Jeśli chcemy umiejętnie stosować przysłówki częstotliwości w angielskim, musimy wiedzieć, kiedy i gdzie stawiamy tego typu wyrazy. Aby łatwiej nam przyszło zrozumienie tego zagadnienia, wyjaśnijmy, czym właściwie są przysłówki częstotliwości. To niewielkie słowa, które pełnią ważną rolę w codziennej komunikacji, pozwalając nam precyzyjnie określić, jak często coś się dzieje. Odpowiadają właśnie na to fundamentalne pytanie: „jak często?”. W języku angielskim przysłówki takie jak „always” (zawsze), „never” (nigdy), „often” (często), „sometimes” (czasami), „rarely” (rzadko) i „hardly ever” (prawie w ogóle) są nie tylko powszechne, ale też niezwykle przydatne w codziennych rozmowach.

Dla polskich słuchaczy języka angielskiego, właściwe użycie tych przysłówków może być wyzwaniem, głównie ze względu na różnice w strukturze gramatycznej obu języków. W języku angielskim, miejsce przysłówka w zdaniu ma kluczowe znaczenie dla znaczenia wypowiedzi, co różni się od konstrukcji zdań w języku polskim. Dlatego zrozumienie, gdzie i jak stosować przysłówki częstotliwości w angielskim, jest niezbędne do płynnej i precyzyjnej komunikacji.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak i gdzie umieszczać przysłówki częstotliwości w języku angielskim. Zrozumienie tych zasad pomoże nie tylko unikać typowych błędów, ale także uczyni Twoją angielszczyznę bardziej naturalną i płynną. Będziemy analizować różne konteksty i przykłady, aby upewnić się, że ten ważny aspekt gramatyki stanie się dla Ciebie jasny i zrozumiały. Zapraszamy!

Podstawowe przysłówki częstotliwości

Przysłówki częstotliwości w języku angielskim to kluczowe elementy, które pozwalają nam wyrazić, jak często coś się dzieje. Ich zrozumienie i właściwe użycie jest niezbędne dla każdego, kto uczy się angielskiego. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej używanych przysłówków częstotliwości, wraz z przykładami, które pomogą zrozumieć ich zastosowanie.

1. Always (zawsze)

Używamy go, gdy coś ma charakter stały, jest zawsze prawdziwe lub zdarza się każdym razem. Na przykład:

 • I always drink coffee in the morning. (Zawsze piję kawę rano.)
 • She always arrives on time. (Ona zawsze przybywa na czas.)

2. Never (nigdy)

Stosujemy, gdy coś się nigdy nie zdarza. Jest to przeciwieństwo „always”. Przykłady:

 • I never eat fast food. (Nigdy nie jem fast foodów.)
 • He never forgets his friends’ birthdays. (On nigdy nie zapomina urodzin swoich przyjaciół.)

3. Often (często)

Używamy, gdy coś zdarza się regularnie, ale nie zawsze. Przykłady użycia:

 • I often go to the cinema. (Często chodzę do kina.)
 • They often have dinner in that restaurant. (Oni często jedzą kolację w tej restauracji.)

4. Sometimes (czasami)

Ten przysłówek stosujemy, gdy coś zdarza się od czasu do czasu, ale nie jest regularne. Przykłady:

 • Sometimes I read books before bed. (Czasami czytam książki przed snem.)
 • She sometimes works from home. (Ona czasami pracuje z domu.)

5. Rarely (rzadko)

Używamy „rarely”, gdy coś zdarza się nieczęsto. Jest to mniej intensywne niż „never”, ale wyraża niską częstotliwość. Przykładowe zdania:

 • I rarely eat sweets. (Rzadko jem słodycze.)
 • We rarely see each other now. (Teraz rzadko się widujemy.)

6. Hardly Ever (prawie nigdy)

To przysłówek używany w sytuacjach, gdy coś zdarza się bardzo rzadko lub jest bliskie niemożliwości. Wyraża on bardzo niską częstotliwość występowania danej czynności lub zdarzenia. Jest to forma wyrażenia niemal całkowitego braku, ale pozostawia miejsce na sporadyczne wyjątki. Przykłady użycia „hardly ever”:

 • I hardly ever eat seafood. (Prawie nigdy nie jem owoców morza.)
 • He hardly ever misses a day at the gym. (On prawie nigdy nie opuszcza dnia na siłowni.)

Użycie „hardly ever” sugeruje, że choć możliwe jest wystąpienie danej czynności, to zdarza się ona tak rzadko, że można ją uznać za wyjątek od reguły. Jest to przydatny w angielski przysłówek częstotliwości, gdy chcemy podkreślić rzadkość pewnych zdarzeń lub naszych działań bez stosowania absolutnego zaprzeczenia, jakie niesie ze sobą „never”.

Przysłówki częstotliwości w angielskim – gdzie stawiamy je w zdaniach?

Przysłówki częstotliwości w angielskim – gdzie stawiamy je w zdaniach?

Umiejscowienie przysłówków częstotliwości w zdaniu angielskim jest kluczowe dla poprawnej komunikacji. Ich pozycja może zmieniać znaczenie wypowiedzi, więc zrozumienie ogólnych zasad dotyczących ich umieszczania jest niezbędne. W tym segmencie omówimy, jak prawidłowo używać tych przysłówków, w zależności od typu czasownika w zdaniu.

1. Przed głównym czasownikiem

Z reguły przysłówki częstotliwości stawiamy przed głównym czasownikiem w zdaniu. Na przykład:

 • She often reads in the evening. (Ona często czyta wieczorem.)
 • They never watch TV in the morning. (Oni nigdy nie oglądają telewizji rano.)

2. Po czasowniku „to be”

Jeśli w zdaniu występuje czasownik „to be” (am, is, are, was, were), przysłówek umieszczamy po nim. Na przykład:

 • I am always on time. (Jestem zawsze na czas.)
 • He was never late for meetings. (On nigdy się nie spóźniał na spotkania.)

3. Z czasownikami modalnymi

W przypadku czasowników modalnych takich jak can, could, should, will, przysłówek stawiamy między czasownikiem modalnym a głównym czasownikiem. Na przykład:

 • We can sometimes help you. (Możemy ci czasami pomóc.)
 • She should never ignore her health. (Ona nigdy nie powinna ignorować swojego zdrowia.)

4. Zdania złożone

W zdaniach złożonych przysłówek częstotliwości często umieszcza się na początku lub na końcu zdania dla dodania nacisku. Na przykład:

 • Sometimes, I go for a walk after dinner. (Czasami chodzę na spacer po kolacji.)
 • I go for a walk after dinner, sometimes. (Chodzę na spacer po kolacji, czasami.)

Używanie przysłówków częstotliwości po angielsku – specjalne przypadki i wyjątki

W nauce języka angielskiego, jak w każdym języku, istnieją wyjątki od zasad, które mogą wydawać się skomplikowane, ale są kluczowe dla płynności i precyzji w komunikacji. W przypadku przysłówków częstotliwości, te wyjątki mogą dotyczyć różnych kontekstów i struktur zdań, szczególnie w połączeniu z czasownikami modalnymi. W tym segmencie przyjrzymy się kilku specyficznym przypadkom, które mogą sprawiać trudności polskim uczniom angielskiego.

1. Użycie przysłówków z czasownikami modalnymi

Czasowniki modalne takie jak can, could, may, might, must, shall, should, will i would, wprowadzają dodatkową złożoność w umieszczaniu przysłówków częstotliwości. Zasadniczo, przysłówek częstotliwości umieszczamy między czasownikiem modalnym a głównym czasownikiem. Przykłady:

 • You should always check your emails in the morning. (Powinieneś zawsze sprawdzać swoje e-maile rano.)
 • They can often be found at the library. (Ich często można znaleźć w bibliotece.)

2. Przysłówki z czasownikami frazowymi

W przypadku czasowników frazowych (phrasal verbs), które składają się z czasownika i przyimka lub przysłówka, przysłówek częstotliwości może być umieszczony przed całą frazą lub między jej elementami. Na przykład:

 • He usually gets up early in the morning. (On zwykle wstaje wcześnie rano.)
 • She has never given up on her dreams. (Ona nigdy nie zrezygnowała ze swoich marzeń.)

3. Wyjątki w zdaniach pytających i przeczących

W zdaniach pytających i przeczących, kolejność słów może się zmienić. Przysłówki częstotliwości po angielsku zwykle umieszcza się po podmiocie w zdaniach pytających, a przed głównym czasownikiem w zdaniach przeczących. Przykłady:

 • Do you often go to the gym? (Czy często chodzisz na siłownię?)
 • I don’t usually eat breakfast. (Ja zwykle nie jem śniadania.)

4. Specjalne przypadki z „always”

Angielski przysłówek częstotliwości „always” w połączeniu z czasownikami w czasie Present Continuous może wyrażać irytację lub frustrację. Na przykład:

 • You are always leaving your clothes on the floor! (Ty zawsze zostawiasz swoje ubrania na podłodze!)

Przysłówki częstotliwości po angielsku i po polsku – porównanie

Przysłówki częstotliwości po angielsku i po polsku – porównanie

Zrozumienie różnic w zakresie tego, jak i gdzie używane są przysłówki częstotliwości w języku angielskim i polskim, jest kluczowe dla polskich słuchaczy uczących się angielskiego. Te subtelne różnice mogą wpłynąć na to, jak naturalnie i poprawnie brzmią nasze wypowiedzi w angielskim. Poniżej przedstawiamy główne różnice oraz porady, jak unikać typowych błędów.

Jakie są główne różnice w sposobie stosowania przysłówków częstotliwości w obu językach?

1. Pozycja przysłówka w zdaniu

W języku angielskim, przysłówki częstotliwości zazwyczaj umieszczamy przed głównym czasownikiem (oprócz czasownika „to be”, gdzie stawiamy je po czasowniku). W języku polskim, przysłówki te mogą być umieszczane na początku lub na końcu zdania, a ich pozycja jest bardziej elastyczna. Na przykład:

 • Angielski: I often go to the park. (Często chodzę do parku.)
 • Polski: Często chodzę do parku. / Chodzę do parku często.

2. Użycie z czasownikami modalnymi

W angielskim, przysłówki częstotliwości stawiamy między czasownikiem modalnym a głównym czasownikiem. W języku polskim konstrukcja taka nie występuje, co może sprawiać trudność w przyswojeniu tej zasady. Na przykład:

 • Angielski: You should always check your emails. (Powinieneś zawsze sprawdzać maile.)
 • Polski: Powinieneś zawsze sprawdzać maile. / Zawsze powinieneś sprawdzać maile.

Oto kilka porad, które pomogą Ci rozwijać swoje umiejętności i biegle opanować posługiwanie się przysłówkami częstotliwości w języku angielskim.

1. Uważaj na pozycję przysłówka

Pamiętaj, że w angielskim przysłówki częstotliwości zazwyczaj stawiamy przed głównym czasownikiem. Ćwicz tworzenie zdań, zwracając uwagę na tę zasadę.

2. Ćwicz zdania z czasownikami modalnymi

Zrozumienie, jak używać przysłówków z czasownikami modalnymi, wymaga praktyki. Próbuj tworzyć zdania z różnymi czasownikami modalnymi, aby oswoić się z tą strukturą.

3. Słuchaj i naśladuj

Słuchanie angielskich rozmówców i próba naśladowania ich wzorców językowych może być bardzo pomocna. Zwróć uwagę, jak native speakerzy umieszczają przysłówki w zdaniach.

4. Nie bój się błędów

Błędy są naturalną częścią procesu nauki. Nie zniechęcaj się, jeśli początkowo będziesz mieć trudności z prawidłowym umiejscowieniem przysłówków. Z czasem stanie się to bardziej intuicyjne.

5. Korzystaj z ćwiczeń

Używaj ćwiczeń językowych skoncentrowanych na przysłówkach częstotliwości, aby umocnić swoje umiejętności i zrozumienie.

Zrozumienie różnic występujących między przysłówkami częstotliwości po angielsku i po polsku oraz stosowanie się do powyższych porad pomoże polskim słuchaczom nie tylko unikać błędów, ale również mówić i pisać po angielsku w sposób bardziej płynny i naturalny.

Przysłówki częstotliwości w angielskim – ćwiczenia praktyczne

Opanowanie przysłówków częstotliwości w języku angielskim obejmujące zrozumienie, kiedy ich używamy i gdzie je stawiamy, jest nie tylko kwestią teorii, ale przede wszystkim praktyki. W ramach naszego artykułu, chcielibyśmy zaproponować kilka ćwiczeń, które pomogą wam lepiej zrozumieć i używać tych ważnych elementów języka angielskiego.

1. Tworzenie zdań z wybranymi przysłówkami

Aby rozwinąć umiejętność tworzenia poprawnych zdań, warto wybrać przysłówek częstotliwości, na przykład „often”, i stworzyć z nim pięć różnych zdań. Przykładem mogą być zdania:

 • „I often go for a walk in the evenings.”
 • „My brother often forgets his keys.”

Takie ćwiczenie pozwoli wam zrozumieć, jak przysłówki częstotliwości w języku angielskim mogą zmieniać znaczenie zdania oraz jak je efektywnie wykorzystywać.

2. Przekształcanie struktury zdań

Ciekawym zadaniem jest znalezienie zdania zawierającego przysłówek częstotliwości i przekształcenie go tak, aby zachować jego pierwotne znaczenie, ale zmienić strukturę. Na przykład:

 • Zdanie oryginalne: „She always reads before bed.”
 • Zdanie przekształcone: „Before bed, she always reads.”

To ćwiczenie pomoże zrozumieć elastyczność języka angielskiego w kontekście pozycji przysłówków.

3. Identyfikacja i poprawa błędów

Przygotowanie zdań z błędami w użyciu przysłówków częstotliwości i ich poprawianie to świetny sposób na rozwijanie umiejętności językowych. Przykład:

 • Błędne zdanie: „He never is late.”
 • Poprawione zdanie: „He is never late.”

To ćwiczenie pomaga w praktycznym zrozumieniu poprawnego umiejscowienia przysłówków w zdaniu.

4. Opisywanie rutyny dziennej

Opisanie typowego dnia z użyciem przysłówków częstotliwości jest doskonałym ćwiczeniem na zastosowanie ich w praktyce. Na przykład:

 • „I usually wake up at 7 AM. I sometimes have breakfast, but I always drink coffee.”

5. Tworzenie dialogów

Napisanie krótkiego dialogu, w którym wstawicie przysłówki częstotliwości, pomoże wam lepiej zrozumieć, jak używać ich w codziennych rozmowach po angielsku. Przykład:

 • A: „Do you often go to the gym?”
 • B: „Yes, I do. I usually go there three times a week.”

Przysłówki częstotliwości w angielskim – gdzie stawiamy? Podsumowanie

Przysłówki częstotliwości w angielskim – gdzie stawiamy? Podsumowanie

W naszym artykule skupiliśmy się na przysłówkach częstotliwości w języku angielskim, które odgrywają kluczową rolę w precyzyjnym i efektywnym komunikowaniu się. Przybliżyliśmy podstawowe przysłówki takie jak always, never, often, sometimes, rarely i hardly ever, a także omówiliśmy zasady dotyczące ich umiejscowienia w zdaniach. Szczegółowo wyjaśniliśmy również specjalne przypadki i wyjątki, w tym użycie przysłówków z czasownikami modalnymi i ich różne pozycje w zależności od struktury zdania.

Porównanie z językiem polskim pozwoliło na ujawnienie istotnych różnic, które są kluczowe dla polskich słuchaczy angielskiego. Uświadomienie sobie tych różnic jest niezbędne, aby unikać typowych błędów i poprawnie używać języka angielskiego. Ponadto, zaprezentowaliśmy serię praktycznych ćwiczeń, mających na celu umocnienie zrozumienia i umiejętności używania tych przysłówków w praktyce.

Zachęcamy do regularnego praktykowania i eksperymentowania z przysłówkami w codziennej komunikacji. Opanowanie języka to proces, w którym każda próba i każde ćwiczenie są cenne. Nie zrażaj się początkowymi trudnościami – każdy krok przybliża Cię do płynności i swobody w używaniu języka angielskiego.

Ważne jest, aby pamiętać, że choć przysłówki częstotliwości wydają się proste, ich właściwe użycie ma ogromny wpływ na klarowność i precyzję wypowiedzi. Dla polskojęzycznych słuchaczy angielskiego kluczowe jest zwrócenie uwagi na różnice w konstrukcji zdań i pozycji przysłówków w obu językach. Praktykowanie tych przysłówków w codziennych konwersacjach, pisaniu oraz w ćwiczeniach językowych pomoże w osiągnięciu płynności i pewności siebie w używaniu angielskiego.

Zrozumienie tego, jak wykorzystujemy przysłówki częstotliwości w angielskim i gdzie je stawiamy, jest niezwykle ważne dla płynności i poprawności językowej. Polskojęzyczni słuchacze angielskiego mogą napotkać wyzwania w opanowaniu tej części gramatyki ze względu na różnice w strukturze zdań w obu językach. Regularne ćwiczenia i praktyka są kluczowe, aby przyswoić sobie te zasady i zacząć stosować je automatycznie w codziennej komunikacji. Pamiętaj, że błędy są częścią procesu nauki, więc nie zniechęcaj się i ćwicz jak najwięcej.

Podsumowując, nauka przysłówków częstotliwości w języku angielskim wymaga uwagi i praktyki. Dla polskich słuchaczy kluczowe jest zrozumienie tych subtelności, aby móc płynnie i poprawnie używać języka angielskiego. Regularna praktyka i cierpliwość są najlepszym sposobem na opanowanie tych zasad. Nie zniechęcajcie się początkowymi błędami – to naturalna część procesu nauki języka.

Zależy Ci na tym, żeby systematycznie i wygodnie pracować nad rozwojem swoich umiejętności językowych? W takim razie angielski Lublin w noProblem to idealne rozwiązanie dla Ciebie! Proponujemy angielski online, dzięki czemu w naszych zajęciach mogą brać udział słuchacze z różnych stron Polski – i to bez wychodzenia z domu. Na tym zalety nauki w noProblem się jednak nie kończą! Angielski online dla dorosłych w naszej szkole prowadzą zarówno kompetentni lektorzy polskojęzyczni, jak i wykwalifikowani native speakerzy, którzy mają doświadczenie w pracy z polskimi kursantami. Taka forma kursów sprzyja kompleksowemu rozwojowi językowemu naszych słuchaczy. W trakcie zajęć z polskojęzycznymi lektorami mają oni możliwość dogłębnego poznania mechanizmów rządzących językiem angielskim, a następnie nauczenia się wykorzystywania ich do płynnego wyrażania myśli w tym języku. Z kolei liczne konwersacje z native speakerami stanowią świetny sposób na przełamanie blokady językowej oraz osłuchanie się z „żywym” językiem. Podejmując naukę w noProblem, zrobisz duży krok w stronę bezstresowego komunikowania się po angielsku, które przyda Ci się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Kto może zostać naszym słuchaczem? Oferujemy różne poziomy angielskiego, dzięki czemu uczyć się mogą u nas zarówno osoby, dla których to pierwsza styczność z tym językiem, jak i osoby posługujące się nim w pewnym stopniu. Warto podkreślić, że decydując się na naukę w noProblem, to od Ciebie zależy, jaki tryb kursu wybierzesz. Jeśli lubisz pracę zespołową, to polecamy Ci warsztatowy angielski w grupie, który odbywa się w miłym gronie liczącym maksymalnie pięć osób. Jeżeli natomiast chcesz pracować nad swoim rozwojem językowym sam na sam z lektorem, to odpowiednim wyborem dla Ciebie będzie indywidualny kurs angielskiego online. Dodajmy, że w naszej ofercie dostępne są też kursy angielskiego online skierowane do konkretnych grup słuchaczy, takie jak np. angielski dla studentów.

Zapraszamy do kontaktu!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *