Jak czytać godziny po angielsku, żeby nie doprowadzać do mniej lub bardziej zabawnych nieporozumień? Nad tą kwestią powinny zastanowić się szczególnie osoby znajdujące się na początku swojej przygody z tym językiem. Mówienie o godzinie to bowiem jedna z podstawowych umiejętności, które każdy z nas wykorzystuje niemal codziennie. Bez względu na to, czy pytamy kogoś o aktualną godzinę, umawiamy się na spotkanie, czy też planujemy swój dzień – czas odgrywa kluczową rolę w naszym życiu. Dlatego tak ważne jest, aby móc wyrazić się w tej kwestii jasno i precyzyjnie, zwłaszcza w obcym języku.

Dla osób uczących się języka angielskiego umiejętność mówienia o godzinie jest nie tylko praktyczna, ale również niezbędna. Angielski, jako język międzynarodowy, jest używany w wielu kontekstach, takich jak podróże, biznes czy nauka. Wyobraźmy sobie sytuację, w której próbujemy zarezerwować bilet na pociąg podczas podróży zagranicznej lub umawiamy się na telekonferencję z kolegami z innych krajów. W obu przypadkach musimy być pewni, że rozumiemy i jesteśmy zrozumiani, jeśli chodzi o czas. Ponadto poprawne używanie angielskich zwrotów dotyczących czasu pozwoli nam poczuć się pewniej i komfortowo w wielu sytuacjach, w których będziemy komunikować się w tym języku.

Aby pomóc Ci w zgłębieniu tego tematu, przygotowaliśmy wpis, w którym dokładnie omówimy podawanie godziny po angielsku w zależności od tego, jaka jest pora dnia i co widnieje na zegarze. Wskażemy również, jakich błędów się wystrzegać, żeby odczytywanie godzin po angielsku i mówienie o nich nie sprawiało Ci problemu, a także podpowiemy, na jakie różne sposoby możesz zapytać o godzinę. Na koniec zaprezentujemy zestaw przydatnych ćwiczeń i quizów, które pozwolą Ci potrenować czytanie godzin po angielsku oraz ich prawidłową interpretację. Zapraszamy do lektury!

Jakie są podstawowe pojęcia związane z czasem w języku angielskim?

Zanim zaczniemy mówić o godzinie po angielsku, ważne jest, aby zrozumieć kilka kluczowych pojęć związanych z czasem, które są charakterystyczne dla kultury anglojęzycznej.

 • am i pm: w języku angielskim, szczególnie w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Wielka Brytania, często używa się systemu 12-godzinnego. W tym systemie dzień dzieli się na dwie części: przedpołudnie (am) i popołudnie (pm). Skróty te pochodzą z łacińskich fraz: „ante meridiem” (przed południem) oraz „post meridiem” (po południu). Dlatego, gdy widzimy na zegarze godzinę 8:00 am, oznacza to ósmą rano, natomiast 8:00 pm to ósma wieczorem.
 • 12-godzinny vs 24-godzinny format czasu: większość krajów anglojęzycznych, zwłaszcza w życiu codziennym, używa 12-godzinnego formatu czasu z oznaczeniami am i pm. Jednak w wielu innych krajach oraz w określonych kontekstach, takich jak transport, wojsko, czy służba zdrowia, powszechny jest 24-godzinny format czasu. W tym systemie godziny liczone są od 0 do 23. Dlatego 15:00 w systemie 24-godzinnym odpowiada 3:00 pm w systemie 12-godzinnym.
 • 12:00 i 24:00: w systemie 12-godzinnym, godzina 12:00 w południe jest często nazywana „noon” (południe) lub 12:00 pm, natomiast 12:00 w nocy to „midnight” (północ) i odpowiednio 12:00 am. W systemie 24-godzinnym (transport, wojsko, służba zdrowia), 12:00 to po prostu południe, a 24:00 północ. Warto dodać, że 24:00 jest czasem rzadziej używanym; zamiast tego częściej spotyka się 00:00 (zero o’clock czy też zero hundred hours dla wojska), aby wskazać początek nowego dnia.

Rozumienie tych dwóch formatów jest kluczowe, zwłaszcza gdy podróżujemy lub komunikujemy się z osobami z różnych części świata. Wielu ludzi może używać obu formatów naprzemiennie, dlatego ważne jest, abyśmy potrafili dostosować się do obu systemów i zrozumieć, jakie informacje są nam przekazywane.

Jak stosuje się pełne godziny po angielsku?

Jak stosuje się pełne godziny po angielsku?

Mówienie o pełnych godzinach w języku angielskim jest stosunkowo proste i intuicyjne. Główną strukturą jest „It’s [numer godziny] o’clock”. Słowo „o’clock” pochodzi od wyrażenia „of the clock” i jest używane, aby wskazać pełną godzinę.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zastosowania pełnych godzin po angielsku.

 • „It’s one o’clock” – Jest pierwsza.
 • „It’s two o’clock” – Jest druga.
 • „It’s three o’clock” – Jest trzecia.

i tak dalej aż do „It’s twelve o’clock”, co może oznaczać zarówno południe, jak i północ, w zależności od kontekstu.

Spójrzmy teraz na kilka ćwiczeń i przykładów zdań z pełnymi godzinami.

 1. Gdy budzik dzwoni o siódmej rano, możemy powiedzieć: „It’s seven o’clock in the morning. Time to get up!”.
 2. Kiedy spotykasz się z przyjacielem o trzeciej po południu, możesz powiedzieć: „Let’s meet at three o’clock in the afternoon.”.
 3. Jeśli film zaczyna się o ósmej wieczorem, można powiedzieć: „The movie starts at eight o’clock in the evening.”.

Wyrażenie „o’clock” samo w sobie wskazuje pełną godzinę i jest używane głównie w systemie 12-godzinnym. Jeśli chcemy wskazać, czy jest to godzina przed południem czy po południu, możemy dodać określenia takie jak „in the morning”, „in the afternoon” czy „in the evening”.

Przykłady:

 1. „It’s seven o’clock in the morning” (Jest siódma rano) zamiast „It’s seven o’clock am”,
 2. „It’s five o’clock in the evening” (Jest piąta wieczorem) zamiast „It’s five o’clock pm”.

Jeśli jednak chcemy używać „am” i „pm”, zwykle pomijamy „o’clock” i mówimy po prostu „It’s 7 am” lub „It’s 5 pm”.

Poprawne podawanie godziny po angielsku – jak wykorzystać pojęcie kwadransa?

Rozważając, jak wymawiać godziny po angielsku w poprawny sposób, nie możemy pominąć kwestii kwadransów. Kiedy mówimy o kwadransach w języku angielskim, istnieją określone zwroty, które pomagają nam wyrazić te specyficzne momenty w godzinie. Kwadranse są wyrażane w odniesieniu do najbliższej pełnej godziny.

O czym należy pamiętać przy czytaniu godzin zegarowych po angielsku z wykorzystaniem pojęcia, jakim jest kwadrans?

 • „It’s a quarter past one” oznacza „Jest kwadrans po pierwszej”. W tym przypadku „a quarter past” oznacza, że minęło 15 minut od pełnej godziny.
 • „It’s a quarter to two” oznacza „Jest kwadrans do drugiej”. Tutaj „a quarter to” wskazuje, że do pełnej godziny pozostało jeszcze 15 minut.

Jakie różnice występują w wyrażaniu „kwadrans do” i „kwadrans po”?

 • „A quarter past” używane jest, gdy chcemy powiedzieć, że minęło 15 minut od pełnej godziny. Na przykład: „It’s a quarter past three” oznacza „Jest kwadrans po trzeciej”.
 • „A quarter to” używane jest, gdy chcemy wskazać, że do pełnej godziny brakuje jeszcze 15 minut. Na przykład: „It’s quarter to four” oznacza „Jest kwadrans do czwartej”.

Aby prawidłowo mówić o kwadransach w języku angielskim, ważne jest, aby zrozumieć i zapamiętać te dwa kluczowe zwroty („a quarter to” i „a quarter past”) oraz umieć je właściwie zastosować w kontekście danej godziny.

Nauka godzin po angielsku – jak sprawnie korzystać z terminu „pół godziny”?

Stosowanie zwrotu „pół godziny” w języku angielskim również ma swoją specyfikę. Główne wyrażenie używane w tym kontekście to „half past”.

Wyrażenie „It’s half past one” oznacza „Jest wpół do drugiej” (dosłownie: Jest pół godziny po pierwszej). W tym przypadku „half past” wskazuje, że minęło 30 minut od pełnej godziny.

Przyjrzyjmy się teraz ćwiczeniom i przykładom zdań ze zwrotem „pół godziny”.

 1. Gdy spotykasz się z kimś o 10:30, możesz powiedzieć: „Let’s meet at half past ten”.
 2. Kiedy kolacja jest planowana na 18:30, można powiedzieć: „Dinner is at half past six”.
 3. Jeśli przerwa w pracy zaczyna się o 14:30, możesz powiedzieć: „My break starts at half past two”.

Zrozumienie i ćwiczenie wyrażenia „half past” pomoże w płynnym posługiwaniu się wyrażeniem „pół godziny” w języku angielskim. Ważne jest, aby pamiętać, że „half past” odnosi się zawsze do 30 minut po pełnej godzinie.

Podawanie godzin po angielsku – jak poprawnie używać minut w rozmowie o czasie?

Podawanie godzin po angielsku – jak poprawnie używać minut w rozmowie o czasie?

W języku angielskim, podobnie jak w wielu innych językach, można dokładnie określić, która jest godzina, podając konkretne minuty. Wymowa godzin po angielsku z uwzględnieniem minut opiera się o wyrażenia „past” (po) i „to” (do) w połączeniu z liczbą minut.

Jak mówić o konkretnych minutach przy podawaniu godzin po angielsku?

 • „It’s twenty-five past one” oznacza „Jest dwadzieścia pięć minut po pierwszej”. W tym przypadku „past” wskazuje, że minęło 25 minut od pełnej godziny.
 • „It’s twenty minutes to two” oznacza „Jest dwadzieścia minut do drugiej”. Tutaj „to” wskazuje, że do pełnej godziny pozostało jeszcze 20 minut.

Zapoznajmy się teraz z ćwiczeniami i przykłady zdań z konkretnymi minutami.

 1. Gdy spotkanie zaczyna się o 3:15, możesz powiedzieć: „The meeting starts at a quarter past three”.
 2. Jeśli pociąg odjeżdża o 11:45, można powiedzieć: „The train departs at a quarter to twelve”.
 3. Kiedy przerwa na lunch kończy się o 13:10, możesz powiedzieć: „Lunch break ends at ten past one”.

Praktykując te zdania i rozumiejąc, kiedy używać „past” a kiedy „to”, można precyzyjnie mówić o konkretnych minutach w języku angielskim. Ważne jest również, aby pamiętać o różnych sposobach wyrażania tych samych minut, na przykład „a quarter past” czy „half past”.

Jak można zapytać o godzinę po angielsku?

Zapytanie o godzinę jest jednym z najczęstszych zastosowań języka w codziennym życiu. W języku angielskim istnieje kilka sposobów, aby zadać to pytanie. Najbardziej podstawowy i powszechnie stosowany wariant to pytanie: „What time is it?”, co oznacza „Która jest godzina?”. Alternatywną, bardziej uprzejmą wersją tego pytania jest: „Excuse me, what time is it?”.

W praktyce możesz spotkać się również z innymi popularnymi sposobami na zadanie pytania o godzinę – prezentujemy je poniżej.

 1. „Do you have the time?” – czyli dosłownie „Masz godzinę?”. Jest to uprzejmy sposób zapytania kogoś, kto ma zegarek, o aktualną godzinę.
 2. „Can you tell me the time?” – „Możesz mi powiedzieć, która jest godzina?”. To kolejna uprzejma forma pytania o godzinę.

Znając te różne formy pytania o godzinę, możemy dostosować nasze zapytanie do konkretnego kontekstu lub sytuacji, w której się znajdujemy. Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie te formy są poprawne i powszechnie używane w codziennym życiu w krajach anglojęzycznych.

Jakie inne angielskie zwroty związane z czasem warto znać?

Poza podstawowymi sposobami mówienia o godzinie, istnieje wiele innych zwrotów i wyrażeń związanych z czasem, które są niezwykle przydatne w codziennym komunikowaniu się w języku angielskim.

Pierwszą grupę tych zwrotów możemy określić jako wyrażenia związane z porami dnia.

 • „In the morning” oznacza „rano”. Na przykład: „I usually exercise in the morning” – „Zwykle ćwiczę rano”.
 • „In the afternoon” to „po południu”. Na przykład: „Let’s meet in the afternoon” – „Spotkajmy się po południu”.
 • „At night” oznacza „wieczorem” lub „w nocy”. Na przykład: „I prefer to read at night” – „Wolę czytać wieczorem”.

Warto wspomnieć również o zbiorze wyrażeń przydatnych w kontekście tego, jak mówić o planach i umówionych spotkaniach.

 1. „I have an appointment at 10:00 am” – „Mam umówione spotkanie na 10:00 rano”.
 2. „We are meeting for lunch at noon” – „Spotykamy się na lunch o południu”.
 3. „The event starts in the evening, around 7:00 pm” – „Wydarzenie rozpoczyna się wieczorem, około godziny 19:00”.
 4. „Can we reschedule our meeting for the afternoon?” – „Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na czas po południu?”.

Znając te zwroty i wyrażenia, łatwiej jest komunikować się na temat różnych planów i działań związanych z czasem. Pomagają one w precyzyjnym wyrażaniu się, kiedy coś się wydarzy lub ma się wydarzyć, co jest niezwykle ważne w wielu aspektach życia, takich jak praca, edukacja czy życie towarzyskie.

Jak czytać godziny po angielsku i posługiwać się nimi poprawnie? Uważaj na najczęstsze błędy

Jak czytać godziny po angielsku i posługiwać się nimi poprawnie? Uważaj na najczęstsze błędy

Mówienie o godzinie w języku angielskim może być wyzwaniem, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają naukę tego języka. Istnieje kilka typowych błędów, które są często popełniane przez uczących się.

 1. Mylenie am i pm: w krajach używających systemu 12-godzinnego, łatwo jest pomylić przedpołudnie (am) z popołudniem (pm). Na przykład mówienie „3:00 am” myśląc o popołudniu zamiast o świcie.
 2. Niepoprawne użycie „o’clock”: Często uczący się dodają „o’clock” nawet wtedy, gdy mówią o konkretnej minucie, np. „It’s three o’clock fifteen” zamiast „It’s a quarter past three”.
 3. Mylenie „a quarter to” i „a quarter past”: Niektórzy uczący się mogą pomylić „a quarter to” (kwadrans do) z „a quarter past” (kwadrans po), co prowadzi do nieporozumień.

O co zadbać podczas nauki godzin po angielsku, aby w rozmowie lub piśmie unikać tych błędów?

 1. Praktyka i powtarzanie: regularne ćwiczenia z mówieniem o godzinie i słuchanie innych osób, jak to robią, pomoże zapamiętać poprawne formy i zwroty.
 2. Tworzenie wizualnych notatek: rysowanie zegara i zaznaczanie na nim różnych godzin i minut może pomóc w wizualizacji różnych zwrotów i wyrażeń związanych z czasem.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy różne aspekty związane z mówieniem o godzinie w języku angielskim. Zaczęliśmy od podstawowych pojęć, takich jak rozróżnienie między formatem 12-godzinnym a 24-godzinnym, a następnie przeszliśmy do bardziej zaawansowanych tematów, takich jak mówienie o kwadransach, minutach i zwrocie „pół godziny”. Omówiliśmy również typowe błędy popełniane przez osoby uczące się języka angielskiego oraz daliśmy wskazówki, jak ich unikać.

Podawanie godzin po angielsku jest podstawową umiejętnością, która jest niezbędna w codziennym życiu, niezależnie od tego, czy jesteś w kraju anglojęzycznym, czy nie. Ważne jest, aby regularnie ćwiczyć to, czego się nauczyłeś, i starać się używać poznanych zwrotów w codziennych rozmowach. Im częściej będziesz mówił o godzinie po angielsku, tym pewniej będziesz się czuł w tej umiejętności.

Zastanawiasz się, gdzie możesz regularnie i skutecznie rozwijać swoje umiejętności językowe, w tym także te z zakresu odpowiedniej wymowy godzin po angielsku? Idealnym miejscem do tego jest szkoła noProblem i proponowana przez nas oferta: angielski Lublin! Ze względu na to, że prowadzimy kursy w formie wirtualnej, naszymi słuchaczami zostają nie tylko osoby z Lublina, ale i całej Polski! Co przyciąga do nas kolejnych kursantów? Przede wszystkim to, że angielski online w noProblem to zajęcia nastawione na konwersacje oraz pracę z autorskimi, ciekawymi materiałami, a nie na wertowanie tradycyjnego podręcznika i natłok ćwiczeń gramatycznych. Zapisując się na nasz kurs, masz możliwość współpracować zarówno z doświadczonymi lektorami polskojęzycznymi, jak i wykwalifikowanymi native speakerami, dzięki czemu nauczysz się swobodnie formułować i wyrażać swoje myśli po angielsku. Koniec z blokadą językową!

Warto zaznaczyć, że angielski online dla dorosłych w noProblem prowadzimy w różnych formach, co pozwala Ci dobrać taki tryb zajęć, który najbardziej Ci odpowiada. Jeśli lubisz pracę w kameralnych zespołach (do 5 osób), to zapisz się na angielski w grupie. Jeżeli natomiast preferujesz naukę sam na sam z lektorem, to z pewnością zainteresuje Cię nasz indywidualny kurs angielskiego online. Co istotne, proponujemy różne poziomy angielskiego, dzięki czemu mogą się u nas uczyć zarówno absolutnie początkujący kursanci, jak i ci słuchacze, którzy chcą wznieść swoje aktualne umiejętności na jeszcze wyższy poziom.

Na uwagę zasługuje również pozostała część naszej oferty, w której znajdują się m.in.:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uczyć się praktycznego angielskiego, który przyda Ci się w różnych życiowych sytuacjach.

A na koniec obiecane przez nas na wstępie ćwiczenia i quizy pomocne w nauce godzin po angielsku – miłej zabawy!

Godziny po angielsku – ćwiczenia i quizy

Aby umocnić zdobytą wiedzę i sprawdzić swoje umiejętności, przygotowaliśmy kilka ćwiczeń i quizów dotyczących mówienia o godzinie w języku angielskim.

 • Ćwiczenie 1: Dopasuj angielskie wyrażenia do odpowiednich godzin.

1. It’s half past eight.

2. It’s a quarter to five.

3. It’s ten past eleven.

4. It’s twenty-five to three.

a) 10:10

b) 2:35

c) 8:30

d) 4:45

 • Ćwiczenie 2: Przetłumacz na język angielski.

1. Jest piętnaście minut po ósmej.

2. Jest dziesięć minut do siódmej.

3. Jest wpół do czwartej.

4. Jest dwadzieścia minut po pierwszej.

 • Quiz: Wybierz poprawną odpowiedź.

1. Jak powiemy „Jest 7:15” po angielsku?

a) It’s a quarter to seven.

b) It’s a quarter past seven.

c) It’s seven fifteen o’clock.

2. Co oznacza „It’s half past nine”?

a) Jest 9:15

b) Jest 9:30

c) Jest 9:45

3. Jeśli ktoś pyta „Do you have the time?”, o co pyta?

a) O datę.

b) O godzinę.

c) O plan dnia.

Odpowiedzi:

Ćwiczenie 1: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

Ćwiczenie 2: 1- It’s a quarter past eight, 2- It’s ten to seven, 3- It’s half past three, 4- It’s twenty past one.

Quiz: 1-b, 2-b, 3-b

Mamy nadzieję, że te ćwiczenia i quizy pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak mówić o godzinie po angielsku. Regularne praktykowanie jest kluczem do sukcesu, dlatego zachęcamy do częstego powtarzania i testowania swojej wiedzy!

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj swój!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *