Żałujemy, ale do dnia 21.10.2022, Pani Julia Euteneuer nie zdecydowała się na przesłanie informacji, które umożliwiłyby rozpoznanie czy odniesienie się do problemu sygnalizowanego zamieszczoną oceną.

Stąd, bazując na dostępnej nam wiedzy i dokumentacji, twierdzimy, że Pani Julia Euteneuer nie była naszą słuchaczką co uwidocznienie jest na poniższym wykazie uczestników. Dlatego podważamy obiektywność i wiarygodność oceny oraz kwestionujemy motywy jej zamieszczenia.

Ms Julia Euteneuer has never been a student of noProblem School which is presented on the screenshot below. Therefore, we dare to challange the star rating given, its credibility and objectivity. We also question integrity of the motives behind publishing it.

Julia Euteneuer 1

Poniżej krótkie wypowiedzi Słuchaczy, którzy uczestniczyli w naszych kursach.

Autentyczne opinie, autentyczni słuchacze Ewelina, Jacek, Ola, Marlena