znajomość dodatkowych języków może być atutem, zwłaszcza w firmach międzynarodowych.
 3. Podkreśl doświadczenie związane z językami: jeśli posiadasz doświadczenie zawodowe związane z używaniem języków obcych, np. tłumaczenie, nauczanie czy praca w międzynarodowym środowisku, warto to podkreślić w swoim CV. Może to być dodatkowy atut dla potencjalnego pracodawcy.
 4. Uwzględnij certyfikaty i egzaminy: jeśli posiadasz certyfikaty językowe, takie jak TOEFL, IELTS czy DELE, warto je wymienić w swoim CV. Świadectwa te potwierdzają Twoją znajomość danego języka i mogą zwiększyć Twoje szanse na zatrudnienie.

Pamiętaj, że podanie swoich kompetencji językowych w CV może przyczynić się do tego, że zostaniesz postrzegany jako kandydat z większym potencjałem, zwłaszcza jeżeli ubiegasz się o pracę w międzynarodowych firmach lub stanowiskach, które wymagają kontaktów z zagranicznymi klientami czy partnerami.

 • Szkolenia i certyfikaty (Training and Certifications)

Jeśli szukasz informacji na temat tego, jak napisać CV po angielsku i spojrzysz na wzór CV dobrego kandydata, to z pewnością zauważysz w nim różnego rodzaju szkolenia oraz certyfikaty. Dlatego wymień wszelkie dodatkowe kursy, szkolenia lub certyfikaty, które ukończyłeś i które są istotne dla branży, miejsca pracy lub stanowiska, na które aplikujesz. Jak to zrobić prawidłowo?

 1. Podaj nazwę certyfikatu lub szkolenia: wpisz pełną nazwę kursu, szkolenia lub certyfikacji, aby pracodawca mógł łatwo zrozumieć, czym się zajmowałeś.
 2. Określ organizację lub instytucję: warto wymienić instytucję lub organizację, która przeprowadziła szkolenie lub wydała certyfikat, aby podkreślić wiarygodność i prestiż uzyskanego tytułu.
 3. Wskazówka czasu: jeśli ukończyłeś szkolenie lub otrzymałeś certyfikat w ostatnich latach, warto podać datę ukończenia, aby pokazać, że Twoje umiejętności są aktualne.
 4. Opisz zdobyte umiejętności: krótko opisz umiejętności, które nabyłeś podczas szkolenia lub kursu. Skoncentruj się na tych, które są najbardziej istotne dla stanowiska, na które aplikujesz.
 5. Uporządkuj ważne certyfikaty: jeśli posiadasz wiele certyfikatów, szkoleń i kursów, warto je uporządkować według ich znaczenia dla danej pracy. Skup się na tych, które mają największe znaczenie dla Twojego potencjalnego pracodawcy.

Włączanie szkoleń i certyfikacji do swojego CV może zwiększyć Twoje szanse na sukces w procesie rekrutacyjnym, ponieważ pokazuje, że jesteś zaangażowany w rozwój osobisty i zawodowy, a także posiadasz umiejętności, które są pożądane w danej branży lub na danym stanowisku.

 • Wolontariat (Volunteering)

Innym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, gdy zastanawiamy się, jak zrobić CV po angielsku, są wolontariaty. Dobrze jest uwzględnić doświadczenie w pracy wolontariackiej w swoim CV, gdyż przekłada się to na pozytywny wizerunek kandydata. W jaki sposób to zrobić?

 1. Podaj organizacje, dla których pracowałeś jako wolontariusz, wraz z nazwą i miejscem działania.
 2. Określ czas trwania wolontariatu – podaj okres, przez który byłeś zaangażowany w daną organizację lub projekt, aby pokazać stopień Twojego zaangażowania.
 3. Opisz swoje role i obowiązki (wyjaśnij, jakie były Twoje zadania i jak przyczyniłeś się do organizacji lub projektu; skup się na umiejętnościach i doświadczeniach, które są istotne dla stanowiska, na które aplikujesz). Jeśli Twoje działania jako wolontariusz przyniosły konkretne korzyści lub osiągnięcia, warto je wymienić, aby podkreślić Twoją wartość jako kandydata.

Umieszczenie doświadczeń z wolontariatu w CV pokazuje Twoje zaangażowanie społeczne, zdolność do pracy zespołowej, umiejętności interpersonalne oraz chęć poszerzania własnych kompetencji. Działa to na korzyść Twojego wizerunku w oczach potencjalnego pracodawcy.

 • Zainteresowania i hobby (Interests and Hobbies)

Mimo że ta sekcja nie jest formalnie wymagana, to może przyczynić się do wyróżnienia Twojego CV. Podaj zainteresowania i hobby, które:

 1. są istotne dla pracy (wymień te, które mają związek z branżą lub stanowiskiem, na jakie aplikujesz, aby podkreślić swoje zaangażowanie i pasje zawodowe),
 2. pokazują umiejętności (wybierz te, które mogą świadczyć o Twoich umiejętnościach przydatnych w pracy, np. związane z komunikacją, kreatywnością czy zarządzaniem),
 3. charakteryzują osobowość (podając zainteresowania, które oddają Twoją osobowość, pozwolisz potencjalnemu pracodawcy poznać Cię lepiej, co może ułatwić nawiązanie relacji).

Pamiętaj, aby skupić się na tych zainteresowaniach i hobby, które są istotne dla pracy, ale także mogą pokazać Twoją osobowość i pasje, dzięki czemu staniesz się bardziej interesującym kandydatem dla potencjalnych pracodawców.

 • Referencje (References).

Przydatną sekcją, o której warto wspomnieć, gdy omawiamy to, jak napisać dobre CV po angielsku, są „Referencje”. Zamieść w tej sekcji dane kontaktowe (imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail) osób, które mogą wystawić Ci rekomendacje i potwierdzić Twoje kompetencje oraz doświadczenie zawodowe. Przed dodaniem takiej informacji, upewnij się, że osoby te wyraziły zgodę na udzielenie referencji na Twoją rzecz. Możesz również napisać „Referencje dostępne na żądanie” i przekazać te informacje później, gdy zostaniesz o nie poproszony przez potencjalnego pracodawcę. Ta praktyka pozwala uniknąć niepotrzebnych kontaktów z referencjami przed czasem, jednocześnie chroniąc ich prywatność.

Poniżej przygotowaliśmy przykładowe zwroty, których możesz użyć lub dostosować do tego punktu.

 • Volunteer at a local animal shelter, providing care and support for abandoned animals.
 • Awarded „Employee of the Year” in 2020 for outstanding performance and dedication to the team.

Jak długie powinno być CV w języku angielskim?

Ważną kwestią w kontekście tego, jak napisać CV w języku angielskim, jest długość takiego dokumentu. Powinna być ona odpowiednio dostosowana do Twojego doświadczenia zawodowego. Dla osób z mniejszym doświadczeniem zawodowym, idealna długość CV to jedna strona. Osoby z większym doświadczeniem mogą rozważyć dwustronicowe CV, jednak nie przekraczaj trzech stron.

Jak długie powinno być CV w języku angielskim?

Profesjonalne CV po angielsku – dobierz odpowiedni styl językowy

Jak napisać angielskie CV? Używaj prostego i klarownego języka. Unikaj skomplikowanych zwrotów czy żargonu branżowego. Staraj się wykorzystywać aktywne czasowniki oraz konkretne przykładów, aby opisać swoje doświadczenie i osiągnięcia. Pamiętaj o sprawdzeniu gramatyki, ortografii oraz ewentualnych literówek czy przypadkowych polskich znaków – przeczytaj dokument ponownie, aby uniknąć błędów, które mogą zaszkodzić Twojej wiarygodności.

Stwórz CV dostosowane do stanowiska, na które aplikujesz

Dostosuj swoje CV do każdego stanowiska, o które się starasz. Staraj się podkreślić te elementy swojego doświadczenia i umiejętności, które są szczególnie istotne dla oferowanej posady. Warto też dostosować słownictwo użyte w CV do ogłoszenia o pracę, używając tych samych kluczowych słów i fraz.

Dobre CV po angielsku – jak je napisać? Podsumowanie

Aby napisać skuteczne CV po angielsku, warto zastosować się do porad ekspertów i wskazówek przedstawionych w tym artykule. Pamiętaj o przygotowaniu, biorąc pod uwagę oczekiwania branży i firmy, na którą aplikujesz, oraz o dostosowaniu swojego CV do konkretnego stanowiska. Zachowaj przejrzystą i logiczną strukturę, używaj prostego i klarownego języka oraz starannie opisz swoje doświadczenie, umiejętności i osiągnięcia.

Oprócz tego, nie zapomnij o sprawdzeniu gramatyki i ortografii oraz o przestrzeganiu odpowiedniej długości CV. Dzięki tym poradom i wskazówkom, będziesz mógł stworzyć profesjonalnie wyglądające CV po angielsku, które przyciągnie uwagę pracodawców i zwiększy Twoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy.

Warto też pamiętać o przygotowaniu listu motywacyjnego, który idealnie uzupełni Twoje CV. W liście motywacyjnym opisz, dlaczego jesteś idealnym kandydatem na dane stanowisko, jakie wartości możesz wnosić do firmy oraz jakie są Twoje długoterminowe cele zawodowe. Pamiętaj, że list motywacyjny powinien być spójny z CV i również dostosowany do konkretnego ogłoszenia o pracę.

W końcu, przygotuj się na ewentualne rozmowy kwalifikacyjne. Pracodawcy często przeprowadzają rozmowy przez telefon lub wideokonferencję, szczególnie w międzynarodowych firmach. Upewnij się, że jesteś przygotowany do odpowiedzi na typowe pytania rekrutacyjne oraz do prezentowania swojego doświadczenia i umiejętności w języku angielskim.

Dobre CV po angielsku – jak je napisać? Podsumowanie

Czujesz, że komunikacja w języku angielskim nie jest Twoim atutem? Angielski online dla dorosłych w noProblem pomoże Ci to zmienić! U nas nie będziesz uczyć się z klasycznych podręczników czy uzupełniać stosów gramatycznych kserówek. Nasz angielski online prowadzimy zgodnie z autorskimi, innowacyjnymi metodami, dzięki którym zrozumiesz mechanizmy rządzące językiem angielskim i zaczniesz wykorzystywać to w praktyce do sprawnej komunikacji i bezproblemowego formułowania swoich myśli. W zależności od Twoich preferencji możesz zapisać się na angielski w grupie lub indywidualny kurs angielskiego online. Jeśli zależy Ci na przygotowaniu się konkretnie pod rozmowę kwalifikacyjną, o której wiesz z wyprzedzeniem, to odpowiednim wyborem dla Ciebie będzie intensywny kurs języka angielskiego. Nasi doświadczeni lektorzy polskojęzyczni i wykwalifikowani native speakerzy sprawią, że na propozycję rozmowy po angielsku, będziesz z uśmiechem na ustach odpowiadać: noProblem!

W naszej ofercie znajdują się również inne wartościowe kursy językowe, w tym m.in.:

Dużą zaletą szkoły noProblem jest to, że zajęcia prowadzi przez Internet, dzięki czemu możesz korzystać z usługi angielski Lublin, mieszkając w innej części kraju.

Na koniec chcemy Ci życzyć powodzenia w poszukiwaniu pracy! Stosując się naszych porad, z pewnością zwiększysz swoje szanse na sukces zawodowy w międzynarodowym środowisku.

P.S Zapoznaj się z małym bonusem, który dla Ciebie przygotowaliśmy!

Bonus – lista najbardziej przydatnych zwrotów i konstrukcji do napisania CV po angielsku

 1. Highly motivated and results-driven
 2. Skilled in (umiejętność)
 3. Proven track record in (obszar osiągnięć)
 4. Over (liczba) years of experience in (branża lub dziedzina)
 5. Proficient in (umiejętność techniczna)
 6. Completed a (rodzaj) course in (temat kursu)
 7. Gained valuable experience in (dziedzina)
 8. Implemented a new (system/strategia/metoda)
 9. Increased (wynik) by (procent)
 10. Developed and executed (projekt lub kampania)
 11. Fluent in (język)
 12. Excellent (umiejętność miękka)
 13. Volunteer at (organizacja lub wydarzenie)
 14. Awarded (nagroda lub wyróżnienie) for (przyczyna)

Korzystając z tych zwrotów i konstrukcji, będziesz mógł/mogła stworzyć profesjonalne i skuteczne CV po angielsku, które przyciągnie uwagę pracodawców i pomoże Ci zdobyć wymarzoną pracę.

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *