Od dnia 25 maja 2018r. stosujemy RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Idioma Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Majdanie Kozłowieckim 14B.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Email: rodo@noproblem.edu.pl
3. Z pomocą formularza kontaktowego zbieramy następujące dane osobowe:
– adres email
– imię i nazwisko
– numer telefonu
– cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu pozyskania danych statystycznych (np.: ilości odsłon strony).
4. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:
• Cel – marketing usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a).
• Cel – przetwarzanie danych na użytek wysyłki odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego. Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
• w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych przesłanych w formularzu kontaktowym nie udostępniamy osobom trzecim. Wyjątek stanowią pliki cookies, które udostępniane są podmiotom współpracującym z naszym serwisem. Odbiorcami danych plików cookies są Google Analytics, Facebook, FreshMail W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez nas plików cookies zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
6. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.
7. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:
• prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych osobowych na wskazany powyżej dane adresowe. Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, przez kliknięcie przycisku znajdującego się poniżej. Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody.